Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bijzondere uitvoeringsdetails voor brandveilige wanddoorvoeringen

Bijzondere uitvoeringsdetails voor brandveilige wanddoorvoeringen

Hoofdstuk 8 van de Technische Voorlichting 254 'Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden' bespreekt een aantal bijzondere uitvoeringsdetails: grote openingen, leidingen in dekvloeren en doorvoering van rookkanalen doorheen brandwerende wanden.

Grote openingen

In de praktijk worden de plaatsers van doorvoeringen vaak geconfronteerd met openingen rondom leidingen, kabels' die veel groter zijn dan de speling waarmee de brandwerende voorziening getest werd. Dat kan een opening van soms enkele vierkante meters zijn waardoor leidingen, kabels of luchtkanalen lopen. Het spreekt voor zich dat men deze opening moet verkleinen vooraleer een brandwerende voorziening te kunnen plaatsen.

Bij massieve muren uit metselwerk kan men brandwerende mortel, stenen, blokken of bakstenen van dezelfde aard als die van de muur gebruiken. Eventueel kan men de opening met brandwerende platen afdichten.

Dat kan ook een oplossing zijn voor het verkleinen van openingen in lichte binnenwanden. De opening kan ook afgedicht worden met rotswolplaten, eventueel in combinatie met een brandwerende coating. Luchtkanalen in grote openingen kunnen afgedicht worden met van een brandwerende coating voorziene rotswolplaten.

De gekozen oplossing moet steeds uitgevoerd worden conform het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant. Indien er bijkomende eisen gesteld worden aan de wand, zoals bijvoorbeeld schokweerstand, moet ook de gekozen oplossing aan die eisen voldoen.

Leidingen in dekvloeren

Regelmatig worden sanitaire afvoerleidingen via het vloercomplex naar de schacht (technische koker) gevoerd. De doorvoering van de brandwerende verticale wand van de schacht vereist in principe een specifieke brandwerende voorziening die de opening afdicht in geval van brand. De brandweerstand kan ook verzekerd worden door de leiding over een voldoende lengte te isoleren. Daardoor zal de leiding aan de niet-blootgestelde zijde immers intact blijven en zal de brand zich niet verspreiden.

Indien de leidingen ingewerkt zijn in de vloer en bedekt met een dekvloer van minimaal 30 mm dik (hechtend), worden ze niettemin geïsoleerd door de dekvloer. Ondanks het ontbreken van proefverslagen over deze situatie kan men aannemen dat de dekvloer een voldoende warmte-accumulerend vermogen heeft om de leidingen te beschermen bij brand. Om de leiding door de dekvloer te beschermen is het bijgevolg aanbevolen een lengte van minimum 1.000 mm te respecteren voor een brandweerstand van EI 60, en van minimum 500 mm voor een brandweerstand EI 30. In dat geval is er aan de doorvoering geen brandwerende voorziening of afdichting nodig. Wanneer de leidingen ingebed zijn in een brandbare isolatie (bv. gespoten polyurethaan) zal deze bij brand opbranden en mogelijk de brand verspreiden, waardoor de bovengenoemde oplossing niet meer van toepassing is.

Rookafvoerkanalen

De doorvoeringen van brandwerende bouwelementen (scheidingswanden, muren, vloeren) door rookgasafvoerkanalen mogen de brandweerstand van deze elementen niet beïnvloeden. De voorschriften in bijlage 7 van het kb 'Basisnormen' zijn niet van toepassing op 'doorvoeringen van bouwelementen van rookgasafvoerkanalen', evenmin als de type-oplossingen die voorgesteld zijn in hoofdstuk 5 van TV 254.

De gekozen oplossing moet steeds uitgevoerd worden conform het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant.

In de praktijk worden er, meer bepaald in appartementsgebouwen, steeds meer verwarmingssystemen geïnstalleerd die aangesloten zijn op een individuele gasketel met een gesloten verbrandingscircuit. Bij een dergelijk systeem doorboren de rookgasafvoerkanalen de brandwerende wanden van de gemeenschappelijke technische schacht van verschillende appartementen. Ze mogen de brandweerstand van deze wand echter niet verzwakken.

