Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Beunhazerij

Een beunhaas is iemand die een vak uitoefent zonder daartoe bevoegd te zijn. Volgens de filologen ontstond het woord in het Duitsland van de zestiende eeuw, als aanduiding voor een kleermaker die geen lid is van het kleermakersgild. Hij werkt dus illegaal en om bij zijn clandestiene activiteit niet ontdekt en gestoord te worden, werkt hij op de zolder (of 'beun'), vandaar zijn romantische naam.

De situatie van de beunhaas is wel duidelijk: hij is 'illegaal' omdat hij niet als lid geregistreerd is bij de bevoegde corporatie en hij heeft niet de opleiding genoten die de gilde hem normaal had kunnen geven (opleiding met de stappen 'leerling', 'gezel' en 'meester' uit het Ancien Régime).

De gevolgen liggen dan ook voor de hand: als 'outsider' werkt hij onder de tarieven die door de corporatie zijn vastgesteld, maar als ongeschoolde levert hij slecht werk af.

Sinds het eind van de achttiende eeuw zijn de corporaties afgeschaft, en tegenwoordig werken we volgens de principes van de vrije concurrentie en bepalen we de prijzen volgens de wet van vraag en aanbod. Prijsafspraken onder beoefenaars van hetzelfde beroep (vroeger 'binnen de corporatie') zijn zelfs verboden, de vrije concurrentie is de opperste wet.

Om het beroep van politicus uit te oefenen, heb je geen schoolse opleiding nodig. Maar dat betekent nog niet dat we zomaar elk beroep (arts, advocaat, architect') mogen uitoefenen zonder daarvoor de passende diploma's of andere certificaten te bezitten en zonder ergens geregistreerd te zijn. De voorwaarden die gesteld worden, zijn niet voor elk beroep even streng, maar ze bestaan meestal wel. En ze lijken goed op de voorwaarden die de corporaties vroeger oplegden: een diploma (als bewijs van competentie in het vak) en de registratie bij een officieel organisme (Orde van geneesheren, balie, Orde van Architecten') Dat zijn beroepen met 'officieel statuut' waar je als beunhaas niet veel kan bereiken. Maar er bestaan uitzonderingen.

De meest opvallende uitzondering is de politicus. Om het beroep van politicus uit te oefenen, heb je geen schoolse opleiding nodig. Je moet enkel over je burgerrechten beschikken, maar die hebben we vrijwel allemaal. Voor de rest is er geen enkele vereiste, al is het voor kandidaat-politici wel nuttig (en daarom ook gebruikelijk) lid te zijn van een politieke partij. (Een partijlidkaart kost niet veel.) Bijzonder nuttig (maar stricto sensu niet voor elke politieke functie noodzakelijk) is ook om in één of andere raad of parlement verkozen te worden. Dat is niet altijd eenvoudig, want het beroep van politicus wordt fatsoenlijk betaald en kan ook leuke functies opleveren, zodat er bij verkiezingen altijd veel meer kandidaten dan te begeven plaatsen zijn.

Elk beroep heeft voor- en nadelen, en het beroep van politicus heeft alvast het onmiskenbare voordeel dat je het als beunhaas kan uitoefenen, helemaal zonder diploma of ander bewijs van beroepskennis. Meer nog: politici die beslissingen nemen over zaken waar ze toevallig wél verstand van hebben (bijvoorbeeld omdat het over iets gaat waarmee ze 'in het gewone leven' hun brood verdienen), lopen groot gevaar als 'lobbyist' die werkt 'voor eigen winkel' gebrandmerkt te worden: in de politiek geldt beunhazerij als een bewijs van onafhankelijkheid en dus van politieke competentie.

De gevolgen overtreffen soms zelfs de stoutste verwachtingen. Glansstuk van politieke beunhazerij is uiteraard de huidige Belgische energiepolitiek, uitgedacht en doorgevoerd door politici die er echt niet konden van verdacht worden iets over energieproductie en elektriciteitstransport te weten.

En over de energiemarkt wisten ze blijkbaar ook niets, zodat ze die markt ook nog in de vernieling stuurden. Niet meteen iets waar we nu blij mee zijn, maar soms valt er toch nog wat te lachen. Toen een paar weken geleden een brandje uitbrak in de kabels van de transformator bij een kerncentrale verkondigde een spraakvaardige politicus meteen dat met deze brand 'het bewijs geleverd' was dat kernenergie niet deugt. Het verband tussen een brand in een transformator en de gevaren van kernenergie is voor gewone burgers uiteraard niet duidelijk, maar een geestesgenoot van de politicus legde uit dat we ook nog weg moeten van 'stoom' om generatoren te laten draaien. Curieus en grappig om horen, en vooral een bewijs dat de beunhazerij in politieke middens nog altijd als huisdiscipline beoefend wordt.

In de bouwsector komt beunhazerij ook voor, maar ze wordt er minder gewaardeerd dan in de politieke wereld. Eerder omgekeerd: beunhazen werken goedkoop, maar termijnen eerbiedigen en precies uitvoeren wat in het bestek stond is niet hun sterkste kant.

Dankzij de wet van vraag en aanbod slagen beunhazen er wel in een plaatsje op de (zwarte) bouwmarkt te veroveren. (Indien nodig wordt knoeiwerk achteraf nog door een echte vakman bijgewerkt.) Maar bij grotere werken ligt dat wat moeilijker, zodat beunhazen daar meestal hoogstens als onderaannemer aan de slag kunnen.

Voorafgaand aan elk bouwwerk is er de planning. Een flink aantal jaren geleden werd het 'Structuurplan Vlaanderen' opgesteld, een duistere tekst waar geen enkele normale burger iets van begreep (en de politici zelf waarschijnlijk al evenmin). Wat er sindsdien met die planning gebeurd is, weten we niet goed.

Maar wie bijvoorbeeld aan een bevoegde politicus vraagt wanneer en hoe de verkeersknoop die 'Antwerpen' heet nu eindelijk gaat ontward worden, hoeft op geen helder antwoord te hopen. Beunhazerij betekent niet alleen onprofessioneel werk, maar ook onzekerheid over planning en uitvoeringstermijnen.

ZANDER

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuw kwaliteitslabel voor professionele tuinaannemers

Nieuw kwaliteitslabel voor professionele tuinaannemers

Op 25 september wordt het kwaliteitslabel GroenGek(l)eurd voor de professionele tuinaannemer voorgesteld. Het gaat om een onafhankelijk label waarmee tuinaannemers zich op een transparante, professionele en duurzame manier kunnen onderscheiden[…]

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Online platform voor aanvraag asbestattesten

Online platform voor aanvraag asbestattesten

Kortrijk is de kmo-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen

Kortrijk is de kmo-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen