Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

BIM Award van het Jaar gaat naar verbreding van het Lekkanaal

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
BIM Award van het Jaar gaat naar verbreding van het Lekkanaal

Enea Maggio benadrukt dat er nog veel opleiding nodig is om met BIM te werken, zowel bij de studiebureaus intern als bij alle andere spelers in het bouwverhaal.

Bouwkroniek en La Chronique bekronen met de eerste uitreiking van de BIM Awards op donderdag 7 december in Quay01 op de Brusselse Havenlaan de zes beste BIM-projecten in de Benelux.

 

Telkens werd één laureaat uitgeroepen in elk van de zes categorieën; zo is er een BIM Award voor Infrastructuurprojecten, Overheidsprojecten,  Industriële Projecten, Tertiaire of Commerciële Projecten en de meest Baanbrekende en/of Vernieuwende Aanpak evenals een overkoepelende BIM Award van het Jaar. Die BIM Award van het Jaar gaat naar de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van de derde kolk van de Beatrixsluis in het Nederlandse Nieuwegein (consortium met Besix, Heijmans en Jan De Nul Group).

De BIM Award van het Jaar gaat naar de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van de derde kolk van de Beatrixsluis door het consortium met Besix, Heijmans en Jan De Nul.

De wedstrijdjury boog zich onder het voorzitterschap van Johan Lambrechts en Françoise Genicot, respectievelijk hoofdredacteur van Bouwkroniek en hoofdredactrice van La Chronique, over 46 doorgaans zeer grondig uitgewerkte en technisch kwalitatief hoogstaande dossiers, die blijk gaven van een professionele aanpak en een vooruitstrevende visie. De bespreking en beoordeling van de deelnemende dossiers leidde tot de aanduiding van drie genomineerden per categorie waaruit telkens één eindlaureaat werd gekozen.

Jury

De jury bestond voort nog uit François Denis (Ir. architect en Ph. D.-onderzoeker van het BIM-proces en zijn toepassingen in de Belgische bouwsector bij de ULB/VUB), Stijn Mostmans (consultant bij het WTCB), Thomas Vandenbergh (hoofd BIM, SE (Systems Engineering), New & Sustainable developments - Engineering Dpt. en voorzitter van de Innovation Board in de Besix Group), Peter Ingels (technical sales engineer Autodesk), Robin Collard (BIM-manager bij BAM Contractors) en Jordy Brouwers (adviseur Techniek en Innovatie bij Geonius). De door hen bekroonde Awards brengen hulde aan het creatieve vakmanschap en de professionele expertise van alle actoren (architecten, studiebureaus, industriëlen en bouwondernemingen, overheidsinstanties, …) die voluit de kaart trekken van de digitale transitie in de brede bouwsector en die resoluut gaan voor toekomst- en samenwerkingsgerichte bouwoplossingen.

Gemeten aan het sterke deelnemersveld van dit jaar kan je deze eerste editie een succes noemen. De ruime interesse voor deze wedstrijd wettigt bovendien de verwachting dat deze BIM Awards snel zullen uitgroeien tot een trendbepalend ‘event to be’ in de bouwwereld.

Winnaars

In de categorie Infrastructuur gaat de BIM Award naar de renovatie van de Velsertunnel in het Nederlandse Velsen-Noord omwille van de zeer risico- en opportuniteitsgedreven BIM-strategie die hiervoor gevoerd werd. Het project springt in het oog door de innoverende combinatie van BIM, system engineering, 3D-scanning, Virtual Reality en mobiele toepassingen. Ook de veelheid aan gecombineerde technologieën en processen vormt een pluspunt. Vermits BIM minder sterk ontwikkeld wordt in infrastructuurwerken kan deze categorie zeker een stimulans gebruiken.

In de categorie Industrieel wordt de BIM Award uitgereikt aan het distributiecentrum van Multipharma in Sint-Pieters-Leeuw. Voor dit redelijk kleinschalige project werd een multidisciplinaire aanpak gehanteerd waarbij verder gedacht werd dan het gebouw alleen en zowel het gebouw als de omgeving in één model werden gegoten.

“BIM kan je vergelijken met een sociaal netwerk van gebouwenelementen. Elk element is met een hele reeks andere verbonden”, pleit Denis.

De Award in de categorie Overheidsopdrachten wordt in de wacht gesleept door het Protontherapiecentrum ParTICLe van het UZ Leuven (campus Gasthuisberg). Tijdens de ganse duur van het proces werd ingezet op BIM level 3, waarbij alle bouwpartners (ontwerper, algemene aannemer, …) op één centraal schaalmodel werken. Deze aanpak op basis van internationale protocollen heeft een belangrijke impact op de kwaliteit, het ontwerp en de uitvoering van een project. Door BIM te gebruiken konden ook loodplaten zoveel mogelijk worden beperkt.

In de categorie Tertiair of commercieel wordt de BIM Award toegekend aan The Terraced Tower in het Nederlandse Rotterdam. Voor dit project, waarbij 4D- en 5D-animaties werden gebruikt, werd een duidelijke Work Breakdown Structure (WBS) gehanteerd. Het hele proces werd gecomputeriseerd. Bovendien vragen de protagonisten zichzelf af wat ze uit dit project hebben geleerd om nadien in andere projecten toe te passen, wat steeds een gezonde reflectie is.

Aertssen uit Stabroek krijgt de Award in de categorie Originele aanpak voor het concept ‘Ontwerp: van werkelijkheid naar VR en terug’, vertaald in het Northern offshore high voltage station (OHVS) in Hoboken en de afbraak van de Ford Genk-site in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv. Hierbij werd een pragmatische en goedkope BIM-oplossing uitgewerkt voor dit ‘laaghangende fruit’, waarbij met succes quick wins werden gerealiseerd.

Global Award

De Global Award/BIM Award van het Jaar, die één boven alle andere uitstekend project over alle categorieën bekroont, is bestemd voor de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van de derde kolk van de Beatrixsluis in het Nederlandse Nieuwegein (consortium met Besix, Heijmans en Jan De Nul Group). Bij deze creatieve combinatie van o.m. BIM en VR voor de O(peration) & M(aintenance)-fase, GIS (Geografisch InformatieSysteem), 3D-werktekeningen, een Content Management Systeem (CMS) en drones wordt efficiënt gebruik gemaakt van een hele waaier aan technologieën en softwarepakketten. Dit resulteert in een zeer holistische visie over informatiebeheer, dat veel meer inhoudt dan gecoördineerde 3D-modellen. De makers hebben een zeer mooi evenwicht gevonden tussen de aandacht voor mens, technologie en proces bij de implementatie.

Sprekers

Voorafgaand aan de uitreiking van de BIM Awards mochten drie sprekers hun licht laten schijnen op elk één specifieke aspect van BIM. Enea Maggio, BIM Advisor-Engineering Systems bij Tractebel-Engie Group, had het over de toepassing van BIM bij atypische projecten. De introductie van BIM bij Tractebel-Engie verliep in drie fases. Eerst was er de startfase die begon met vragen van klanten naar BIM. Daarna volgde een hefboom-fase waarbij BIM progressief toegepast werd in lopende projecten, waarbij BIM- en niet-BIM-projecten naast elkaar liepen. Vervolgens is er de ‘volwassen’ fase, waarbij BIM voor elk project gebruikt wordt. Deze omschakeling ging gepaard met nieuwe functies, zoals die van BIM-coördinator, en het verdwijnen van de klassieke ‘tekenbureaus’. Vervolgens besprak Maggio de invloed van BIM op projecten als de bouw van de Financial Tower in Casablanca (terwijl Marokko nog geen BIM-standaarden heeft vastgelegd), een datacenter dat in het Verenigd Koninkrijk in amper twaalf maanden gerealiseerd werd, de bouw van elf sportstadia in Saudi-Arabië (waarbij ook het King Abdullah Stadium) en de ontmanteling van een kerncentrale in Tihange. Hij sloot af met te benadrukken dat er nog veel opleiding nodig is om met BIM te werken, zowel bij de studiebureaus intern als bij alle andere spelers in het bouwverhaal.

“De hergebruikwaarde wordt afhankelijk van het materiaalpaspoort van het gebouw en daar komt BIM in de picture, ook voor gebouwen die niet met BIM opgetrokken zijn”, besluit Lanckriet.

Jurylid François Denis stelde zich vervolgens de vraag of architecten dankzij BIM moeten omgeschoold worden tot programmeurs, wat een geanimeerd debat oplevert. Denis pleit er ook voor dat we op korte termijn komaf zouden maken met het breken tot puin van gebouwelementen bij sloop of ingrijpende renovaties. “BIM kan ook een functie hebben bij het generaliseren of aanpasbaar maken van gebouwen. Generaliseren betekent dan dat je elk gebouw voor elke toepassing kan inzetten, terwijl het aanpasbaar maken van alle toekomstige gebouwen voor zich spreekt. In plaats van bij sloop alles te breken tot puin voor wegfunderingen, moeten we gaan nadenken over het hergebruiken van volledige gebouwelementen of zelfs volledige gebouwen”, stelt Denis. “Zoals bij auto’s moeten we straks elk onderdeel kunnen vervangen. Dat betekent dat we niet langer of veel minder cement zullen gaan gebruiken en dat we minder gaan lassen. In de plaats komen dan omkeerbare verbindingen, die leiden tot omkeerbare gebouwen. BIM kan je daarbij vergelijken met een sociaal netwerk van gebouwenelementen. Elk element is met een hele reeks andere verbonden”, pleit Denis.

Ook architect Wesley Lanckriet van de VUB denkt in die richting. “Gebouwen kunnen we dankzij BIM gaan beschouwen als banken van materialen. Maar dat houdt in dat we anders gaan ontwerpen, anders gaan samenwerken en ook dat we de waarde van een gebouw anders gaan bepalen. Voor dat laatste geldt dan niet langer de klassieke afschrijfperiode, maar de waarde van de bouwelementen in de circulaire bouweconomie. Bij het klassieke afschrijven, daalt de waarde van een gebouw elk jaar, terwijl bij het circulaire denken de waarde elk jaar stijgt, o.m. dankzij het stijgen van de grondstofprijzen. De hergebruikwaarde wordt dan afhankelijk van het materiaalpaspoort van het gebouw en daar komt BIM in de picture, ook voor gebouwen die niet met BIM opgetrokken zijn”, besluit Lanckriet.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Augmented reality wordt steeds belangrijker in de bouwsector

Augmented reality wordt steeds belangrijker in de bouwsector

Gesimuleerde werkelijkheid of ‘virtual reality’ (vr) is nog iets anders dan toegevoegde werkelijkheid of ‘augmented reality’ (ar). Het verschil is niet altijd voor iedereen even duidelijk. In beide toepassingen zie je de[…]

Traxxeo: Betere beheersing van projecten: de rol van digitale technologie

Publireportage

Traxxeo: Betere beheersing van projecten: de rol van digitale technologie

Jansen the Building Company kiest voor openBIM

Jansen the Building Company kiest voor openBIM

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Meer artikels