Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

De sectorfederatie BouwMaterialenProducenten (BMP) overhandigde op 14 september zijn nieuwe memorandum op de site van Gyproc Saint-Gobain aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. In het memorandum formuleert BMP de prioritaire acties van de bouwsector om duurzame economische groei te stimuleren. De presentatie van het memorandum werd gevolgd door een bezoek van minister Diependaele aan BMP-lid Gyproc Saint-Gobain.
De bouwsector speelt een belangrijke rol in het halen van de Europese klimaatdoelstellingen. Zowat 40% van het totale energieverbruik is afkomstig van gebouwen. Het energieverbruik bij gebouwen doen dalen kan een groot verschil maken. Maar hier botst BMP op enkele barrières, die het in zijn memorandum definieert en waarvoor het een oplossing voorstelt.
 
De groeiende bewustwording inzake klimaat en milieu doen de vraag naar duurzame gebouwen stijgen. BMP ijvert voor één algemeen aanvaarde, Europese en wetenschappelijk onderbouwde beoordelingsmethode van de milieuprestatie op gebouwniveau. BMP steunt dan ook TOTEM, het beoordelingsinstrument dat door de Gewesten ontwikkeld werd. Daarnaast tonen studies aan dat de steun aan eigendomswerving grotendeels teniet gedaan wordt door de prijsverhogingen op de woningmarkt die ze veroorzaakt. BMP vraagt daarom fiscale steunmaatregelen die aan de energiezuinigheid bijdragen.
 
Post-corona
 
Naar aanleiding van de coronacrisis werkten de federale regering en de deelstaten een economisch herstel- en investeringsplan uit om de economie in ons land opnieuw een boost te geven. “In de bouwsector is er altijd plaats voor economische groei. Daarom speelt deze sector, als belangrijke motor van onze economie, een belangrijke rol in de heropstart, maar botst het ook hier soms nog op bepaalde grenzen.”

BMP vraagt in zijn memorandum o.a. meer steun om digitalisering in de bouw te bevorderen om te voorkomen dat lokale actoren de digitaliseringstrein missen en de weg voor buitenlandse concurrentie vrijmaken. Daarnaast is het productieproces voor sommige bouwmaterialen heel energie-intensief. BMP stelt dat heffingen op de energieprijzen en de elektriciteitsprijzen de competitiviteit van lokale productie niet in het gedrang mogen brengen.
 
“De coronacrisis heeft getoond dat duurzaamheid en duurzaam economisch herstel prioritair worden de volgende jaren. Wij geloven dat de bouwsector een cruciale rol speelt in het succes van deze relance. Met ons memorandum formuleren we enkele bedenkingen en definiëren we prioritaire acties naar de overheid toe om deze relance te stimuleren”, zegt BMP-voorzitter Frank Vanhove.
 
“De bouwsector zal een cruciale rol spelen in het behalen van de klimaatdoelstelling. De renovatie en de bouw van sociale woningen zullen hun steentje hiertoe bijdragen. Het memorandum van het BMP geeft een heldere inkijk in de noden van de sector, die in volle transformatie is. Het is zeker een document om mee aan de slag te gaan in de Vlaamse overheid”, antwoordt Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.
 
“Bij Gyproc werken we elke dag hard om de impact van ons bedrijf op de planeet en de samenleving te verbeteren. Wij recycleren afgedankte gipsplaten telkens opnieuw, omdat gips oneindig recycleerbaar is. Daarnaast zetten we ook steeds meer in op de modal shift en introduceerden we eerder dit jaar een project waarin we samen met enkele partners afgedankt gips over het water vervoeren. Zo maken we onze ecologische voetafdruk kleiner. Gyproc wil tegen 2050 CO2-neutraal zijn”, besluit Casper Van Trigt, plant manager Gyproc Saint-Gobain.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

Dit en volgend jaar blijven de vastgoedprijzen stijgen, maar trager dan vorig jaar. Huizen worden dit jaar wellicht ruim 5% duurder, tegen 8% vorig jaar. Dat voorspelt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. De forse stijging van de[…]

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Meer artikels