Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Beroepsziekten en Arbeidsongevallen fuseren

Het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) fuseren. Daarmee worden de twee takken inzake beroepsrisico's in één enkele instelling verenigd. De fusie werd goedgekeurd door de ministerraad.

Volgens minister van Sociale Zaken Maggie De Block is de samensmelting van beide diensten gerechtvaardigd door de overlapping tussen hun kernopdrachten. Een groot deel van de wetgeving, de kernopdrachten, de doelgroepen, de betrokkenen en de sociale partners zijn identiek, soortgelijk of compatibel. Dat maakt het voor het personeel van beide fondsen makkelijker om zich de materie toe te eigenen.

Naast de schaalvoordelen zal de fusie het mogelijk maken om gemakkelijker een globale en coherente aanpak van de beroepsrisico's te ontwikkelen, vooral inzake expertise, preventie en socioprofessionele herinschakeling. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de voogdijminister, de minister van Ambtenarenzaken, de minister van Begroting, de minister van Werk en van de betrokken overheidsdiensten wordt belast met de technische uitvoeringsmodaliteiten van de fusie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector vreest nieuwe lockdown

Bouwsector vreest nieuwe lockdown

Nu het horecaleven in ons land opnieuw werd stilgelegd, beginnen ook andere sectoren te vrezen voor een nieuwe lockdown. Dat zou dramatisch zijn voor onze economie, ook al zou de bouw dankzij het afgesloten protocol onder alle sociale partners[…]

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Brussel wil 600 bouwbedrijven steunen bij transitie naar circulair bedrijfsmodel

Brussel wil 600 bouwbedrijven steunen bij transitie naar circulair bedrijfsmodel

Overheid wil private investeringen aanmoedigen

Overheid wil private investeringen aanmoedigen