Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bijna 36 miljoen ' voor extra schoolcapaciteit

Bijna 36 miljoen ' voor extra schoolcapaciteit

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent dit jaar bijna 36 miljoen ' specifieke middelen toe voor extra schoolcapaciteit in Vlaanderen en Brussel. Het subsidiepakket omvat 35 miljoen ' aan bouwsubsidies en bijna 1 miljoen ' aan huursubsidies. Het Brusselse Gewest en de erkende capaciteitsgemeenten Antwerpen, Asse, Gent, Grimbergen, Halle, Leuven, Mechelen, Roeselare, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Niklaas en Vilvoorde kunnen met die middelen meer plaatsen creëren. Minister Crevits verwacht dat de beloofde capaciteitsuitbreiding op korte termijn gerealiseerd wordt.

Sinds 2010 maakt de Vlaamse regering jaarlijks specifieke middelen vrij om nieuwe schoolcapaciteit te creëren in het Brusselse Gewest en in Vlaamse gemeenten die kampen met een tekort aan schoolplaatsen. Eind 2014 werd een nieuwe oproep gelanceerd naar alle lokale 'taskforces capaciteit' om een actuele lijst met capaciteitsprojecten in te dienen voor de verdeling van de capaciteitsmiddelen voor 2015. In zo'n taskforce zetelen alle lokale onderwijsverstrekkers onder coördinatie van de gemeente. Samen bekijken ze de lokale capaciteitsbehoeften, brengen ze de voorstellen tot capaciteitsuitbreiding in kaart en beslissen ze welke capaciteitsprojecten worden gerealiseerd

15 capaciteitsgemeenten dienden een aanvraag in voor capaciteitsmiddelen.

met de toegekende middelen.

De oproep vertrok naar de 17 erkende capaciteitsgemeenten in Vlaanderen (Antwerpen, Asse, Denderleeuw, Gent, Grimbergen, Halle, Kortrijk, Leuven, Lokeren, Mechelen, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Tienen, Turnhout, Vilvoorde en Wervik) en naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel.

15 capaciteitsgemeenten dienden een aanvraag in voor capaciteitsmiddelen. De dossiers werden gebundeld en beoordeeld, o.m. op hun volledigheid en correctheid, om vervolgens de vergelijking van de capaciteitsdruk over de verschillende gemeenten mogelijk te maken. Om de huidige en toekomstige capaciteitsdruk in de verschillende capaciteitsgemeenten te berekenen, werd gebruik gemaakt van lokaal aangeleverde en centraal beschikbare capaciteitsgegevens. Het gaat zowel om de vraagzijde (de noden) als het beschikbare aanbod (welke capaciteit bestaat er al').

In dat kader ontwikkelt het departement Onderwijs en Vorming een capaciteitsmonitor. Die capaciteitsmonitor zal tegen de zomer opgeleverd worden en zal minister Crevits in staat stellen om de werkelijke capaciteitsnoden nog preciezer in kaart te brengen.

In afwachting van die capaciteitsmonitor gebeurt de verdeling van de capaciteitsmiddelen 2015 aan de hand van volgende parameters: de actuele capaciteitsdruk (2014); de toekomstige capaciteitsdruk (2018); de bevolkingsprognoses (groei/afname) 2018-2024 in de leeftijdscategorie 3-11-jarigen (aan de hand van demografische data van de studiedienst van de Vlaamse regering); de door de lokale 'taskforces capaciteit' gevraagde capaciteitsmiddelen voor 2015: (408,5 miljoen ' aan bouwsubsidies en 873.353 ' aan huursubsidies (beschikbaarheidsvergoedingen); de toegekende capaciteitsmiddelen 2010-2014 en de uitvoering ervan; de beschikbare middelen.

Verdeling

Op basis van deze data is de verdeling van de bouwsubsidies van de

capaciteitsmiddelen voor 2015 als volgt:

Antwerpen: 12.000.000 '; Asse: 400.000 '; Brussels Gewest: 7.000.000 ', Gent: 3.300.000 '; Grimbergen: 1.500.000 '; Halle: 2.100.000 '; Leuven: 1.600.000 '; Mechelen: 1.600.000 '; Roeselare: 550.000 '; Sint-Pieters-Leeuw: 1.500.000 '; Sint-Niklaas: 700.000 '; Vilvoorde: 2.750.000 '.

Daarnaast worden ook middelen voorzien voor de betaling van huursubsidies die ingezet worden om tijdelijk in bijkomende schoolcapaciteit te voorzien (beschikbaarheidsvergoedingen):

Antwerpen: 201.900 '; Asse: 14.000 '; Denderleeuw: 31.500 '; Gent: 222.626 '; Grimbergen: 268.059 '; Mechelen: 10.500 '; Vilvoorde: 79.168 '.

Efficiënte realisatie

Een analyse van de toegekende middelen 2010-2014 leert de Vlaamse minister van Onderwijs dat de realisatie van bijkomende schoolgebouwen veel te lang op zich laat wachten waardoor de werkelijke capaciteitsuitbreiding vaak pas vele jaren later een feit is. Dat moet in de toekomst anders en beter. Tijdens de vorige legislatuur heeft de Vlaamse regering 188 miljoen ' aan capaciteitsmiddelen geïnvesteerd in twaalf capaciteitsgebieden. Voor 44% van deze middelen zijn de werken nog niet gestart. Slechts één vijfde van de middelen (19%) heeft ondertussen effectief tot capaciteitsuitbreiding geleid. Voor 37% van de middelen is ondertussen een concreet projectplan uitgewerkt of zijn de bouwwerken volop bezig. Waarom de capaciteitsuitbreiding zo lang op zich laat wachten, is nog onduidelijk. Minister Crevits laat onderzoeken wat de oorzaken zijn en hoe het in de toekomst sneller kan. De capaciteitsnoden zijn groot. Het komt er dus op aan de toegekende middelen zo snel en efficiënt mogelijk in te zetten.

Masterplan

Daarnaast maakt minister Crevits werk van een masterplan Scholenbouw, vooral in functie van de reguliere financiering. Dat masterplan zal de grote lijnen uittekenen over hoe in de toekomst de schoolinfrastructuur op een meer planmatige wijze zal worden aangepakt. Het gaat dan zowel om het oplossen van de concrete capaciteitsnoden in specifieke gebieden als de modernisering van het verouderde schoolpatrimonium. Vlaanderen kampt immers met een historische onderhoudsachterstand en een erg verouderde schoolinfrastructuur. Ook die moet gemoderniseerd worden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette