Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Besix voltooit eerste project in Denemarken

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Besix voltooit eerste project in Denemarken

De Belgische bouwgroep Besix heeft in aanwezigheid van kroonprinses Mary van Denemarken de naar haar vernoemde brug over de Roskilde Fjord, geopend voor het verkeer. De bouw van de Crown Princess Mary´s Bridge duurde 36 maanden en het project werd drie maanden vroeger opgeleverd dan gepland. Het is het eerste project van Besix in Denemarken.
De Deense wegbeheerder Vejdirektoratet gunde in 2016 het contract van 133 miljoen € aan RBAI, een joint venture tussen Besix, Rizzani de Eccher (Italië) en Acciona Infraestructuras (Spanje). Mensen van negentien verschillende nationaliteiten werkten samen aan dit complexe project.
 
De brug ligt in één van de mooiste gebieden van Denemarken (een Natura 2000-gebied waar strenge milieunormen gelden) en grenst aan een woonwijk ten oosten van de fjord en een zomerhuisgebied ten westen ervan, wat een strikte beheersing van lawaai, trillingen, licht, stof en verkeer vereiste. De cantileverbrug is de eerste in zijn soort die sinds 1970 in Denemarken werd gebouwd. 
 
 
Het Deense contract omvatte de aanleg van een 8,2 km lange snelweg met vier rijstroken, inclusief een brug van 1,4 km over Roskilde Fjord en elf kleinere civiele werken (bruggen, tunnels en ecoducten), een keermuur van 1 km en geluidsschermen over een afstand van 3 km. Het project is bedoeld om de files te verminderen en als alternatief voor de bestaande basculebrug die sinds 1935 over de fjord ligt. 
 
Het project werd uitgevoerd met behulp van de collaboratieve lean-werkmethode en bestond onder andere uit het delen van projectvereisten en -doelstellingen en de continue verbetering van processen om de productiviteit te optimaliseren. De communicatie was gestoeld op onderling vertrouwen en transparantie. Dit verbeterde het beslissingsproces omdat minder tijd verloren ging en er dus achteraf geen wijzigingen nodig waren.
 
 
De uitvoeringsmethoden speelden ook een cruciale rol in de vroegtijdige oplevering van het project. Zo werd bijvoorbeeld een aan het project aangepaste ‘drijvende bok’ ingezet om het brugdek te installeren. Met deze horizontale kraan kon de aannemer de deksegmenten één na één monteren. Het gebruik van verschillende productielijnen voor de prefabsegmenten droeg ook bij tot een snellere uitvoering.
 
Zowel de snelweg als de brug lopen door een landschap dat uitgeroepen is tot EU Natura 2000-gebied. Het is een lappendeken van broed- en nestplaatsen en biedt een onderkomen aan enkele van de meest waardevolle en bedreigde soorten en habitats in Europa. Vooral het fjordgebied is de biotoop van verschillende vogelsoorten en een beschermde waterplant, namelijk zeegras. Het is ook een belangrijke schuilplaats voor watervogels. 
 
 
Het bouwproject was dan ook onderworpen aan strenge ecologische en maatschappelijke normen om zowel de natuurpracht en habitats van de fjord te beschermen als ongewenste hinder voor de plaatselijke bevolking tot een minimum te beperken. De aandacht ging speciaal uit naar de woonwijken vlakbij de bouwplaats en de moeilijke bereikbaarheid via de weg en over zee. 
 
De uitvoerders concentreerden zich vooral op maatregelen om lawaai en stof in te dammen. Zo werden geluid en trillingen regelmatig gemeten om hun impact binnen de perken te houden. Lawaaierig werk werd uitgevoerd op momenten dat trekvogels niet op de fjord verbleven, zodat hun nestgedrag niet verstoord zou worden. 
 
 
Op dezelfde wijze ging men behoedzaam om met het zeemilieu. Aangepaste bouwmethoden en een zorgvuldige monitoring tijdens de uitvoering zorgden ervoor dat de sedimenten het zeegras niet aantastten. De uitstekende samenwerking en nauwe continue dialoog tussen de vele betrokkenen speelde een essentiële rol voor de succesvolle oplevering van het project te midden van deze unieke uitdagende omgeving.
 
”RBAI JV heeft zich vanaf het aanbestedingsproces en tijdens de hele bouwtijd als een professionele aannemer gedragen. De samenwerking over de jaren heen gebeurde altijd in een goede verstandhouding en tot grote tevredenheid van de opdrachtgever. Ik wil de vertegenwoordigers van de drie bedrijven die deel uitmaken van RBAI JV bedanken voor hun bijdrage. Ze hebben met de Fjord Link een fantastische prestatie geleverd. Het is een indrukwekkend project dat de Deense samenleving vele jaren ten goede zal komen”, sprak Erik Stoklund Larsen, de directeur van de Danish Road Directorate (DRD) tijdens de opening.
 
 
“De oplevering van dit complexe project vóór de contractuele einddatum en het hoge kwaliteitsniveau zou niet mogelijk geweest zijn zonder de open en constructieve samenwerking met de DRD en al de andere nationale en internationale partijen die erbij betrokken waren. We zijn ontzettend trots dat we een bijdrage konden leveren aan één van de mooiste landmarks in één van de mooiste natuurgebieden van Denemarkens. We kijken ernaar uit om dit sterke, succesvolle partnerschap met de DRD in de nabije toekomst voort te zetten”, besluit Nic De Roeck, area manager Europe van Besix International.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

195 rioleringsprojecten worden versneld gestart

195 rioleringsprojecten worden versneld gestart

Vlaanderen maakt 121 miljoen euro vrij om 195 lokale rioleringsprojecten versneld uit te voeren. Deze projecten vertegenwoordigen samen een totale kostprijs van 286 miljoen euro, of een rioleringskost van 162 miljoen euro. Vlaanderen draagt 75[…]

Nieuwe fietssnelweg verbindt Leuven met Brussel

Nieuwe fietssnelweg verbindt Leuven met Brussel

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Meer artikels