Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Besix Group heeft orderboekje van 3 miljard €

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Besix Group heeft orderboekje van 3 miljard €

Eén van de drie opeenvolgende viaducten in Herstal op de autoweg E40/A3.

© Photo: Marc Detiffe

De Besix Group pakt uit met zeer sterke jaarresultaten: de geconsolideerde omzet bedroeg vorig jaar 2.337 miljoen €, wat een nettoresultaat opleverde van 102,6 miljoen €. In 2017 werd de diversificatiestrategie voortgezet, wat tot uiting kwam in de overname van alle belangrijkste Belgische dochterondernemingen van Heijmans, de overname van de Martello Group via Franki Foundations, Larabo via Van den Berg, Enrobage Stockem en Witraloc via Socogetra, en de participatie in Energieconcepten via Vanhout. Als gevolg daarvan groeide de groep vorig jaar met zowat 1.000 nieuwe medewerkers. Besix noteert voor het tweede jaar op rij recordresultaten. Ook 2018 begon sterk met het winnen van verschillende grootschalige projecten.

“In 2017 hebben we tevens een groot aantal overnames gedaan. Die hebben onze positie op een coherente manier versterkt en verzekeren ons van nieuwe inkomstenstromen. Bovendien versterken deze overnames, waarvan een groot deel zich in België afspeelde, iets wat me nauw aan het hart ligt: het Belgische dna en de Belgische identiteit van de groep. Ze zijn een duidelijk bewijs van de geslaagde overgang tussen Rik Vandenberghe en mezelf aan het hoofd van de onderneming”, zegt Johan Beerlandt, voorzitter  van de raad van bestuur van Besix Group.

Besix bouwde in 2017 voort op het elan van 2016. De activiteit Contracting boekte een omzet van 2.218 miljoen € en een nettoresultaat van 58,7 miljoen €. De achteruitgang van de Business Units Midden-Oosten en International werd meer dan gecompenseerd door de Europese regionale entiteiten, vooral dankzij de integratie van de Belgische activiteiten van de groep Heijmans die werden overgenomen in april 2017. Ook de vastgoedontwikkelingspoot Besix Red kende een uitstekend jaar met een omzet van 144,4 miljoen € en een nettoresultaat van 17 miljoen €. De activiteit Concessions & Assets boekte een nettoresultaat van 24,7 miljoen €. De geconsolideerde netto liquiditeitspositie van de Besix Group (zonder de impact van de schuld van Besix Red) bedroeg 145,6 miljoen €. De solvabiliteitsratio bedraagt 27,8%, wat boven de minimumnormen van de sector ligt.

In Europa kende Besix Group een positief jaar, gekenmerkt door de goede prestatie van de activiteiten van Besix en de regionale entiteiten in België. Samen genereerden ze vorig jaar bijna 1 miljard € inkomsten. De integratie van de Belgische activiteiten van de groep Heijmans is heel goed verlopen. De meeste overgenomen dochterondernemingen hebben zoals verwacht bijgedragen aan de goede resultaten, met uitzondering van Belemco. Daar werd het resultaat gedeeltelijk negatief beïnvloed door de grote verliezen in bepaalde oude dossiers. Ook de andere Europese entiteiten (Nederland, Luxemburg en Frankrijk) zetten een uitstekend resultaat neer.

 

In het Midden-Oosten was 2017 voor Six Construct een uitzonderlijk jaar. Het werd gekenmerkt door de realisatie van nieuwe interessante projecten in Oman en Bahrein en door de voortzetting van grootschalige projecten in Dubai. De inkomsten uit Qatar werden beïnvloed door de achteruitgang van de geopolitieke context in de regio sinds juni 2017. De pool International (alle andere landen) kende daarentegen een minder gunstig jaar. Deze situatie is hoofdzakelijk te wijten aan hoge kosten in het kader van de ontwikkeling en voorbereiding van verschillende projecten, maar ook aan omstandigheden omtrent aanbestedingen voor grote projecten waar de beslissing om al dan niet te investeren afhangt van de kost van grondstoffen (koolwaterstof of mineraal) of aanbestedingen die afhangen van overheidsbeslissingen (hoofdzakelijk in Afrika).

Bij de belangrijke projecten die vorig jaar werden opgeleverd, horen:

 • Viaducten van Herstal (België): drie opeenvolgende viaducten op de autoweg E40/A3, op een strategische plaats die Wallonië verbindt met Nederland en Duitsland, en waar dagelijks meer dan 100.000 voertuigen over rijden.
 • Post X (Antwerpen): vijf kantoorgebouwen op een totale oppervlakte van 50.000 m² en een ondergrondse parkeergarage van twee niveaus, gelegen op de site van het oude postsorteercentrum Antwerpen X. In mei 2017 vertrouwde de klant de verwezenlijking van een zesde gebouw toe aan Besix.
 • Crematorium Stuifduin (Lommel): drie onderling verbonden gebouwen, waarvan het concept perfect opgaat in de omliggende natuur. Dit project kreeg een onderscheiding tijdens de eerste editie van de BIM Awards voor de Benelux.
 • Parking Lammermarkt (Leiden, Nederland): de diepste parkeergarage van Nederland (- 22,5 m), gebouwd in amper 2,5 jaar tijd.
 • SAFI (Ajman, Verenigde Arabische Emiraten): de eerste waterdistributiemaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten die water recycleert voor industrieel en commercieel gebruik, heeft onlangs haar eerste watervoorzieningssite ingehuldigd.
 • Bluewatersbrug (Dubai, Verenigde Arabische Emiraten): een voetgangersbrug van 350 m lang die Bluewaters Island verbindt met de kust van Dubai. Six Construct heeft deze structuur ontworpen en gebouwd met behoud van het kustlandschap.
 • Ain Sukhna Product Hub (Egypte): een F-vormige pier van 3 km gelegen in de Golf van Suez. Deze telt drie losplatforms, waarvan één speciaal voor lng dat sinds eind mei 2017 gas pompt in het Egyptische net.
 • Luštica Bay (Montenegro): oplevering van het eerste deel van een luxueuze badplaats die het Montenegrijnse patrimonium verbindt met de natuur in een ontwerp met respect voor de omgeving.

De belangrijkste projecten die in 2017 werden ondertekend:

 • Manhattan (Brussel): de volledige renovatie van het iconische gebouw aan het Rogierplein, toevoeging van twee extra verdiepingen, voor een totaal van 42.000 m².
 • Persgroep (Antwerpen): de bouw van een nieuwe zetel voor de Persgroep in hartje Antwerpen.
 • Terraced Tower (Rotterdam, Nederland): een toren van 100 m hoog langs de Maas.
 • Maritieme infrastructuur voor sleepboten van Port Hedland (in Australië): ontwerp en bouw van de sleepinstallaties inclusief aanlegsteigers, cyclonale aanlegplaatsen en toegangssteigers.
 • Haven van Duqm (Oman): een kaaimuur van 1 km en twee steigers met twee aanlegplaatsen, die de positie van de haven als belangrijke economische pool in Oman versterken.
 • Funderingsplaat van The Tower (Dubai Creek Harbour, Verenigde Arabische Emiraten): funderingen van de toekomstige hoogste toren ter wereld.
 • Hotel Chedi Luštica Bay (Montenegro): het grootste vijfsterrenhotel in de regio van de Baai van Kotor.

Vastgoedontwikkeling

Besix Red, de vastgoedpool van de groep, kende een uitstekend 2017 met een omzet van 144,4 miljoen €. Het nettoresultaat bedraagt 17,0 miljoen €, een stijging met 23,9% in een jaar tijd. De Belgische markt van de appartementen was in 2017 veelbelovend. In 2017 had Besix Red 750 appartementen in aanbouw en heeft het er 300 verkocht. De verkoop was sterk ondanks een lichte verhoging van de gemiddelde prijs (iets hoger dan de inflatie) omwille van hypothecaire rentevoeten die op een historisch laag niveau zijn gebleven. Net als de vorige jaren hebben privé-investeerders en kopers-bewoners de markt op een vrij eerlijke manier verdeeld (60-40).

 

2017 werd tevens gekenmerkt door de verdere sanering van de kantorenmarkt met een vermindering van de huurleegstand. Dat is onder meer het geval in Brussel in het Central Business District en de Leopoldwijk. De sanering van de markt in de periferie komt hoofdzakelijk van de reconversie van lege kantoorgebouwen in woningen. In Brussel is dit fenomeen nog meer uitgesproken in de wijken van de tweede gordel, waar verlaten kantoren werden vervangen door tal van luxeappartementsgebouwen. Vorig jaar heeft Besix Red nieuwe overnames gedaan in België en in het buitenland, waardoor het in de komende jaren een totale ontwikkelingsoppervlakte van 247.000 m² kan bereiken.

In 2017 heeft Besix Red twee sleutelprojecten opgeleverd:

 • Canal District (Brussel): 205 appartementen;
 • Kons (Luxemburg-stad): 14.600 m² kantoren, 2.400 m² handelszaken en 32 appartementen.

Vorig jaar ondertekende Besix Red tevens het project Sint-Michielswarande in Brussel. Het gaat om de verkoop met tijdelijke huur (sale & leaseback) van de ING-zetel in Etterbeek, gevolgd door de herontwikkeling van de vestiging in samenwerking met Immobel. Het nettoresultaat van Concessions & Assets bereikte 24,7 miljoen €, een lichte daling ten opzichte van 2016 dat gekenmerkt werd door uitzonderlijke elementen.

In 2017 werd voortgebouwd aan de keersluis van Limmel (afgerond in het eerste kwartaal van 2018), de Beatrixsluis en het A6 Almere-project, allemaal pps-projecten. De aanbestedingsinspanningen werden het hele jaar lang aangehouden en werden begin 2018 beloond met de toekenning van het Leopold II-tunnelproject (Brussel) en het pps-project A16 autoweg (Rotterdam). In het Midden-Oosten verschoof de nadruk van de aanbestedingen van projecten inzake de zuivering van gemeentelijk afvalwater naar ontzilting en afval-naar-energie; op uitvoeringsvlak was 2017 het jaar van de volledige vernieuwing van de vulruimte voor watertankers in het microfiltratie- en omgekeerde osmoserecyclagestation van Safi.

Strategie en overnames

Eind april rondde Besix de overname af van de Belgische activiteiten van de Nederlandse groep Heijmans, met als belangrijkste dochterondernemingen Van den Berg, ­Heijmans Infra (voortaan Besix Infra) en Heijmans Bouw (voortaan Belemco). Hierdoor kan Besix zijn positionering op zijn Belgische nationale markt versterken en zijn aanbod in de wegenbouw, complexe infrastructuurwerken, netwerken en de inframarkt versterken. Eind juli nam Besix Group, via haar dochteronderneming Franki Foundations, de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Martello Group over, inclusief dochterondernemingen Martello Holdings, Martello Piling & Highmead Developments. Met 40 werknemers en een omzet van ongeveer 15 miljoen € zal de overname van Martello gevoelig bijdragen aan de groei van Franki Foundations UK.

Begin augustus werd via de Belgische Besixdochter Socogetra de overname afgerond van de ondernemingen Enrobage Stockem en Wi­traloc, die zich bezighouden met de vervaardiging en de uitvoering van afdeklagen in asfalt, de levering van beton en de commercialisering van steenslagverhardingen vanuit hun verschillende steengroeves. Eveneens in augustus nam Vanhout een participatie van 60% in de Belgische onderneming Energieconcepten, gespecialiseerd in installaties voor hernieuwbare energie (warmtepompen, zonnepanelen, zonnewarmtecollectoren en biomassa), maar die ook klassieke technieken aanbiedt. Half september nam Van den Berg de onderneming Larabo over, gespecialiseerd in de kwalitatieve plaatsing van kabels en leidingen voor telecommunicatieoperatoren en openbare nutsbedrijven in Vlaanderen.

Besix kreeg vorig jaar ook de BIM niveau 2-certificatie en is daarmee de eerste Belgische bouwonderneming en de eerste hoofdaannemer in Europa die dit behaalt. Deze certificatie biedt Besix aanzienlijke concurrentievoordelen, onder meer een versnelling van de aanbestedingsprocessen en verbeteringen op het vlak van risicobeheersing, veiligheid en productiviteit.

