Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Beton heeft veel troeven

Beton heeft veel troeven

De opdracht van deze Concrete Student Contest bestond erin om het perfecte proefstuk in ongewapend beton, dat een score 10 behaalt met een gewicht van 10 N en een proefsterkte van 10 kN, te maken.

Meer dan 600 belangstellenden voor deze editie van de Concrete Day, voor de vijfde keer op rij in het Constant Vanden Stock stadion in Anderlecht. “De door de Vlaamse regering aangekondigde betonstop in 2040 kan een zegen zijn voor de sector, hoe contradictorisch dit ook lijkt. 

In de residentiële sector is de renovatiemarkt, met al zijn specificiteiten, belangrijker geworden dan de nieuwbouw, een trend die zich manifesteert in gans Europa”, klonk het bij Febelcem. Voorts had deze betondag zijn klassieke ingrediënten, met o.m. een druk bezochte Networking Area, een ruim aanbod aan workshops en een spannende Concrete Student Contest.

“Voor de bouwsector, en de betonsector in het bijzonder, oogt de toekomst gunstig, want volgens de meest recente prognoses van Euroconstruct blijven de vooruitzichten voor de Belgische bouwsector voor 2018 en 2019 positief wat de investeringen betreft”, aldus Jean-Marie Junon, voorzitter van de raad van bestuur van Febelcem en afgevaardigd bestuurder van CBR.

De nieuwbouwmarkt kenmerkt zich door een duidelijke toename van de prefab betonwanden, ten koste van ter plaatse gestorte muren en metselwerk in betonblokken. (foto Febelcem)

“Belangrijk is dat de residentiële markt in 2008 gekanteld is richting renovatie. Er zijn tal van uitdagingen. Het bestaande gebouwenpark in de steden moet verdicht worden, hoogbouw en ondergronds bouwen zijn nodig, gebouwen moeten onderdak bieden aan een veelheid van functies, en de mobiliteit in de brede zin moet verbeterd worden (multimodale vervoerswijzen). De bouwsector kan oplossingen voorstellen en onze sector beschikt hierbij over sterke troeven. Beton is een product van lokale bodem, het presteert bijzonder goed op energetisch vlak en is duurzaam, robuust en onbrandbaar. Of het nu om metselblokken, prefabpanelen, ter plaatse gestorte muren en vloeren, of welfsels gaat: zowel voor nieuwbouw als in renovatieprojecten bestaat er, voor elke vraag, een geschikte oplossing in beton.”

Waar gaan cement en beton naartoe?

Ir. André Jasienski en ir. Noël Naert, respectievelijk directeur en raadgevend ingenieur van Febelcem, lichtten de resultaten van de onlangs door het onderzoeksbureau Essencia uitgevoerde marktstudie toe. “Eén van de resultaten is dat betonvloeren − prefab of ter plaatse gestort − de belangrijkste afzetmarkt vormen in de residentiële nieuwbouw. De analyse brengt evenwel nog een andere evolutie aan het licht: welfsels verliezen marktaandeel ten voordele van breedplaten. Architecten verkiezen blijkbaar breedplaten, omdat deze dunner en dus lichter zijn. Ze zijn ook beter geschikt voor hoogbouw. Bovendien lenen ze zich beter tot automatisering bij de fabricage. Betonwanden zijn een andere belangrijke afzetmarkt, waar we een duidelijke toename van de prefabwanden vaststellen, ten koste van ter plaatse gestorte muren en metselwerk in betonblokken. De studie wijst ook op een toenemend gebruik van betondakpannen in de residentiële markt. Projectontwikkelaars geven er de voorkeur aan omdat ze een gunstig effect hebben op de totale bouwkost.” 

Het belang van de renovatiemarkt kan niet worden overschat. De renovatie-activiteit nam immers verder toe: het gemiddelde jaarlijkse aantal renovatiewerken per eigenaar steeg van 2,47 in 2015 tot 2,54 in 2016. De volumes beton zijn weliswaar kleiner dan in de residentiële nieuwbouw en het aandeel van de betonproducten ligt lager, maar het aantal projecten is veel groter. Een belangrijke trend manifesteert zich in heel Europa: in de residentiële sector is de renovatiemarkt met al zijn specificiteiten belangrijker geworden dan nieuwbouw. Voor renovatiewerken zijn de meest gebruikte betonproducten metselblokken voor gevels (4%), voor binnenwanden (4%) en als structuurmateriaal voor uitbreidingen (14%), en daarnaast ook dakpannen (6%).

3D-printen van beton

Luc Taerwe, voorzitter van de Belgische Betongroepering (BBG), opende deze tiende editie van de Concrete Day. Er waren de gebruikelijke workshops en voordrachten over onderzoek, resultaten en certificatie, Architecture, Let’s Build together, en Herstelling van beton. Luc Taerwe belichtte enkele voorname technologische ontwikkelingen: “Er is de doorbraak van de heel lichte en dunne betonconstructies, die gebruikt worden als dunwandige elementen in de nieuwbouw of als versterking van bestaande constructies. Een andere belangrijke ontwikkeling is de opkomst van textielversterkt beton met koolstofvezels. Deze vezels zorgen voor een groot verschil inzake op te nemen belasting en hebben een rek van ongeveer 2,3%. Met textielversterkt beton kunnen niet enkel nieuwe gevelelementen maar ook vrij ‘exotische’ constructies worden bedacht. Met deze nieuwe betonsamenstelling werden reeds fietsers- en voetgangersbruggen gerealiseerd. Er is uiteraard ook het 3D-printen van beton dat heel wat mogelijkheden biedt om te experimenteren met nieuwe vormen omdat men niet langer gebonden is aan de klassieke bekisting”, aldus nog Taerwe.

Luc Taerwe, voorzitter van BBG en van Concrete Day, had het in zijn openingstoespraak o.m. over technologische ontwikkelingen, zoals het 3D-printen van beton. (foto PDC)

Poutrix wint Concrete Student Contest

Voor de tiende maal organiseerde de Belgische Betongroepering de door infobeton.be gesponsorde Concrete Student Contest. Het thema lag dan ook voor de hand: ‘TEN’. Deelnemers waren studenten master en professionele bachelor van de studierichtingen Bouwkunde of Architectuur van de Belgische universiteiten en hogescholen. De opdracht bestond erin om het perfecte proefstuk in ongewapend beton, dat een score 10 behaalt met een gewicht van 10 N en een proefsterkte van 10 kN, te maken. De proefstukken moeten aan vooraf bepaalde afmetingen, tolerantie inbegrepen, voldoen. De proefoverspanning bedroeg 300 mm, de belastingsnelheid 0.2 kN/sec. De proefstukken werden gewogen en vervolgens gebroken met een driepuntsbuigproef op de proefbank van de firma Macben. De wedstrijd verliep in twee rondes, waarbij telkens één proefstuk van alle deelnemers gebroken werd (zie kader ‘Team mét dames wint…’).

Concrete Student Contest: het winnende Poutrix-team van UGent had (niet toevallig?) ook twee jongedames aan boord: Eva Ramon (staand), Lien Chiau (gehurkt), Gianni Spriet, Nick Vandeputte, Jeroen Boodts, Arnout de Schaepmeester en Thomas Bauwens. (foto PDC)

Studieprijs BBG

Een klassieker op de Concrete Day is de uitreiking van de Studieprijs van de BBG door prof. dr.ir. Lucie Vandewalle van het departement Bouwkunde van de KU Leuven. In de categorie ‘burgerlijk bouwkundig ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect’ ging de prijs naar Eva Robinet, afgestudeerd aan de ULG, met haar thesis over ‘L’utilisation des fines de recyclage dans la formulation de bétons autocompactants’. In de categorie ‘industrieel bouwkundig ingenieur’ was Jens Vrancken, afgestudeerd aan de KU Leuven Campus De Nayer, de winnaar met zijn thesis over ‘Donkerverkleuring van zichtbeton in winteromstandigheden’. – PDC

Team mét dames wint…

Ditmaal namen zes teams deel aan de Concrete Student Contest: Betonboeren (KU Leuven Technologiecampus Gent), Poutrix (Universiteit Gent), ECAM Construction Team (ECAM Bruxelles), M15-ISIL (HEPL-ISIL), UGent Schoonmeersen (UGent – Campus Schoonmeersen), en Team ULG (Université de Liège). Het ‘Poutrix’- team van UGent – het enige met (twee) dames aan boord, waaronder teamleader Lien Chiau - won deze editie van de Concrete Student Contest, zij het nipt van de ‘Betonboeren’ van ‘KU Leuven Technologiecampus Gent’. Derde werd ‘UGent Schoonmeersen’. – PDC
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaams Betonakkoord in de maak

Vlaams Betonakkoord in de maak

De bouwsector steunt een Vlaams Betonakkoord om circulair en groen beton een boost te geven. De bedoeling is in te zetten op het vergroenen en verduurzamen van beton als bouwmateriaal van de toekomst voor de meest uiteenlopende toepassingen.[…]

25/05/2022 | ActueelLeefmilieu Brussel
Bosch Beton full-service partner in de GWW

Publireportage

Bosch Beton full-service partner in de GWW

ZABO: Zagen en boren in beton: al 40 jaar!

Publireportage

ZABO: Zagen en boren in beton: al 40 jaar!

Megaproject voor familiebedrijf Jos Eerdekens Betonvloeren

Megaproject voor familiebedrijf Jos Eerdekens Betonvloeren

Meer artikels