Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bestek heraanleg centrum Kruishoutem goedgekeurd

Het gemeentebestuur van Kruishoutem heeft een ambitieus plan uitgewerkt om het Kruishoutemse centrum de komende jaren grondig aan te pakken. Belangrijk is dat het centrum van de gemeente wordt voorzien van een nieuwe, gescheiden riolering. Nu zijn er immers regelmatig verzakkingen in de verouderde rioleringsbuizen. Samen met de projectpartners Aquafin, Farys, De Lijn en AWV werd een bestek gemaakt voor de eerste fase van het project. Dat bestek werd zopas door de gemeenteraad goedgekeurd. De kostprijs van deze werken wordt geraamd op 5.177.776,51 ' zonder btw.

Bedoeling is dat de aannemer tegen de zomer van dit jaar aan de slag gaat. De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 200 werkdagen. De werken worden gefaseerd aangepakt. In totaal zal gewerkt worden in tien fases. Zo wordt de hinder zo beperkt mogelijk gehouden voor omwonenden, maar ook voor handelaars, marktkramers en hun klanten. De werken zullen starten in de zone Colijnstraat tot Kerkhofweg. Vervolgens wordt gewerkt in (delen van) de Kerkhofweg, Pastorijstraat en Hoogstraat. Nadien volgen de Blekerijstraat, Woestijnestraat en Pastoor Senesalstraat om tot slot in de laatste fase het Nieuw Plein aan te vatten.

De laatste fase (Nieuw Plein) zal pas aangevat worden na Pasen 2016 zodat de jaarlijkse Eifeesten zonder hinder kunnen plaatsvinden op het plein. De werken op het plein moeten afgerond zijn vóór de Eifeesten van 2017.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata