Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Beroepsprocedures vergunningsbetwistingen worden sterk ingekort

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Beroepsprocedures vergunningsbetwistingen worden sterk ingekort

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil een groot vereenvoudigingsplan voor de omgevingsprocedures. Dat werd bij de regeringsvorming afgesproken in het Vlaamse regeerakkoord. Vooral de beroepsprocedures bij de raad voor vergunningsbetwistingen wil de minister drastisch inkorten. Met haar plan komt Demir tegemoet aan de jarenlange verzuchting naar eenvoudige en snelle procedures.

 

Minister Demir legt de lat hoog met haar vereenvoudigingsplan. “Het zijn niet zozeer de omgevingsvergunningsprocedures die problematisch zijn. De gemiddelde doorlooptijd van de procedure duurt in eerste aanleg tussen de 2,6 en de 4,3 maanden. Het zijn vooral de beroepsprocedures en de procedures rond de milieu-effectenrapportage (mer)  die aangepakt moeten worden en die sneller én beter moeten gaan”, zegt Zuhal Demir.

6 tot 9 maanden

Daarom gaat Demir op korte termijn investeren in snellere beroepsprocedures die de gemiddelde doorlooptijd bij de raad voor vergunningsbetwisting met zes tot negen maanden moeten inkorten. Nu bedraagt die doorlooptijd gemiddeld ongeveer 18 maanden. De minister doet dat op drie vlakken.
 
Binnen de maand komt ze met een decreet dat de gemiddelde schorsingsperiode halveert van zes naar drie maanden, de rechter bevoegd maakt om een einde te stellen aan carrouseldossiers en een relativiteitseis invoert. Die laatste is nieuw: een beroepsindiener mag geen argumenten inroepen die hij of zij in eerdere procedures niet inriep.

Digitalisering

Daarnaast worden in totaal vier extra rechters (van negen naar dertien) aangesteld om de planktijd weg te werken. Dossiers liggen nu tot zes maanden te wachten vooraleer zelfs maar behandeld worden. “Bovendien wordt de volledige werking van de raad tegen 2022 gedigitaliseerd. We voorzien hiervoor 1,6 miljoen € extra. Dat tot op vandaag nog geen procedurestukken digitaal worden uitgewisseld kan niet”, zegt Demir.

MER-procedure

Ook een hervorming van de milieueffectenrapportage dringt zich volgens Demir op. “De wijze waarop milieueffectenrapporten (mer’s) in Vlaanderen worden opgemaakt, moet dringend wijzigen.
 
Wanneer een initiatiefnemer het woord ‘mer’ hoort, schiet die veelal in een kramp terwijl dat instrument net zou moeten leiden tot een beter plan of project en een kwalitatieve politieke besluitvorming. Vandaag is dat echter een verplicht en zwaar administratief nummertje. We moeten beter doen”, zegt Demir.
 
De minister werkt aan een conceptnota voor de hervorming van de mer tot een slank en zinvol instrument met een goede focus dat zich richt op de concrete knelpunten op het vlak van leefmilieu en omgeving, ontdaan van alle overbodige ballast.

Vergunningen

Zuhal Demir blijft ook niet blind voor verbeteringen die mogelijk zijn aan de procedure voor omgevingsvergunningen. Zo wil ze zorgen dat administratieve beroepen voor omgevingsvergunningen in minder gevallen mogelijk zijn. “Administratieve beroepen verdubbelen de doorlooptijd van een aanvraag tot de finale beslissing. Indien daarna ook nog eens naar de raad voor vergunningsbetwisting wordt gestapt, is de doorlooptijd gigantisch lang”, zegt Demir.
 
Als voorbeeld verwijst de minister naar fietspaden die functioneren binnen een bovenlokaal fietsnetwerk. Die worden bij de provincie vergund, er is een administratief beroep bij de minister mogelijk en daarna kan er ook nog eens een beroep bij de raad voor vergunningsbetwistingen worden ingediend. “Dat lijkt van het goede te veel”, zegt Demir.
 
Daarnaast trekt de minister bijna 4 miljoen € uit om het Digitale Omgevingsloket uit te breiden met een publiek loket zodat ook publieke raadplegingen en openbare onderzoeken maximaal digitaal kunnen verlopen. Dat is tot op heden niet het geval.

Omgevingsbesluit

Demir wil ook werk maken van een snel omgevingsbesluit die stedenbouwkundige voorschriften en bestemmingen wijziging, maar tegelijk de vergunning aflevert en dus tijdswinst oplevert voor kleinere projecten.
 
“Zo moet momenteel om een bufferbekken aan te leggen in agrarisch gebied zowel een planproces met publieke inspraak, als een vergunningsprocedure doorlopen worden, met telkens openbare onderzoeken en vele beroepsmogelijkheden. Een snel Omgevingsbesluit kan dit verhelpen”, aldus de minister.
 
Het plan van Demir zal gefaseerd doorgevoerd worden, beginnend met de versnellingen bij de raad voor vergunningsbetwistingen, die de komende maanden reeds aangepakt wordt. De minister benadrukt evenwel dat ze zowel rechtszekere procedures nastreeft als voldoende rechtsbescherming voor de burger.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels