Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Beroepsziekten en Arbeidsongevallen fuseren

Het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) fuseren. Daarmee worden de twee takken inzake beroepsrisico's in één enkele instelling verenigd. De fusie werd goedgekeurd door de ministerraad.

Volgens minister van Sociale Zaken Maggie De Block is de samensmelting van beide diensten gerechtvaardigd door de overlapping tussen hun kernopdrachten. Een groot deel van de wetgeving, de kernopdrachten, de doelgroepen, de betrokkenen en de sociale partners zijn identiek, soortgelijk of compatibel. Dat maakt het voor het personeel van beide fondsen makkelijker om zich de materie toe te eigenen.

Naast de schaalvoordelen zal de fusie het mogelijk maken om gemakkelijker een globale en coherente aanpak van de beroepsrisico's te ontwikkelen, vooral inzake expertise, preventie en socioprofessionele herinschakeling. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de voogdijminister, de minister van Ambtenarenzaken, de minister van Begroting, de minister van Werk en van de betrokken overheidsdiensten wordt belast met de technische uitvoeringsmodaliteiten van de fusie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

De multidisciplinaire bouwgroep Denys uit Wondelgem werd geselecteerd om mee te bouwen aan het Porthosproject, dat door Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland werd ontwikkeld om bij te dragen aan het behalen van de[…]

'De  bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

'De bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap