Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bezettingsgraad Nederlandse kraanverhuurders neemt toe

Door de aantrekkende woningbouw in Nederland neemt de bezettingsgraad bij kraanverhuurders weer toe. Nederlandse kraanverhuurders gaan naar verwachting idit jaar in nieuwe kranen investeren. Het gaat hierbij nog vooral om vervangingsinvesteringen, want ondanks de toenemende vraag is de concurrentie nog zodanig groot dat uurtarieven nog niet stijgen. De trend van prefab bouwen zorgt voor een vraag naar grotere kranen en meer hijsuren per woning. De bouwsector is nog steeds de belangrijkste afnemer van kranen: de meeste kranen, naar schatting 60%, worden nog steeds ingezet in de bouw. De burgerlijke en de utiliteitsbouw zijn de belangrijkste afnemers. Dat blijkt uit een onderzoek van ING Economisch Bureau.

De aantrekkende economie en de toename van de woningbouwproductie heeft in 2015 duidelijk positieve effecten gehad op de kraanverhuur. Aannemers hebben meer werk in hun portefeuille en daardoor neemt de vraag naar verticaal transport op de bouwplaats weer duidelijk toe. Veel verhuurders zien, na een jarenlange daling, hun bezettingsgraad weer toenemen. De planningshorizon voor kraanverhuurders loopt langzaam weer op tot soms alweer drie tot vijf dagen werk, terwijl dit kort geleden nog één of anderhalve dag was. Ook onderlinge inhuur komt opnieuw vaker voor.

Door de toenemende bezettingsgraad ontstaan bij vele bedrijven weer plannen voor investeringen. Het kranenpark is de afgelopen jaren flink verouderd en vooral kleinere kranen worden vervangen. De kraancapaciteit is bij de meeste bedrijven echter nog wel vrij ruim waardoor uitbreidingsinvesteringen nog weinig voorkomen.

In 2008 waren er nog bijna 2.200 kranen. In 2015 is het kranenpark naar verwachting afgenomen tot ongeveer 1.500 kranen. Dit is een daling met meer dan 40% en hierdoor is het aantal kranen in Nederland nu lager dan aan het begin van de meting in 1990. Door de aantrekkende woningmarkt verwacht het ING Economisch Bureau volgend jaar groeiende bouwvolumes. Het kranenpark zal in 2016 naar verwachting slechts zeer beperkt meestijgen doordat er nog overcapaciteit is in de markt.

Mobiele torenkranen

Voor mobiele torenkranen nam de kostprijs de afgelopen negen jaar met gemiddeld 2% per jaar toe. In 2015 daalden de gemiddelde kosten voor het eerst (met 1,2%). De rentekosten over materieel daalden met 25% door lagererentepercentages en ook de kosten van brandstof namen door de lagere olieprijs flink af. Daartegenover stonden licht hogere kosten voor verzekeringen, motorrijtuigenbelasting, reparatie en onderhoud en loonkosten van de machinist. Dit laatste wordt grotendeels veroorzaakt door een cao inzake loonsverhoging met 2,25% in 2015.

Door de nog steeds ruime capaciteit lukt het vele kraanverhuurders, ondanks de toenemende bezettingsgraden nog niet om de prijzen te verhogen. Op zoek naar omzet blijven kraanverhuurders hun diensten ver onder de kostprijs aanbieden. Zolang nog overcapaciteit in de markt bestaat, zal hier ook geen einde aan komen.

Tarieven

Kraanverhuurders kunnen door de concurrentie de tarieven laten dalen tot de variabele kosten. Op lange termijn maken zij dan weliswaar verlies, maar het doen van zaken op dit 'minimale' tarief op korte termijn is voor ieder individueel kraanbedrijf nog altijd 'profijtelijker' dan het laten stilstaan van een kraan. Er blijft dan namelijk nog geld over om een (klein) deel van de vaste kosten te dekken, terwijl indien zij een kraan stil laten staan, ook daar geen financiële ruimte voor is.

Uitgaande van vast personeel vormen de variabele kosten van banden, brandstof en reparatie en onderhoud slechts 18% van de totale kosten van een mobiele torenkraan. Dit geeft aan dat de verhuurtarieven tijdelijk flink onder de kostprijs kunnen liggen. Uiteraard kan een dergelijke situatie niet te lang duren. Hoop op betere tijden door de aantrekkende woningmarkt kan er echter voor zorgen dat kraanverhuurders hun capaciteit juist behouden, de overcapaciteit langzamer verdwijnt en ze (nog tijdelijk) onder de kostprijs blijven werken waardoor de tarieven slechts langzaam zullen herstellen.

Meer prefab

De bouw van woningen gebeurt steeds meer door prefab te bouwen. Bouwdelen worden daarbij geprefabriceerd in de fabriek en op de bouwplaats alleen nog maar in elkaar gezet. De bouwdelen zijn hierdoor groter en zwaarder waardoor grotere kranen gebruikt moeten worden.

'Bij prefab bouwen is de bouwtijd wel veel korter tot soms maar één of enkele dagen per woning. De hijsintensiteit per woning neemt echter wel toe waardoor er bij prefab bouw gemiddeld toch meer hijsuren per woning zijn. Daarnaast is het verticaal transport bij prefab bouwen een essentiëler en specialistischer onderdeel van het bouwproces waardoor hogere tarieven bewerkstelligd kunnen worden', aldus ING-econoom Maurice van Sante.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt