Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Besix bouwt Belgisch paviljoen voor Expo 2020 in Dubai

Gerelateerde onderwerpen :

,
Besix bouwt Belgisch paviljoen voor Expo 2020 in Dubai

De Besix Group zal het Belgische paviljoen bouwen voor de wereldtentoonstelling in 2020 in Dubai. Het project is een co-creatie van Besix, de architectenbureaus Assar Architects en Vincent Callebaut Architectures en de scenografen van Krafthaus.

Het ontwerp werd geselecteerd na een openbare aanbesteding van het Belgisch Commissariaat-Generaal voor de Internationale Tentoonstellingen (BelExpo) en wordt een referentie op het vlak van ecodesign. Het paviljoengebouw heeft de vorm van een groene ark, waarin ingenieurstechnieken en geavanceerde intelligente technologieën worden gecombineerd. Het paviljoen wordt bovendien een afvalneutrale ‘smart building’ en brengt zo een ode aan de circulaire economie. Met het thema ‘Smart & Green Belgium 2050’ wil ons land de bezoekers een tentoonstelling aanbieden die gericht is op innovaties in mobiliteit en het echte vermogen van België om voorop te lopen in dit gebied. Besix kreeg in 2016 in een partnership met Orascom ook al het contract voor de bouw van de infrastructuur voor de wereldtentoonstelling in Dubai.De tentoonstelling zelf is een participatief belevingsparkoers en stelt de toekomstige mobiliteit voor, vertrekkend van een reeks Belgische innovaties. Zo zal Smart & Green Belgium 2050 worden voorgesteld met behulp van een toekomstgerichte scenografie. Dankzij de samenwerking met Krafthaus kon het project zich op architecturaal, scenografisch en artistiek vlak optimaal en coherent ontwikkelen. Creneau International staat in voor het ontwerp en de ontwikkeling van de retail- en horecaconcepten in het paviljoen. Met het Belgische paviljoen tonen Besix en de betrokken ontwerpers dat het mogelijk is om onze steden anders te percipiëren, namelijk als intelligente steden toegespitst op de mens en de biodiversiteit. De integratie van nieuwe, nuttige technologieën met betrekking tot mobiliteit en architectuur draagt hier rechtstreeks toe bij.

Het paviljoen krijgt het uitzicht van een groene ark. Deze combinatie van gebouw en tuin staat symbool voor de unie tussen de federale staat en de gefedereerde entiteiten van ons land. Op architecturaal vlak is de vorm van het paviljoen zo ontworpen dat de bezoekers een zo groot mogelijke beschaduwde en geventileerde ruimte hebben. Een spiraalvormig gewelf overspant het oppervlak van het paviljoen en zuigt de bezoekers letterlijk op. Deze boog steunt op twee pijlers, waardoor de in beslag genomen ruimte minimaal is en het onthaal en de mobiliteit van de naar schatting 20.000 mensen die dagelijks de site zullen bezoeken vlot verloopt.

Het gewelf heeft de vorm van een spiraal en maakt een draaiing van 180 graden. Hieronder loopt een wandelpromenade dwars door het paviljoen. Ze is in de grond uitgegraven en onderstreept op die manier het effect van een omgekeerd eiland. De architectuur symboliseert tevens het dynamische karakter van België. De grote gastvrije boog staat voor de convergentie van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang, de economische ontwikkeling en de menselijke en maatschappelijke aspecten.

Het gebouw werd ontworpen volgens negen hoofddoelstellingen. Dit duurzame en slim geventileerde gebouw filtert het natuurlijke licht en bevat geavanceerde hernieuwbare energieën  en het watergebruik werd volgens de verschillende doeleinden geoptimaliseerd. Uitgaande van een holistische visie op de levenscyclus van materialen is het paviljoen een voorbeeld van circulaire economie. Het bestaat dan ook uit lokale materialen van biologische oorsprong, afkomstig van gerecycleerde en recycleerbare producten uit eerlijke circuits. Het gebouw zal ook een hoog cijfer voor afvalscheiding halen. Aansluitend op een afvalneutrale logica is het paviljoen zo ontworpen dat het kan worden geassembleerd, vervoerd en gedemonteerd.

Inzake koolstofuitstoot zal het paviljoen zijn eigen uitstoot verantwoord meten, verminderen en compenseren. De hangende tuinen zullen door fotosynthese de CO2 omzetten in zuurstof en vormen zo een koolstofput. Als een echte oase zal deze koolstofput met zijn tienduizend planten tot 35 ton CO2 opslaan tijdens de hele duur van de Wereldexpo. De biodiversiteit en ecologische waarde van de site helpt trouwens efficiënt te strijden tegen het warmte-eiland-effect. De evapotranspiratie van de planten zal de gevoelstemperatuur met drie tot vijf graden doen dalen. Evapotranspiratie is de som van evaporatie (verdamping) en van transpiratie door vegetatie. Evaporatie gebeurt vanuit de bodem, het bladerdak en het oppervlaktewater. Tot slot heeft het gebouw ook een educatief doel met betrekking tot ecoverantwoorde levenswijzen. Het publiek zal geïnformeerd worden over slimme technologieën waarmee het zijn energieverbruik, CO2-uitstoot en afvalproductie kan optimaliseren.

“We zijn erg trots om het Belgische paviljoen te bouwen. Het is bovendien een ‘thuismatch’ voor ons omdat we al meer dan vijftig jaar actief zijn in de Verenigde Arabische Emiraten. Ons streven naar uitmuntendheid zal duidelijk in de praktijk worden gebracht in dit project om België, zijn regio’s, gemeenschappen en ondernemingen te promoten. Bovendien zal het paviljoen, mede door onze expertise in innovatie en de bouw van smart buildings, de personificatie worden van onze doelstelling: uitblinken in het creëren van duurzame oplossingen voor een betere wereld”, verklaart  Rik Vandenberghe, ceo van Besix.

Besix is nu al actief op de site van de Expo 2020. In partnership met Orascom kreeg het bedrijf in 2016 het contract toegekend voor de bouw van de infrastructuur voor de wereldtentoonstelling in Dubai. Daarnaast is de bouw van een paviljoen geen primeur voor Besix: voor de Wereldexpo van Milaan in 2015 bouwde de multinational ook al het Belgisch paviljoen, dat momenteel heropgebouwd wordt in Namen. Ook de renovatie van het Atomium tussen 2004 en 2012 draagt de signatuur van Besix. Het Atomium was één van de blikvangers van de Wereldexpo in 1958.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

De werken aan het parkeergebouw aan de Keerdoksite in Mechelen, vlakbij de N16, zijn zopas gestart. Het nieuwe parkeergebouw zal een belangrijke landmark vormen op één van de belangrijkste invalswegen van de stad. Naast de[…]

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Productief jaar voor shm Denderstreek

Productief jaar voor shm Denderstreek

Regie der Gebouwen heeft druk jaar achter de rug

Regie der Gebouwen heeft druk jaar achter de rug

Meer artikels