Eind december vorig jaar bedroeg het orderboek 3 miljard €. De perspectieven van de verschillende segmenten zijn gunstig. Dit jaar startte met uitstekende vooruitzichten door het ondertekenen van een groot aantal contracten, waaronder:

 • Leopold II-tunnel (Brussel): renovatie en onderhoud gedurende 25 jaar van de langste wegtunnel in Brussel (2,5 km lang), in consortium.
 • Quatuor (Brussel): 60.000 m² kantoren in de vierhoek begrensd door de Boudewijnlaan en de Albert II-laan, de Antwerpsesteenweg en de Orbanstraat in Brussel, waar vandaag de ‘Noordbuilding’ staat.
 • A16 (Rotterdam, Nederland): ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van een nieuwe weg in de noordoostelijke rand van Rotterdam, in consortium.
 • Theemswegtracé (Rotterdam, Nederland): realisatie van een verhoogd spoorwegviaduct van 4 km lang, inclusief de bouw van twee metalen boogbruggen, in consortium.
 • Waste to Energy (Dubai, Verenigde Arabische Emiraten): engineering-, bouw- en exploitatiecontract (gedurende 30 jaar) voor één van ‘s werelds grootste centrales op basis van de thermische valorisatie van afval.
 • Jebel Ali (Dubai, Verenigde Arabische Emiraten): realisatie van een ontziltingscentrale op basis van omgekeerde osmose van zeewater.
 • Parque Oriente (Lissabon, Portugal): intrede van Besix Red op de Portugese markt door de aankoop van een stuk grond. Doel: de bouw van 43.000 m² kantoren en woningen.
 • Nunavut (Canada): voorcontract voor ontwerp en realiseerbaarheid met Baffinland voor de uitbreiding van een kade-infrastructuur langs de rivier Mary, boven de arctische poolcirkel.

Dit jaar zullen tevens een aantal belangrijke projecten worden opgeleverd, zoals:

het Grand Egyptian Museum (Caïro, Egypte): bouw in partnerschap met Orascom van een ‘faraonisch’ gebouw waar op termijn 100.000 objecten te bezichtigen zullen zijn. Een eerste vleugel, waar het beroemde standbeeld van Ramses II zal staan, wordt in 2018 opgeleverd.

Keersluis van Limmel (Nederland): ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van een keersluis vlakbij Maastricht, die een belangrijke schakel is in de ‘Maasroute’ die België, Nederland, Duitsland en Frankrijk verbindt. Deze keersluis biedt ook bescherming tegen overstromingen.

 • Marc Jacquet-ziekenhuis (Melun, Frankrijk): turnkey levering van een ultramodern ziekenhuis van 56 000 m².
 • Sluishuis (Amsterdam, Nederland): prestigieus complex met 380 appartementen op het water aan de IJbrug (Besix Red).
 • Hoofdzetel van Ferrero (Luxembourg): 30.000 m² kantoorruimte en 800 parkeerplaatsen (Besix Red).

Recent kondigde Vanhout de overname aan van De Bie-Veba, een onderneming uit Aartselaar gespecialiseerd in de plaatsing en het onderhoud van technische installaties, voornamelijk in het kader van residentiële projecten. Daarnaast biedt het bedrijf ook een 24 uren-depannagedienst aan.

Eind februari kondigde Besix aan dat het nog eens 35,95% wil verwerven van het aandelenkapitaal van Watpac Ltd, een Australische groep die actief is in de bouw, civiele bouw en mijnbouw. Het bedrijf is beursgenoteerd in Australië. Sinds de eerste verwerving van 15% van de aandelen van Watpac Ltd in april 2013 heeft Besix zijn participatie geleidelijk verhoogd tot 28,1%. Het aanbod van Besix heeft betrekking op de bijkomende verwerving van 50% van de uitgegeven Watpac-aandelen die het nog niet bezit. Besix zal dit aandelenpakket uit de beschikbare kasmiddelen financieren. Het aanbod moet eind mei nog worden voorgelegd aan de Watpac-aandeelhouders. De transactie zal kort daarna plaatsvinden.

Vorige maand kondigde de Besix Group een partnerschap aan met de A-Star Group, waarin werd geïnvesteerd in A-Stay, een nieuw concept van wonen in de stad voor expats, jongeren, zakenreizigers en toeristen. A-Star en Besix plannen de komende vijf jaar de gezamenlijke ontwikkeling van 7.000 studio’s in 35 steden wereldwijd.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Bouwkroniek laat elke week een CEO of andere leidinggevende uit de brede Belgische bouwsector aan het woord. Deze week mag Anthony Blavier, CEO van Maisons Compère/Woningen Compere, antwoorden op onze vijf standaardvragen.    […]

Patrick Cloet overleden

Patrick Cloet overleden

'Circulair bouwen mag geen modebegrip worden'

'Circulair bouwen mag geen modebegrip worden'

Familie Delmulle viert 100 jaar Danilith

Familie Delmulle viert 100 jaar Danilith

Meer artikels