Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

BIM-handboek voor de bouw in België

Het Bouw Informatie Model (BIM) leidt een technologische revolutie in van bij het ontwerp over de bouw tot zelfs het beheer van zowel gebouwen als infrastructuurwerken. BIM is een ideaal hulpmiddel om op een efficiënte en duurzame wijze te bouwen en de kosten gedurende de hele levenscyclus te beheersen. BIM bevordert samenwerking tussen ontwerpers, aannemers en andere actoren.

Dat is echter pas mogelijk wanneer vooraf duidelijke afspraken en samenwerkingsregels zijn bepaald die nageleefd worden door alle actoren. ADEP-VBA, de vertegenwoordiger en woordvoerder van de grote bouwbedrijven van België, de architectenvereniging G30, de brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België ORI, de controleorganismes en de IFMA (International Facility Management Association), de beroepsvereniging voor wie bezig is met facility management en facilitaire dienstverlening, hebben daarvoor een handboek met goede praktijken voor de bouwsector in België uitgebracht.

BIM maakt het mogelijk om door het beheer van informatie de bouwwerken op een meer betrouwbare, snellere en meer economische manier te ontwerpen, te bouwen en uit te baten. BIM vormt een centraal model waar op een samenhangende manier alle nuttige informatie over de werken gedurende hun levenscyclus geregistreerd wordt. Het laat tevens toe om de risico's voor alle partners in de bouwketen te voorzien en te verminderen. Het handboek 'Building Information Modelling ' Een handboek voor de bouw in België' is verkrijgbaar bij de VBA, info@adeb-vba.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

De stad Leuven investeert ieder jaar 2,5 miljoen € in de vernieuwing van asfaltlagen. Dat is nodig om ernstige schade op korte en middellange termijn te vermijden. In de loop van dit jaar zullen in Leuven een dertigtal straten nieuwe asfalt[…]

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam