Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

BIM, wat is dat precies'

Gerelateerde onderwerpen :

,
BIM, wat is dat precies'

Building Information Modeling (BIM) of Bouwwerk Informatie Model betekent dat alle architecturale en technische gegevens van een bouwwerk in de ruime betekenis van het woord gecentraliseerd worden in de vorm van een digitale maquette die door alle betrokkenen bij het project geraadpleegd en/of gewijzigd kan worden. Bij uitbreiding verandert BIM in het ontwerpproces zelf met behulp van deze maquette.

Vanwaar komt het'

Hoewel onderzoeker en informaticus Robert Aish de term 'building model' in 1986 voor het eerst in de mond nam in het kader van een symposium dat gewijd was aan de software die werd gebruikt voor de bouw van de luchthaven van Heathrow is al eerder over dat proces nagedacht. In feite gebeurde dit reeds sedert de jaren '60 van vorige eeuw, de beginjaren van de informatica.

In 1962 bedenkt computerengineer Douglas C. Englebart in zijn boek 'Augmenting Human intellect' immers een architecturaal concept dat gebaseerd is op de manipulatie van een computermodel dat geometrische voorstellingen en gegevensbestanden met betrekking tot het project verenigt. De man bezat blijkbaar een verdomd goede intuïtie, want in die tijd was de computertechnologie nog niet in staat om voldoende geheugen en weergavekwaliteit te leveren om dat idee ten uitvoer te brengen.

Maar het bestaat toch al en krijgt iets meer vorm wanneer in 1982 de eerste versie van de AutoCAD software verschijnt, gevolgd door andere CAD software. Vanaf dat ogenblik vervangt het gebruik van Computer Aided Drafting het manuele tekenen en veralgemeent het zich bij het ontwerpen van bouwwerken. Later verschijnen nog structurele analysesoftware en thermische en akoestische simulatiesoftware die het pad zullen effenen voor wat nu BIM heet.

 

IFC is nu nog altijd de enige internationale referentie.

 

Blijft nog de taak om alle terminologie gebruikt door de vakmensen uit de bouwwereld (architecten, studiebureaus, opdrachtgevers, aannemers) in een gemeenschappelijke taal te gieten. Dat wordt in 1995 werkelijkheid in de Verenigde Staten, wanneer enkele bedrijven uit de bouwsector IFC (Industry Foundation Classes) ontwikkelen. Dit is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen van bouwinformatie. IFC is nu nog altijd de enige internationale referentie.

 

Aangezien IFC een neutraal, standaard bestandsformaat is, diende een onafhankelijk en onpartijdig kader gecreëerd te worden om het te promoten. Zo ontstond in oktober 1995 de IAI (International Alliance for Interoperability). Deze organisatie, die nu omgedoopt is in BuildingSmart International, verenigt alle vakmensen uit de bouwsector, met inbegrip van de fabrikanten van gespecialiseerde software, met als enige doel de IFC-norm voort te ontwikkelen en het BIM-concept op wereldwijde schaal in de bouwwereld te promoten.

 

Heel wat actoren uit de bouwsector deden reeds aan BIM nog vóór dat een modebegrip werd.

 

Deze alliantie telt nu zo’n 600 leden afkomstig uit een twintigtal landen, waaronder ook België.

 

Waarom BIM'

BIM ' of liever BIM-softwareprogramma's zoals w ' bestaat sedert een dertigtal jaar en heel wat actoren uit de bouwsector deden reeds aan BIM nog vóór dat een modebegrip werd. Vanwaar dan die plotselinge geestdrift' De duizelingwekkende stijging van het vermogen van de computers laat nu immers toe oplossingen te gebruiken die voorheen niet beschikbaar waren. Bij die technologische doorbraak kwamen ook factoren van onder meer ecologische en economische aard.

De regeringen die met BIM werken of dat van plan zijn, doen dat vaak in het licht van een wettelijke verplichting om de uitstoot van broeikasgassen en verspilling van hulpmiddelen te beperken. Daarvoor moest een nieuwe manier van werken gevonden worden en BIM trad naar voor als één van de oplossingen die het voor de bouwsector mogelijk maken om anders te gaan bouwen en zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.

Maar laten we ons geen illusies maken, het zijn vooral economische overwegingen die van BIM een wereldwijd werkinstrument gemaakt hebben. Te hoge uitgaven, een lagere productiviteit in vergelijking met andere industrietakken, desorganisatie, verspilling van hulpmiddelen, ': de bouwsector lijdt onder een vreselijk gebrek aan efficiëntie en imago. Een rapport dat werd opgemaakt op initiatief van de Britse regering kan niet duidelijker zijn in dat opzicht. Het laat uitschijnen dat 'de bouwsector zijn werkmethodes niet moet verbeteren, maar wel radicaal veranderen''

Waarvoor dient het'

Pluizen we de vakliteratuur uit, dan blijkt het moeilijk om een definitie van BIM te vinden die door iedereen wordt aanvaard. BIM wordt vaak gelijkgesteld met een software of een technologie, maar is in feite heel wat meer dan dat. Het is een opeenvolging van werkprocessen of -methodes die worden aangewend tijdens het ontwerp, de bouw en het gebruik van een bouwwerk. Concreet definieert BIM wie wat doet, hoe en op welk ogenblik. Samengevat gaat het om het delen van betrouwbare informatie tijdens de hele levensduur van een bouwwerk of infrastructuur, van het ontwerp tot de sloop ervan. De digitale maquette, van haar kant, is een digitale weergave van de fysieke en functionele kenmerken van een bouwwerk of infrastructuur die samenwerking mogelijk maakt tussen alle betrokkenen bij het project, hetzij door de uitwisseling van gegevens hetzij door tussenkomsten op één en hetzelfde model.

Dankzij deze permanent geactualiseerde en bijgewerkte maquette liggen de bouwkosten lager en is de kwaliteit van de bouwwerken beter dankzij verschillende analyses en simulaties die reeds in een vroeg stadium van het project uitgevoerd worden, vooraleer de kosten van de aangebrachte wijzigingen al te grote repercussies hebben. Met BIM is het mogelijk bouwwerken te realiseren die minder elektriciteit verbruiken, efficiënter verwarmd en gekoeld worden en meer comfort bieden aan hun gebruikers. En de efficiëntie van BIM blijkt ook tijdens de exploitatiefase van een bouwwerk waarvan bekend is dat ze ongeveer 75% van de algemene kostprijs uitmaakt.

Op weg naar een verplichte BIM'

De voordelen van BIM, met name wat de energie-efficiëntie van de bouwwerken aangaat, maken het tot een bijzonder interessant instrument in het kader van het Europese plan tot inkrimping van de uitstoot van de broeikasgassen en de vermindering van het aandeel van de fossiele energie in de bouwactiviteiten. Het is dus niet verwonderlijk dat de Europese Commissie, via de Richtlijn omtrent de overheidsopdrachten van 15 januari 2014, de 28 lidstaten verzocht heeft om het gebruik van BIM te vereisen bij aanbestedingen en wedstrijden voor openbare projecten. Verschillende Europese landen hebben die stap reeds gezet. Dit is het geval voor Noorwegen, Denemarken, Finland, Nederland en sedert dit jaar ook Engeland. Duitsland, Frankrijk en Italië zijn van plan hetzelfde te doen in 2017. Ook Spanje zou moeten volgen. En België' Zo te horen werden daaromtrent nog geen gesprekken opgestart'

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Augmented reality wordt steeds belangrijker in de bouwsector

Augmented reality wordt steeds belangrijker in de bouwsector

Gesimuleerde werkelijkheid of ‘virtual reality’ (vr) is nog iets anders dan toegevoegde werkelijkheid of ‘augmented reality’ (ar). Het verschil is niet altijd voor iedereen even duidelijk. In beide toepassingen zie je de[…]

Traxxeo: Betere beheersing van projecten: de rol van digitale technologie

Publireportage

Traxxeo: Betere beheersing van projecten: de rol van digitale technologie

Jansen the Building Company kiest voor openBIM

Jansen the Building Company kiest voor openBIM

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Meer artikels