Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

BIM voor facility management

Gerelateerde onderwerpen :

,

Wanneer je 'Bim Bam Boom' googelt, is één van de eerste hits het YouTube-filmpje van Patrick MacLeamy, oprichter van BuidlingSMART International. Hij legt in een aantal minuten uit hoe groot de waarde van BIM in facility management kan zijn.

Als vandaag 1 ' wordt gespendeerd in het ontwerp (BIM), zo zegt MacLeamy, wordt 20 ' uitgegeven aan het bouwen van een gebouw. Bouwen is steeds meer montage (BAM ' Building Assembly Model) waarbij een goede coördinatie met de productie van de (prefab)elementen noodzakelijk is. Indien 1 ' in het ontwerp wordt besteed, wordt 60 ' in het onderhoud en beheer of het facility management gestopt (BOOM ' Building Operations Optimisation Model). De potentiële besparingen door het gebruik van BIM tijdens het facility management zijn een veelvoud van die bij het ontwerpen en bouwen.

BIM (Building Information Modelling) brengt alle partijen die betrokken zijn bij het bedenken, ontwerpen, uitvoeren en beheren van een bouw- of renovatieproject van bij de start in één geïntegreerd team samen. Alle projectleden worden vanaf het begin betrokken bij het project en werken interactief met elkaar, in de plaats van de studies na elkaar uit te voeren.

Deze manier van samenwerken stemt het project beter af op de noden van de gebruiker en leidt tot budgettaire optimalisaties. Dit vertaalt zich in een lagere Total Lifecycle Cost (TLC) waarbij de investeringen en de kosten voor onderhoud en beheer minutieus gebalanceerd worden. Vooral bij dbfmo-projecten (Design, Build, Finance, Maintain and Operate), al dan niet in een pps-constructie ondergebracht, is de TLC een belangrijke parameter.

Belangrijk hierbij is dat alle partijen over adequate softwaretools beschikken. Deze moeten in staat zijn om alle partijen op een vlotte manier te laten samenwerken en het databeheer ondersteunen. Vanuit het ontwerp moet men de TLC kunnen berekenen en de facility manager, die instaat voor 80% van de TLC, in staat stellen het beheer te optimaliseren.

Archibus is een softwarepakket voor facility en asset management dat op een eenvoudige manier met de standaard BIM-software samenwerkt. Hierdoor ontstaat één geïntegreerd systeem dat vanaf het ontwerp een onmisbare partner is voor het designteam en de facility manager. Archibus garandeert, samen met de BIM-software, dat een correcte TLC berekend wordt en biedt de facility manager de noodzakelijke beheerstool.

Voor meer info kan je terecht op www.procosgroup.com en www.archibus.com.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Augmented reality wordt steeds belangrijker in de bouwsector

Augmented reality wordt steeds belangrijker in de bouwsector

Gesimuleerde werkelijkheid of ‘virtual reality’ (vr) is nog iets anders dan toegevoegde werkelijkheid of ‘augmented reality’ (ar). Het verschil is niet altijd voor iedereen even duidelijk. In beide toepassingen zie je de[…]

Traxxeo: Betere beheersing van projecten: de rol van digitale technologie

Publireportage

Traxxeo: Betere beheersing van projecten: de rol van digitale technologie

Jansen the Building Company kiest voor openBIM

Jansen the Building Company kiest voor openBIM

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Meer artikels