Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

BIM-bibliotheek voor aansluitoplossingen van meerlaagse buizen

BIM-bibliotheek voor aansluitoplossingen van meerlaagse buizen

Comap, de  fabrikant van systemen voor verwarming en sanitair,  lanceert een bibliotheek met BIM-objecten om architecten en bouwers te begeleiden bij het ontwerp van digitale modellen van gebouwen. In de BIM-bibliotheek zijn alle onderdelen opgenomen uit het Comap-gamma voor de aansluiting van meerlaagse buizen: SkinPress-perskoppelingen en MultiSkin- en BetaSkin-buizen. De BIM-bibliotheek van Comap is gratis te downloaden via comap.be/nl/diensten/bim-bibliotheek en is compatibel met de Autodesk Revit-software. Ze geeft toegang tot gegevensbestanden in RFA-formaat en 3D-visuals.

Door de BIM-database te downloaden kunnen ontwerpers een stapje verder gaan in het ontwerpen en voorstellen van circuits voor verwarming, klimaatregeling en sanitair warm water. De BIM-objecten zullen ter beschikking worden gesteld op de verschillende websites van de groep. Comap wil op deze manier de actoren uit de sector op een efficiënte manier begeleiden bij de digitale transitie.

BIM moet op termijn de algemene reflex worden voor alle bouwprofessionals, maar Comap kiest bewust voor een geleidelijke introductie en concentreert zich in eerste instantie op de modellering van zijn aansluitoplossingen, in het bijzonder het gamma voor de aansluiting van meerlagenbuizen: SkinPress-perskoppelingen en meerlaagse MultiSkin- en BetaSkin-buizen.

“Vooraleer we van start gingen met BIM hebben we de trends en de behoeften in de verschillende Europese landen grondig onderzocht. Om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de verwachtingen en ons snel aan te passen aan de digitale evoluties op de markt hebben we besloten om ons in eerste instantie te richten op onze voornaamste aansluitgamma’s. Daarna zullen we het BIM-verhaal doortrekken naar al onze producten. Dankzij deze aanpak zal de eerste feedback van onze klanten en voorschrijvers snel tot bij ons komen, zullen we bepaalde praktische bijsturingen kunnen doen en zullen we kunnen reageren wanneer nieuwe verwachtingen opduiken”, vertelt Benoit Smagghe, directeur Toepassingen en Reglementering van Comap.

Aansluitsystemen worden gebruikt voor de aanleg van netwerken voor verwarming, klimaatregeling en sanitair warm water. Ze verdienen dus bijzondere aandacht bij de digitale modellering van een gebouw.

Aangezien deze netwerken geïntegreerd worden in het gebouw moet er vanaf de ruwbouwfase rekening mee gehouden worden. Op die manier kunnen technische kokers en uitsparingen in de dragende elementen zoals balken/liggers juist uitgevoerd en correct gedimensioneerd worden.

Het gamma aansluitoplossingen voor meerlaagse buizen kon gemodelleerd en omgezet worden in BIM-objecten voor gebruik met de Revit-software. Comap wil op de manier alle spelers uit de sector op een eenvoudige manier laten genieten van de voordelen van BIM: tijdwinst, lagere kosten, minder bouwfouten, verbetering van de samenwerking tussen de vaklui en een betere aansturing van projecten.

“Op technisch vlak hebben we de voorkeur gegeven aan een open en onafhankelijke aanpak, waarbij de tools rechtstreeks gedownload kunnen worden op onze websites zonder dat een koppeling aan een bepaald platform nodig is. Daardoor kunnen de betrokken vaklui onze tools in alle vrijheid gebruiken doordat ze eenvoudig te integreren zijn. Ze zijn ook altijd compatibel”, besluit Benoît Smagghe.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Digitale dijkbreuk in Vlaamse bouw

Digitale dijkbreuk in Vlaamse bouw

De Vlaamse bouw heeft op twee jaar tijd een ingrijpende digitalisering ondergaan. De bouwbedrijven hebben hun interne processen grondig gedigitaliseerd. Dat blijkt uit het visierapport van de Vlaamse Confederatie Bouw. Maar intussen kondigt een[…]

Eerste BIM-professional aan de slag in BIM-pool

Eerste BIM-professional aan de slag in BIM-pool

Geïntegreerde totaaloplossing voor datacenters

Geïntegreerde totaaloplossing voor datacenters

Steeds meer vrouwen in de bouw

Steeds meer vrouwen in de bouw

Meer artikels