Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Beroepsziekten en Arbeidsongevallen fuseren

Het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) fuseren. Daarmee worden de twee takken inzake beroepsrisico's in één enkele instelling verenigd. De fusie werd goedgekeurd door de ministerraad.

Volgens minister van Sociale Zaken Maggie De Block is de samensmelting van beide diensten gerechtvaardigd door de overlapping tussen hun kernopdrachten. Een groot deel van de wetgeving, de kernopdrachten, de doelgroepen, de betrokkenen en de sociale partners zijn identiek, soortgelijk of compatibel. Dat maakt het voor het personeel van beide fondsen makkelijker om zich de materie toe te eigenen.

Naast de schaalvoordelen zal de fusie het mogelijk maken om gemakkelijker een globale en coherente aanpak van de beroepsrisico's te ontwikkelen, vooral inzake expertise, preventie en socioprofessionele herinschakeling. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de voogdijminister, de minister van Ambtenarenzaken, de minister van Begroting, de minister van Werk en van de betrokken overheidsdiensten wordt belast met de technische uitvoeringsmodaliteiten van de fusie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette