Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bijna 1 miljoen subsidies voor Cordonnier-project

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege geeft 934.000 ' subsidies aan het Cordonnier-project in Wetteren. Schauvliege kan subsidies verlenen voor de aankoop en sanering van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. 'Door hergebruik of herbestemming van de leegstaande gebouwen wordt voorkomen dat wij nieuwe open ruimte moeten aansnijden. De beschikbare ruimte in Vlaanderen is beperkt, dus we moeten er zuinig mee omspringen', aldus Joke Schauvliege.

De subsidie bedraagt 30% van de kostprijs voor de verwerving van een leegstaande bedrijfsruimte en 90% van de kostprijs voor de sanering ervan. Het Cordonnier-project in Wetteren komt voor beide vormen van subsidie in aanmerking.

Dit stadvernieuwingsproject zal onder meer een polyvalente ruimte voor verenigingen, een afdeling van de Kunstacademie, kantoren, woningen en de creatie van nieuwe openbare ruimte (plein en doorsteken) met een zestigtal parkeerplaatsen omvatten. Het project is een goed voorbeeld van doordacht en zuinig ruimtegebruik, dat de ruimtelijke organisatie van Vlaanderen versterkt en de leefbaarheid van stads- en dorpskernen verbetert.

In november 2014 kon minister Schauvliege reeds een subsidie van 324.000 ' aan de gemeente toekennen voor de aankoop van de leegstaande kousenfabriek Cordonnier, sedert 1919 gelegen op een perceel tussen de Schoolstraat en Lange Kouterstraat. Vorige week keurde zij ook een nieuwe toelage goed voor de sanering van de site. Met deze middelen zal de gedeeltelijke afbraak en ontmanteling worden aangevat.

'Het Cordonnier-project is een dynamisch en kernversterkend stadsontwikkelingsproject en een verstandige investering in de toekomst. Daarom ken ik aan de gemeente Wetteren een bijkomende subsidie toe van 610.000 ', of 90% van de saneringskosten voor deze voormalige kousenfabriek', aldus Joke Schauvliege. In totaal investeert Vlaanderen dus 934.000 ' in het project.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette