Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Betere Europese productnormen vuurvaste bouwmaterialen nodig

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Betere Europese productnormen vuurvaste bouwmaterialen nodig

De Europese Commissie overweegt om de bestaande Europese regels voor bouwproducten aan te passen op het vlak van brandveiligheid. Na de brand in de Londense Grenfell-toren, waarbij 79 mensen om het leven kwamen, vragen heel wat Europese beleidsmakers zich af of de huidige regels wel volstaan om de veiligheid te verzekeren. Bouwmaterialen die gebruikt werden voor de bouw van de Grenfell-toren waren immers conform de Europese wetgeving, maar bleken dus onvoldoende brandveilig. Met dodelijke gevolgen.

“Om drama’s zoals in de Grenfell-toren te voorkomen, hebben we nood aan betere productnormen voor vuurvaste bouwmaterialen die meer duidelijkheid bieden aan alle spelers in de bouwsector, van architect tot aannemer”, verklaart Europees parlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) die recent met enkele hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Europese Commissie de mogelijke hervorming van de Europese regels besprak.

“Het dossier komt pas in september op de plenaire agenda in het Europese Parlement, wat veel te laat is. Daarom wil ik als voorzitter van de commissie Interne markt en Consumentenbescherming het probleem nu al voorleggen. Dit is een dossier waarbij duidelijke regels op Europees niveau een meerwaarde kunnen bieden voor veilige leefomstandigheden voor onze bevolking. Ook de industrie zou gebaat zijn met heldere brandveiligheidregels voor bouwproducten. Dat moedigt grensoverschrijdende handel aan”, zegt Van Bossuyt.

Voordat de brand in de Grenfell-toren plaatsvond, was de Europese Commissie al bezig met een effectbeoordeling van de bestaande regels. Van Bossuyt kijkt uit naar de voorlopige resultaten van die beoordeling. Ondertussen stijgt de druk om o.m. de brandbaarheid van gevelbekleding in echte praktische omstandigheden te testen en niet langer in laboratoria. “Los van wat op Europees niveau gebeurt, moeten echter ook de lidstaten hun verantwoordelijkheid opnemen. Het is alvast hoopgevend dat ook in ons land de nodige initiatieven worden genomen om de brandveiligheid te verbeteren’, besluit Anneleen Van Bossuyt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt

Om het aantal arbeidsongevallen te doen dalen, wilde de regering de werkgevers meer financieel verantwoordelijk stellen voor preventie. Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s, kreeg daarvoor in 2009 twee bijkomende[…]

19/08/2022 | Preventie
Toekomstig asbestattest ook nuttig voor aannemers

Toekomstig asbestattest ook nuttig voor aannemers

Aantal arbeidsongevallen in de bouw gedaald

Aantal arbeidsongevallen in de bouw gedaald

‘Noise Camera’ maakt steden stiller

‘Noise Camera’ maakt steden stiller

Meer artikels