Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Libramont

Beurs van Libramont verwelkomt opnieuw 200.000 bezoekers

Gerelateerde onderwerpen :

,
Beurs van Libramont verwelkomt opnieuw 200.000 bezoekers

© Jean-Pierre Ruelle 0032479879997 jpruelle.com

Zowat 800 standhouders nemen dit jaar deel aan de 85ste Beurs van Libramont, die van 26 tot 29 juli op het beursterrein in deze gemeente in de provincie Luxemburg plaatsvindt. De beurs zelf wordt op 30 en 31 juli gevolgd door Demo Forest met demonstraties in het bos van Bertrix. Het ganse evenement, dat zich in open lucht afspeelt op een terrein van 15 ha en jaarlijks meer dan 200.000 belangstellenden lokt, richt zich zowel tot de landbouw- en bosbouwsector als tot het geïnteresseerde publiek.

Meer dan 90% van de exposanten zijn vaste standhouders. Zo telde de beurs in 2016, 2017 en 2018  respectievelijk 789, 804 en 800 standhouders. Meer dan 20.000 belangstellenden volgen het evenement op facebook (+ 30% tegenover 2017) of twitter, goed voor duizenden referenties.

Alle merken op de Belgische en naburige markten tekenen present, met een opvallende comeback van de herverkopers die zich organiseren in groepen op de stands en voor wie Libramont een unieke en onmisbare afspraak is. De Beurs van Libramont heeft ook een internationaal karakter: dit jaar komen opnieuw bijna 25% van de exposanten uit buurlanden (tegenover 17% in 2012).


Een twaalftal nationaliteiten worden rechtstreeks vertegenwoordigd. Naast België, dat 82% van het geheel uitmaakt, zijn in volgorde van belang Frankrijk (14%), Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Polen, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland van de partij. Dit jaar hebben 17% nieuwe bedrijven een vraag ingediend (+ 7% tegenover 2016), waarvan één derde internationale ondernemingen, in alle sectoren: uitrusting voor vee, waaronder kleine vee-uitrusting;

nderhoudsapparatuur voor groene ruimtes en bossen; landbouwmachines; apparatuur en producten voor vee, inclusief kunstmest en dierenvoeding; burgerlijke bouwkunde en gemeenschappelijk materiaal; en verbonden landbouwtoepassingen, -diensten en -producten.

Libramont bevindt zich in het hart van de Belgische Ardennen halverwege tussen Brussel en Luxemburg (één uur met de wagen) of tussen Frankfurt en Parijs (drie uur met de auto). Eind juni hadden 780 standhouders reeds 97% van de beursoppervlakte ingenomen.

Dit enorme event werd in 1927 boven de doopvont gehouden om de kwaliteit van de veeteelt, vooreerst van Ardense trekpaarden en vervolgens van andere rassen, in de schijnwerpers te plaatsen en groeide uit tot de grootste landbouw-, bos- en voedingsbeurs in open lucht in Europa. Ze ontvangt 212.000 bezoekers met dertig nationaliteiten, 800 exposanten uit twaalf landen en 250 internationale journalisten gedurende vier dagen tijdens het laatste weekend van juli op een expo- en congressite van in totaal 60 ha.Sinds haar ontstaan vindt de Beurs van Libramont zichzelf telkens opnieuw uit en profileert het zich als een factor van verandering, een professioneel forum voor oplossingen, innovaties en creativiteit, een ontmoetingsplaats tussen landbouwers, bosbouwers en consumenten, en een doeltreffende tool voor het verbeteren van het imago van met de aarde verbonden beroepen in de samenleving. Libramont heeft haar reputatie gevestigd als plaats van uitwisselingen en handel tussen vakmensen in de sector, als ontmoetingsplaats van liefhebbers van het platteland en als levend laboratorium ten dienste van de land- en bosbouw.
 
