Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Beschermen van bomen op bouwwerven

Beschermen van bomen op bouwwerven

De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) voert een campagne om alle betrokkenen te sensibiliseren om bomen op bouwwerven en tijdens manifestaties beter te beschermen. Hiervoor werd o.m. het zakboekje 'Beschermen van bomen' met richtlijnen en tips gepubliceerd. Nu zijn ook een bouwwerfposter en een waarschuwingsbord met de tekst 'Boombeschermingszone - verboden toegang' beschikbaar. Aanleiding voor de campagne is de grondige herziening van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw waarin beschermingsmaatregelen voor bomen op bouwwerven van de overheid de facto verplicht worden.

Wanneer plannen worden gemaakt voor een project of voorbereidingen getroffen voor een manifestatie of festival in een omgeving met (grote) bomen is het belangrijk dat meteen maatregelen worden getroffen om de bomen te beschermen. De Vereniging voor Openbaar Groen heeft enkele producten ontwikkeld die hierbij kunnen helpen.

In een handig zakboekje (11 x 20 cm) werden alle bepalingen opgenomen omtrent boombescherming uit de verschillende hoofdstukken van het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw. Daarnaast bevat het ook bijkomende bepalingen die nog niet 'standaard' zijn. Deze gids van 40 bladzijden is een goed hulpmiddel om voorschriften en verbodsbepalingen op te nemen in bestekken.

Het boekje vertelt aannemers, ontwerpers, projectontwikkelaars en werfleiders meer over het nut en het belang van het beschermen van bomen. Een greep uit de inhoud: waarde van bomen, aansprakelijkheid van de aannemer, afdwingbaarheid en controle, totale boombeschermingszone, beschermingsmaatregelen bij werken binnen de totale boombeschermingszone en de boomverankeringszone. Het boekje kost 12 ' (leden VVOG) of 20 ' voor niet-leden. Vanaf vijf exemplaren krijg je korting. De uitgave kan worden bestemd via www.vvog.info.

Poster

De bouwwerfposter is een visuele weergave van de verbods- en gebodsbepalingen uit het zakboekje en kan gebruikt worden om in de werfkeet op te hangen of om toe te voegen aan bestekken of bouwvergunningen, waardoor het document een juridisch bindend karakter krijgt. Op de poster kan je o.a. de waarde van de boom noteren.

De VVOG is ervan overtuigd dat dit helpt bij het sensibiliseren van alle betrokkenen. Alle bijkomende informatie over de gebruikte symbolen en terminologie vind je terug in het zakboekje. De poster is via de website van de vereniging als pdf-bestand te downloaden in verschillende formaten.

Waarschuwingsbord

Om de aandacht te vestigen op het feit dat bomen op bouwwerven en tijdens manifestaties beschermd moeten worden, werd een waarschuwingsbord gemaakt dat kan vastgehecht worden aan de afsluiting rond de boombeschermingszone.

Naast het 'waarschuwingsbord' kan je bovendien ook het 'boomwaardebord' ophangen waarop de financiële waarde van de boom of bomen in de boombeschermingszone kan genoteerd worden. Door de waarde van de bomen, berekend volgens de Uniforme Methode, expliciet te vermelden, kan mogelijk meer begrip gecreëerd worden voor het behoud van het bomenbestand. Beide borden zijn eveneens te downloaden via de VVOG-website.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette