Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

BIM bij STRABAG: een schets uit de praktijk

Gerelateerde onderwerpen :

,
BIM bij STRABAG: een schets uit de praktijk

In het STRABAG-concern beschikt men over een performante BIM 5D-afdeling in Stuttgart. Dagelijks werken hier een vijftigtal medewerkers van verschillende nationaliteiten aan heel uiteenlopende projecten over de hele wereld. De BIM 5D-afdeling kan je beschouwen als een internationale denktank, waar alle aspecten van BIM in volle ontwikkeling zijn. Dit betekent concreet dat de quantity take off (QTO) wordt gekoppeld aan concerngebonden prijsberekeningen, de wolkenpuntopmetingen gebruikt worden voor het opmaken van as built-modellen, bouwplanningen rechtstreeks interfereren met de modellen, clash-detecties worden georganiseerd voor verschillende werven, werfinrichtingsplannen in 3D worden opgemaakt, bekistingstekeningen voor complexe vormen in 3D worden gerealiseerd, enz.

Het eerste BIM-project voor STRABAG was het Mercedes-Benz Museum van UN Studio's in Stuttgart, gerealiseerd in het jaar 2000. De complexiteit van het ontwerp vergde een niet-alledaagse aanpak voor het samenstellen van de bekistingen en het betonstaal en voor de architecturale detaillering en het keurig inbrengen van de technische installaties. Aan de hand van 'Revit'-modellen en clash-detecties kende de uitvoering van deze bijzonder elegante en uiterst ingewikkelde architecturale vormen een gunstig resultaat. STRABAG ontdekte de meerwaarde van werken met BIM en zette zwaar in op het voort ontwikkelen van BIM.

Binnen de Benelux (i.e. STRABAG Belgium en Züblin Nederland) startte men vijf jaar geleden op het hoofdkantoor in Antwerpen met de BIM-methodiek. Bij aanvang beperkte zich dit voornamelijk tot interne stabiliteitsstudies. De in 'Revit' ontwikkelde modellen werden gebruikt om complexe constructies inzichtelijk te maken en de hoeveelheden rechtstreeks te linken aan concernsoftware. Talrijke BIM-medewerkers van de afdeling Central Services, het eigen interne studiebureau van STRABAG Belgium en Züblin Nederland, zorgen ondertussen voor een expertise op hun vakgebied, vooral met betrekking tot ontwerp-, uitvoerings- en onderhoudstechnische aspecten. Zij ondersteunen de zes regionale STRABAG-afdelingen binnen de Benelux.

 

{C}

Vooral bij grootschalige projecten is het voordeel snel voelbaar.

{C}

 

De afdeling is dagelijks actief met de implementatie van BIM-modellen in de diverse bouwprojecten, zowel bij calculatie (hoeveelheidscontroles, het inzichtelijk maken van complexe structuren, visualisaties ,...) als bij de werkvoorbereiding (planningen, clash-detecties, de opmaak van plannen van complexe uitvoeringsconstructies, ...) tijdens de uitvoering (toelevering van 3D-modellen aan de projectleiding, afrekeningsmodellen, facturaties, ...) en as built-modellen (zowel als basis voor puntenwolkenopmetingen en/of als model voor facility management).

 

In de praktijk levert het gebruik van BIM zeker voordelen op voor STRABAG en de betrokken partners. Vooral bij grootschalige projecten is het voordeel snel voelbaar. Een aantal voorbeelden maken dit duidelijk.

KTA Zwijndrecht - Cenflumarin in Antwerpen

STRABAG Belgium realiseerde dit passiefscholencomplex uit het Scholen van Morgen-programma. De complexe stabiliteit (beton en staalconstructie) is volledig met 'Revit' in 3D gemodelleerd. Dit zorgt ervoor dat de ingewikkelde bouwknopen inzichtelijk gemaakt werden en hiertoe ook ineens geoptimaliseerd konden worden. Het betekende een duidelijke meerwaarde ten opzichte van een klassieke realisatie.

STC Waalhaven in Rotterdam

De uitbreiding van dit scholencomplex dat momenteel in uitvoering is door Züblin Nederland wordt volledig gemodelleerd op verzoek van de opdrachtgever. Alle bouwpartners (inclusief onder- en nevenaannemers) zijn dan ook gescreend op hun BIM-maturiteit. De STRABAG-Züblin-afdeling Central Services in Antwerpen spoort clash-detecties op. Ook hier worden op regelmatige basis optimalisaties aangebracht dankzij het gebruik van deze clash-detecties.

BNP Paribas Fortis in Brussel

Niet enkel bij lopende projecten maakt STRABAG gebruik van BIM-toepassingen; ook bij kandidaatstellingen kan dit een meerwaarde betekenen. De kandidaatstelling voor het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis aan de Warandeberg in Brussel werd door STRABAG omgezet in een BIM-model. De complexe gevelopbouw en vormgeving worden zo inzichtelijk gemaakt. Voorts gebruikte STRABAG het model voor de controle van hoeveelheden en de opmaak van de werforganisatie en is door middel van een dynamisch model de werflogistiek (kranen, bouwplaatsinrichting, materiaalopslag en -toelevering) inzichtelijk gemaakt.

KTA Halle - fase 2 - sporthal

STRABAG bouwt hier in het kader van Scholen van Morgen een nieuw schoolgebouw en een nieuwe sportzaal. Het uitvoeringsontwerp van deze sportzaal diende om diverse redenen opnieuw ontworpen te worden. In eerste instantie werd er een Revit-model van de structuur (prefab) gemaakt. Hieraan is de bouwschil en de binneninrichting gekoppeld. Een 3D-model van de technische installaties zal dan afgestemd worden op het basismodel. Ook de ingewikkelde omgevingswerken worden mee opgenomen in het model.

N.V. STRABAG Belgium S.A. bevindt zich op de Noorderlaan 139 in 2030 Antwerpen (tel. 03 540 45 00, belgium@strabag.com en www.strabag.be).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Augmented reality wordt steeds belangrijker in de bouwsector

Augmented reality wordt steeds belangrijker in de bouwsector

Gesimuleerde werkelijkheid of ‘virtual reality’ (vr) is nog iets anders dan toegevoegde werkelijkheid of ‘augmented reality’ (ar). Het verschil is niet altijd voor iedereen even duidelijk. In beide toepassingen zie je de[…]

Traxxeo: Betere beheersing van projecten: de rol van digitale technologie

Publireportage

Traxxeo: Betere beheersing van projecten: de rol van digitale technologie

Jansen the Building Company kiest voor openBIM

Jansen the Building Company kiest voor openBIM

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Meer artikels