Vandaag is Libramont een ganse gemeenschap die zich bewust is van het fundamentele belang van de sectoren ‘landbouw-voeding-gezondheid’ en ‘bos-habitat-gezondheid’, waarbij gezondheid zowel betrekking heeft op de mensen als op de planeet. Deze infrastructuur en dit event behoren toe aan een bedrijf met een sociaal doel, l’Union Professionnelle ‘Le Cheval de Trait Ardennais’, die het als zijn taak beschouwt om “de kinderen van de aarde met elkaar te verbinden om vragen te doen opborrelen, innovatieve en duurzame oplossingen voor de landbouw, de bosbouw en het milieu naar buiten te brengen en te delen, de acteurs van de verandering te begeleiden door inhoud met een toegevoegde waarde te bieden doorheen beurservaringen en echte of virtuele uitwisselingsruimtes om de wereld van morgen te voelen, te betasten, te proeven, te horen en te zien in het kader van een winstgevende, levensvatbare en duurzame onderneming”.Libramont realiseert onafgebroken haar missie door intens geïnspireerd te blijven door de natuur en een regeneratieve economie te promoten, door abstracte concepten in concrete acties te vertalen, door de kracht en energie over te dragen van ideeën geboren uit de collectieve intelligentie van haar gemeenschap, door voorrang te geven aan innovatie en creativiteit om een verandering op lange termijn op gang te brengen en door concrete lokale initiatieven met kortetermijneffecten te begeleiden.

Twee voorbeelden illustreren dit. In een breed perspectief en op lange termijn, de organisatie van een uniek en nieuw evenement, verenigde de Libramont Regenerative Alliance van 20 tot 22 juni meer dan honderd economische leiders in het bos van Bertrix om de  belangrijkste kwesties van de 21ste eeuw en de noodzaak van een regeneratieve economie te bespreken. Zich regenereren en de moed hebben om de transformatie te versnellen bezielt Libramont en rechtvaardigt de organisatie van een dergelijk evenement. Daarnaast is er de organisatie van de Top van Fokkers (sinds drie edities), een professioneel evenement met als ‘rode draad’ oplossingen te doen ontstaan die antwoorden op de vraag: wat verhindert de fokker om te slapen?. “Na drie edities hebben we beslist om ons concreter te engageren en deze ondernemersinitiatieven van landbouwers te begeleiden door hen extra steun te bieden (in termen van expertise, financiering en zichtbaarheid). De organisatie van het eerste agrarische Digital Bootcamp heeft eveneens bijgedragen tot die steun”, verklaart Manager Natacha Perat.Je kan op de beurs de twee eerste vleesmerken ontdekken, gecreëerd door landbouwers die graag hun markten opnieuw in handen willen nemen en beantwoorden aan de nieuwe behoeften van de samenleving.

“Libramont is een plaats van oplossingen en innovaties, waar je de landbouw en de industrie bosbouw-hout van morgen kan ontdekken (Mecanic Show, Pool Innovations & Smart Farming, Pool Melk en Diergezondheid, het thema ‘ Wie zal morgen onze steden bouwen?’, Bioparcours, Agriculteurs de valeur, ….). Het is een belangrijke afspraak voor de veeteelt en een grote uitdaging voor de landbouw van de toekomst. Libramont is tevens de aangenaamste van alle professionele ontmoetingen: een unieke plaats voor debatten, conferenties en ontmoetingen onder vakmensen, maar ook met de maatschappij en consumenten”, oppert manager Natacha Perat.

Libramont biedt tevens uitzonderlijke ervaringen voor gezinnen: lokale kwaliteitsproducten, didactische en ludieke animaties van la Ferme Enchantée of adembenemende paardenspektakels worden voorgesteld in het Parcours Familles. “En last but not least presenteert Libramont sinds veertig jaar om de twee jaar eveneens Demo Forest, een event dat zijn twintigste editie viert. Hierbij kan je midden in het bos 500 machines, technieken en demonstraties, twaalf innovaties in de sector, vier internationale kampioenschappen en één onuitgegeven pool houtbouw ontdekken”, voegt ze er nog aan toe. 

Voor meer informatie kan je terecht op www.libramont-exhibition.eu

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

“Wie zal morgen onze steden bouwen?”

Libramont

“Wie zal morgen onze steden bouwen?”

In de oneven jaren duurt de Beurs van Libramont zes dagen: vier dagen (van 26 tot 29 juli) op het beursterrein van Libramont en twee dagen (op 30 en 31 juli) in situ in het bos van Bertrix voor (de twintigste editie van) Demo Forest. Als[…]

15/07/2019 |
Recupel
Libramont

Recupel
AgTech Summer Camp vormt versneller voor start-ups

Libramont

AgTech Summer Camp vormt versneller voor start-ups

Innovatieparcours Demo Forest 2019

Libramont

Innovatieparcours Demo Forest 2019

Meer artikels