Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Beslissing over locatie Leuvense podiumkunstenzaal uitgesteld

Gerelateerde onderwerpen :

De stad Leuven zal pas in de volgende legislatuur een beslissing nemen over de plaats waar een nieuwe grote podiumkunstenzaal zal worden gebouwd. Schepen van Financiën en Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V) verklaart dat de stad wel voorbereidingen zal treffen om de zaal te realiseren op de Hertogensite. Op die locatie is 7.400 m² beschikbaar voor dit project. Oppositiepartij N-VA ziet de zaal liever opgetrokken worden op de oude stelplaats van De Lijn aan de Vuurkruisenlaan. De knoop zal worden doorgehakt in 2020.

De stad Leuven wil al een hele tijd een nieuwe hedendaagse podiumkunstenzaal bouwen en de Hertogensite blijkt ruimtelijk een geschikte locatie. De ontwerpers voorzien hiervoor een volume aan de Brusselsestraat waar naast het commerciële deel ook plaats kan worden vrijgemaakt voor twee zalen van respectievelijk 1.000 en 400 zitplaatsen, een foyer, een café en backstageruimten. De zaal sluit zowel aan op een nieuw plein langs de Brusselsestraat als op de Romaanse Poort en het restant van het voormalige gasthuis.

Oppositiepartij N-VA vindt de voormalige busstelplaats van De Lijn aan de Vuurkruisenlaan vlakbij het Leuvense station beter geschikt als locatie. Die ligt centraler en door de aanwezigheid van parking De Bond, B-Parking aan de achterzijde van het station en Parking Vaartkom is er meer parkeerruimte. Die site is vlot bereikbaar met zowel de wagen, de fiets als het openbaar vervoer. In de Brusselsestraat, die in de toekomst autoluw zal worden, is de verkeersafwikkeling verre van ideaal en kan worden gevreesd voor een verkeersinfarct.

'De oppervlaktes die de stad wil bouwen op de Hertogensite kunnen we makkelijk bouwen aan de Vuurkruisenlaan. Er is een totale oppervlakte tussen 6.000 en 10.000 m² beschikbaar. In ons voorstel plannen we een grote (1.000 plaatsen) en een kleinere zaal (400 plaatsen), vergaderlokalen en een foyer met horeca. Een zaal aan de Vuurkruisenlaan zou je kunnen combineren met een congrescentrum zodat er ook overdag activiteiten zijn. Ondergronds kan zelfs ook een fuifzaal worden voorzien', verklaart gemeenteraadslid Tine Eerlingen.

'Ik begrijp dit voorstel, maar deze locatie ligt echter een stuk uit het centrum en alle andere culturele instanties in Leuven. Dat maakt de plek toch minder aantrekkelijk. Persoonlijk ben ik voorstander van de Hertogensite als locatie. In afwachting kan de voorbereiding reeds starten met de opmaak van een financieringsplan dat rekening houdt met de valorisatie van onroerende goederen die zouden vrijkomen. Voor de uitbating moet een realistisch en bedrijfseconomisch onderbouwd exploitatieplan opgemaakt worden. Dat is in de voorbereidende fase voor de volgende legislatuur. De vestiging van de podiumkunstenzaal op de Hertogensite zou een trekpleister zijn in dit stadsdeel en een flinke boost betekenen voor de handelaars in deze omgeving. Indien de podiumkunstenzaal hier zou komen, kan op langere termijn ook de verouderde zaal Minnepoort naast het conservatorium aan de Dirk Boutslaan worden afgebroken', zegt schepen Devlies.

'Indien de podiumkunstenzaal aan de Vuurkruisenlaan wordt gerealiseerd, heeft dit volgens Tine Eerlingen ook een positieve impact op de Hertogensite. De geplande toren van veertien verdiepingen hoog hoeft niet meer of kan een stuk lager en het instituut Maisin en de waardevolle verpleegsstersschool kunnen behouden worden. Er komt meer ruimte voor groen zonder verlies aan beschikbare nuttige oppervlakte voor de projectontwikkelaar', besluit Eerlingen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Het district en de stad Antwerpen zullen de komende jaren het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Zopas werd hiervoor het voorontwerp goedgekeurd dat tot stand kwam na[…]

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Meer artikels