Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Betonelementen komen per schip naar Gent

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Betonelementen komen per schip naar Gent

© ALL RIGHTS RESERVED. - WWW.BARTLASUY.COM

De provincie Oost-Vlaanderen bouwt op de campus Henleykaai in Gent een nieuwe sporthal en klasruimten. Om de hinder door vrachtverkeer dat de bouwmaterialen aan- en afvoert te beperken, beslisten de provincie, de stad Gent, GentLevert, De Vlaamse Waterweg nv en aannemer Furnibo om voor een deel van de werflogistiek in te zetten op het transport over water.

De sporthal moet klaar zijn in het najaar, de klaslokalen in het voorjaar van 2019. Door de korte bouwtijd wordt de hinder voor de buurt beperkt. Er werd vooral gekozen voor rationalisatie en hoogwaardige prefabmaterialen. De hoofdaannemer is Furnibo uit Veurne.

Het Gentse stadsdistributieplatform GentLevert werd opgericht in maart 2017. Het stimuleert innovatieve concepten voor het leveren en ophalen van goederen in de binnenstad.

Hiermee wordt een stevige aanzet gegeven om de stadsdistributie in Gent structureel aan te pakken en slimmer, efficiënter en duurzamer te laten verlopen. In dat kader zet GentLevert ook in op bouwlogistiek via de waterweg: daar liggen immers volgens hen vele mogelijkheden.

De werken aan de Henleykaai zijn een testproject om de mogelijkheden om bouwmaterialen aan te voeren via de waterweg in de aandacht te brengen en te stimuleren. Een eerste testproject (Distribouw Langemunt Gent) werd al in 2013 gerealiseerd in samenwerking met het toenmalige Waterwegen & Zeekanaal en het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM).

Mobiliteitsplan

Met meer transport over het water ontlast men de wegen en woonstraten. Het circulatieplan heeft aan die doelstelling al een grote bijdrage geleverd, maar ook voor het vrachtvervoer ligt er volgens de stad nog een groot potentieel.

Het ontwerp van het project Sport-en klasruimte Campus Henleykaai kwam tot stand door de samenwerking tussen de architecten BOB McMaster en BEL architecten, het studiebureau VK engineering en aannemer Furnibo–EEG–Persyn die het concept uitgewerkt hebben in een design & build-formule. Het bouwteam biedt een oplossing voor kwalitatief en veilig bouwen binnen een vast budget.

De multidisciplinaire groep neemt vanaf het begin van het ontwerp tot en met oplevering samen de verantwoordelijkheid op van het bouwproject en werken samen op voet van gelijkwaardigheid. De kennis van alle partijen wordt tijdens alle fasen van het bouwproces ingezet waardoor vooral probleemvermijdend wordt gewerkt in plaats van probleemoplossend.

Als bouwteam zijn ze de uitdaging aangegaan om binnen een krap vooropgesteld maximumbudget een fantastisch resultaat neer te zetten. Het ontwerp is in verre mate uitgepuurd. Het gebouw ziet er eenvoudig uit, maar is het totaal niet.

De ruwbouw is ook de afwerking doordat er veel zichtbeton en zichtbaar blijvend beton in het project geïntegreerd is. In het bouwteam wordt voortdurend gestreefd naar optimalisaties tussen het eisenpakket van de bouwheer en prijskwaliteit. Voorts biedt deze manier van werken het voordeel dat faalkosten geminimaliseerd worden.

Het voortraject van startontwerp tot en met het verkrijgen van de bouwvergunning kent in het design and build-verhaal een aanzienlijk kortere doorlooptijd in vergelijking met een traditionele aanbestedingsprocedure, wat uiteraard positief is voor de doorlooptijd van het volledige project.

 

AANBESTEDINGEN
Alle aanbestedingen

Meest aanbevolen artikels

Studio NZL start onderzoeksfase voor Limburgse Noord-Zuidverbinding

Studio NZL start onderzoeksfase voor Limburgse Noord-Zuidverbinding

De Limburgse Noord-Zuidverbinding werd vorig jaar aangeduid als complex project. Daarmee volgt het een nieuwe procesaanpak. De Werkvennootschap, een organisatie van de Vlaamse regering die zich bezighoudt met grote mobiliteitsprojecten, stelde[…]

Economische belangen Belgische havens fors gestegen

Economische belangen Belgische havens fors gestegen

Belgische automobilist kritisch tegenover elektrische revolutie

Belgische automobilist kritisch tegenover elektrische revolutie

Bodemstabilisatie heeft voetje voor op vervangen van bodem

Bodemstabilisatie heeft voetje voor op vervangen van bodem

Meer artikels