Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Beroepsverenigingen reageren ontgoocheld

Transport & Logistiek Vlaanderen reageert ontgoocheld op de invoering van de kilometerheffing ondanks het feit dat er volgens hen nog steeds technische problemen zijn. De Vlaamse beroepsfederatie wijst erop dat de transportbedrijven niet het slachtoffer mogen worden van de fouten van Satellic. De Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) sluit gerechtelijke stappen niet uit. Febetra eist dan weer dat defecte bakjes onmiddellijk worden vervangen. Voor de transportfederaties is het vooral moeilijk te verteren dat ­ondanks de technische problemen ook de controles sinds 1 april van start gingen.

Van bezit naar gebruik

Febiac, de Belgische Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie, reageert positiever. 'Met dit nieuwe systeem van verkeersbelasting worden diverse doelstellingen nagestreefd, zoals een belastingverschuiving van het bezit naar het gebruik van een voertuig, het tot stand brengen van een eerlijke verkeersfiscaliteit voor zowel binnenlandse als buitenlandse voertuigen en het ertoe aanzetten van (transport)ondernemingen om te opteren voor milieuvriendelijkere voertuigen door het tarief van de kilometerheffing rechtstreeks te koppelen aan de euro-norm van de vrachtwagen. Dit is een eerlijkere en duurzamere manier van wegbeprijzing, waarbij de gebruiker betaalt', schrijft de federatie in een persbericht.

Slimme kilometerheffing

Febiac beschouwt de verhoging van het aantal geregistreerde voertuigen (+8,12% in 2015 en +29% in het begin van 2016) als een bewijs dat de bereidheid van de transporteurs groot is om hun wagenpark te vernieuwen met groenere voertuigen, die beantwoorden aan de Euro 6-norm. Volgens Febiac is er een duidelijk verband tussen de invoering van de nieuwe kilometerheffing en de ­ecologische voetafdruk van de voertuigen die rondrijden op onze wegen. De federatie is ook voorstander van de invoering van een slimme kilometerheffing voor alle gemotoriseerde weggebruikers, waarbij de kosten verschuiven van voertuigbezit naar voertuiggebruik en variëren al naargelang men in of buiten de spits rijdt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata