Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Besix Group kijkt vol vertrouwen naar 2021

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Besix Group kijkt vol vertrouwen naar 2021

Het Grand Egyptian Museum in Caïro, Egypte. (Foto: Besix Group)

De Besix Group presenteert in zijn jaarverslag ondanks de wereldwijde vertraging van de economie stevige cijfers. De inkomsten van de hele groep bedroegen vorig jaar 2,7 miljard € met een ebitda van 75,3 miljoen € en een nettoresultaat vóór belastingen en afschrijving op goodwill van 16,3 miljoen €. De vooruitzichten voor 2021 zijn goed.

 

Het resultaat werd beïnvloed door de covid-19-pandemie, maar de cijfers vertonen een sterk herstel sinds midden 2020. Het orderboek is goed gevuld en heeft een waarde van 4,2 miljard  €, al zijn er in bepaalde delen van de wereld vertragingen in de gunning van projecten als gevolg van de viruspandemie. De financiële balans van de Besix Groep is gezond met een solvabiliteitsratio van 22%, wat boven het sectorgemiddelde ligt. Ook de netto kaspositie is robuust.
 
Het succes van de diversificatiestrategie van de voorbije jaren wordt bevestigd door resultaten die hoger liggen dan de vooropgestelde doelstellingen, meer bepaald van Besix Watpac in Australië, de water- en afvalconcessies (pps) van Besix in het Midden-Oosten en de gespecialiseerde infrastructuuraannemers in de Benelux, evenals door de goede resultaten van Besix Real Estate Development.
 
“2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de wereld de strijd aanging met de coronapandemie. We hebben snel gehandeld om in de eerste plaats onze mensen, onze projecten en het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen, te beschermen. Ondanks de zeer moeilijke werkomstandigheden van de voorbije twaalf maanden hebben wij tijdens het moeilijke eerste halfjaar veerkracht getoond en in het tweede een sterk herstel gerealiseerd. Zoals te verwachten viel, ligt de netto opbrengst lager dan in 2019. Met een gezonde balans, een solide orderboek van 4,2 miljard € en ten slotte ons bekwame en vastberaden team, kijken we met ambitie en optimisme naar de toekomst”, verklaart Rik Vandenberghe, CEO van Besix Group.
 
De contractingactiviteiten van Besix Group vertoonden een hoge mate van veerkracht tijdens de covid-19-pandemie. Een belangrijke impact van de pandemie was een vertraging van de privéuitgaven, een verschuiving van de prioriteiten van de overheden naar openbare veiligheid en welzijn, wat leidde tot de annulering van aanbestedingen, het uitstel van projecten en het herschikken van budgetten. Het sterke herstel en de oplevering van sleutelprojecten zoals Manhattan, Brucargo in Brussel in het tweede semester hebben ertoe bijgedragen dat de gevolgen van de eerste lockdown aanzienlijk konden worden beperkt.

Midden-Oosten

De daling van de olieprijzen heeft ernstige gevolgen voor de financieringscapaciteit en de vastgoedmarkt van de Golflanden, met alle negatieve gevolgen van dien voor de bouwsector. Six Construct is geen uitzondering, maar kon vertrouwen op haar pps-capaciteiten en kwaliteitsprojecten om de terugval te verzachten. Vorig jaar kon Six Construct haar portefeuille en relaties met belangrijke overheidsklanten uitbreiden en projecten verzekeren zoals de Dibba Bulk Handling Terminal in Fujairah. Het bedrijf bereikte ook belangrijke mijlpalen voor de Shindagha Bridge en de Dubai Uptown Tower, en leverde belangrijke projecten op zoals de Refuse Derived Fuel facility in Umm Al Quwain.
 
Prioritaire sectoren in het aanbestedingsdomein zijn dit jaar Infrastructuur, Marine, Milieu en Speciaalbouw, waarvoor zich binnenkort aanbestedingsmogelijkheden zullen aandienen. Het bedrijf is ook ideaal geplaatst om de ontwikkeling van nieuwe pps-projecten te begeleiden, zowel in de milieu- als in de infrastructuursector. Ook in Afrika, Canada en Oost-Europa boekt Besix Group op alle fronten stevige vooruitgang met de bouw van maritieme, bouw- en infrastructuurprojecten.
 
Dit jaar zullen enkele uitzonderlijke projecten worden opgeleverd, waaronder de Tutankhamun Gallery in het Grand Egyptian Museum. Verschillende lopende projecten zullen hun productiepiek bereiken, waaronder de Mohammed VI Toren in Marokko. Nieuwe projecten, zoals maritieme installaties, hoogbouw en infrastructuur, worden verwacht in Ivoorkust, Noorwegen en Canada.
 
De concessies van Besix Midden-Oosten voor de exploitatie en het onderhoud van gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties en installaties voor de verwerking van vast afval, een domein waarin de Groep haar activiteiten blijft ontwikkelen, dragen zeer positief bij tot de resultaten van de Groep. Veelbelovende projecten zijn in aanbouw, waaronder een van de grootste energie-uit-afvalcentrales ter wereld in Dubai, die Besix Midden-Oosten samen met Hitachi Zosen Innova gedurende 35 jaar zal exploiteren en onderhouden. Besix Midden-Oosten is perfect gepositioneerd om deel te nemen aan de bilaterale ontwikkeling en competitieve aanbesteding van nieuwe pps-projecten in de regio, op het gebied van milieu en infrastructuur.

Benelux

De regionale en gespecialiseerde entiteiten van Besix Group, die voornamelijk actief zijn in de Benelux, droegen 900 miljoen € bij aan de inkomsten van de Groep (12% minder dan verwacht, voornamelijk door covid-19) en 1,2 miljard € aan het orderboek. Het gaat om de regionale aannemers Vanhout, Jacques Delens, Wust en Lux TP en de gespecialiseerde aannemers Socogetra, Franki Foundations, Besix Infra en Van den Berg.
 
De financiële prestaties van de regionale en gespecialiseerde entiteiten in West-Europa verschillen onderling. Bij de regionale aannemers heeft de Luxemburgse entiteit Lux TP een recordjaar achter de rug. Wust en Vanhout haalden bijna hun oorspronkelijke doelstellingen, wat niet het geval was voor Jacques Delens.
 
De regionale aannemers beginnen 2021 met een orderportefeuille van 638 miljoen €, een stijging met 12% ten opzichte van 2020. Ondanks de sterke concurrentie in deze sector is het vertrouwen groot dat er in 2021 weer sprake zal zijn van een normale winstgevendheid.

Bij de gespecialiseerde aannemers rapporteerden Van den Berg, Socogetra en Besix Infra resultaten die boven hun initiële budget lagen, terwijl Franki Foundations iets onder het budget presteerde.
 
De gespecialiseerde aannemers verhoogden hun orderboek opmerkelijk tot 582 miljoen €, een stijging met 50% ten opzichte van 2020, met de sterkste stijging bij Van den Berg. Opvallende gunningen in 2020 zijn onder meer het contract voor de installatie van 1,2 miljoen slimme meters in Vlaanderen en grote infrastructuurwerken aan RER-lijnen in Wallonië.
 
Er wordt een sterke groei verwacht in deze sector, gedreven door de markten waarin deze entiteiten actief zijn (spoorwegen, wegen, water, energie en digitale infrastructuur). In de afgelopen maanden werd de diversificatie in de infrastructuursector in de Benelux verder versterkt door de overname van Appermont (actief in de spoorsector) en de activiteiten in wegenwerken van Strabag in Nederland, nu Besix Infra Nederland.
 
Besix Group start dit jaar grote projecten in de regio Benelux-Frankrijk, waaronder het station Saint-Denis Pleyel van de Grand Paris Express, de Scheldetunnel en de rechteroeverinfrastructuur voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen. De Groep keert ook terug naar de Italiaanse infrastructuurmarkt met een eerste contract voor de bouw van tunnels, een viaduct en een brug.

Vastgoed

Besix Real Estate Development (Besix Red) sluit 2020 af met een positieve omzet en een rendement op het eigen vermogen van 10,4%. Met een portefeuille van 27 projecten in ontwikkeling in 18 Europese steden, waaronder belangrijke ontwikkelingen zoals Icône in Belval, Luxemburg, en DUUO in Lissabon, Portugal, blijven de vooruitzichten van Besix Red voor 2021 positief. In de Benelux hebben de bestaande concessies vooral betrekking op grote infrastructuurprojecten (tunnels, autosnelwegen en riviersluizen).
 
Momenteel zijn er nieuwe projecten in aanbouw in Nederland en België. Het gaat onder meer over infrastructuur en voor het eerst ook over een groot gebouw (Lokale Politietoren Antwerpen), waarvoor Besix de enige ontwikkelaar en epc-aannemer is, en samen met Cofely gedurende 25 jaar verantwoordelijk zal zijn voor de exploitatie en het onderhoud.
 
De hotels waarin Besix Group medeaandeelhouder is in vier verschillende Europese landen, kenden daarentegen een zeer moeilijk jaar door de reisbeperkingen en de bijna volledige stopzetting van de toeristische sector. De prestaties van de hotels zullen uiteraard afhangen van de snelheid waarmee het toerisme en het zakenverkeer zich zullen herstellen.

Australië

Ondanks een inkrimping van de markt is Besix Watpac in Australië gegroeid. De entiteit sloot het jaar af boven haar streefdoelen en is trots op de oplevering van verschillende complexe gezondheids- en onderwijsvoorzieningen.
 
Besix Watpac zal dit jaar grote projecten opleveren, waaronder de uitbreiding van de luchthaven van Adelaide, en zal nieuwe projecten opstarten zoals het nieuwe metrostation Barangaroo in Sydney. Het bedrijf boort ook de Nieuw-Zeelandse markt aan met de bouw van een stadion met 25.000 zitjes, en bevindt zich in een ideale positie om actief deel te nemen aan het Australische herstelplan.
 
Besix Group sloot het jaar 2020 af met 11.813 personeelsleden. Vorig jaar werden meer dan 600 nieuwe medewerkers aangeworven, waarvan ongeveer 150 in België. Het bedrijf blijft ook inspanningen leveren op het vlak van opleiding en ontwikkeling via haar Besix Academy en e-Academy platform.
 
Besix Group is een grote voorstander van de invoering van de CO2-prestatieladder bij aanbestedingen op de Belgische markt, zoals dat al het geval is in Nederland. Het bedrijf is hierbij een initiatiefnemer samen met de Vereniging der Belgische Aannemers van grote bouwwerken (VBA) en een lid van de stuurgroep.
Het Belgische paviljoen van de Wereldexpo 2015 in Milaan dat in Namen werd heropgebouwd. (Foto: Besix Group)
Het project Icône in Belval, Luxemburg. (Foto: Besix Group)
De toekomstige energie-uit-afvalcentrale in Dubai. (Foto: Besix Group)

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

Dit en volgend jaar blijven de vastgoedprijzen stijgen, maar trager dan vorig jaar. Huizen worden dit jaar wellicht ruim 5% duurder, tegen 8% vorig jaar. Dat voorspelt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. De forse stijging van de[…]

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Meer artikels