Bij gebrek aan proefnormen voor deze toepassing heeft de Hoge Raad voor de Brandveiligheid de volgende regels voor de goede praktijk goedgekeurd:

ofwel is de uitvoering conform een type-oplossing die vrijgesteld is van het plaatsen van een door een proef gevalideerde brandwerende voorziening aan de doorvoering. De type-oplossingen moeten beantwoorden aan een reeks voorwaarden, zodat de brandverspreiding van het ene compartiment (bv. appartement) naar het andere vermeden wordt;

ofwel is de brandwerende voorziening aan de doorvoering gevalideerd door een proef in het laboratorium, uitgevoerd volgens de geldende normen.

Voor de doorvoering van kanalen doorheen bouwelementen van centrale-verwarmingssystemen op gas met een gesloten verbrandingscircuit van het type C die de vereiste brandweerstand voor deze bouwelementen niet mogen veranderen, gelden volgende vereisten:

criterium: 'De brandwerende voorziening moet de scheidende functie van de wand behouden, m.a.w. het vermogen om te voldoen aan de criteria van vlamdichtheid (E) en thermische isolatie (I) aan de doorvoeringen. Voor de doorvoeringen van rookgasafvoerkanalen met een diameter kleiner dan of gelijk aan 160 mm zonder isolatie of met onbrandbare isolatie is het criterium voor thermische isolatie te verwaarlozen. Het onbrandbare isolatiemateriaal moet voldoen aan de classificatie A2-s1, d0 of beter.'

duur: 'De voorziening moet voldoen aan de vereiste criteria gedurende een tijd die ten minste gelijk is aan deze die vereist wordt voor het bouw­element. Voor de verticale wand van een technische koker is echter de volgende duur vereist: minstens gelijk aan de helft van de tijd van de brandweerstand die voorgeschreven is voor deze wand en ten minste gelijk aan 30 minuten.'

Als deze voorwaarden niet gerespecteerd worden, is het aangewezen om via proeven aan te tonen dat het systeem geen risico op brandverspreiding inhoudt, of een brandwerende voorziening te plaatsen aan de doorvoering van de brandwerende wand (van een technische koker).

Bij gebrek aan normen om de brandweerstand van doorvoeringen van rookkanalen te evalueren, zal de voorziening in het laboratorium getest moeten worden volgens de volgende normen en dus beantwoorden aan de volgende criteria:

wanneer de compartimentering verzekerd wordt via brandwerende kleppen aan de doorvoering van het aansluitkanaal en deze kleppen getest zijn volgens NBN EN 1366-2 en de prestaties geklasseerd zijn volgens de norm NBN EN 13501-2: E 30 voor een schachtwand EI 60 (lage en middelhoge gebouwen) en E 60 voor een schachtwand EI 120 (hoge gebouwen) of de compartimentwand EI 60;

wanneer de compartimentering gegarandeerd is via brandwerende voorzieningen aan de doorvoering van het horizontale verbindingskanaal en deze voorzieningen getest zijn volgens NBN EN 1366-3 en de prestaties geklasseerd zijn volgens de norm NBN EN 13501-2: E 30-U/U voor de wand van de schacht EI 60 (LG, MG) en E 60-U/U voor de wand van de schacht EI 120 (HG) of de compartimentwand EI 60.

Bron: hoofdstuk 7 'Bijzondere uitvoeringsdetails' van TV 254 'Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden ' Voorschriften en plaatsing'. Deze TV kan tegen de gebruikelijke voorwaarden gedownload worden van www.wtcb.be (doorklikken naar Publicaties en Technische Voorlichtingen). Ze is ook uitgegeven in brochurevorm en te koop bij de dienst Publicaties van het WTCB (02 529 81 00, fax 02 529 81 10 of publ@bbri.be). Er mag alleen verwezen worden naar de Technische Voorlichting zelf.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen