Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Beringen pakt centrum aan

Beringen pakt centrum aan

Beringen bouwt een nieuw stadhuis, laat een groene publieke ruimte aanleggen en faciliteert private ontwikkeling op de collegesite. In totaal zijn er elf sites in het centrum van Beringen die een nieuwe invulling krijgen via een publiek-private samenwerking.

Elke site kreeg in het masterplan 2040 een eigen profiel en draagt door zijn ontwikkeling bij tot het ontstaan van een sterke binnenstedelijke dynamiek en het creëren van een echt bruisende stadskern in een nieuw en eigentijds jasje. De kosten voor de publieke investeringen worden geraamd op iets meer dan 20 miljoen €. Daarnaast zijn er nog de private investeringen.

In de stadskern biedt de verhuis van vier scholen naar het grootste Vlaamse scholenbouwproject op de campus Bogaersveld de unieke kans om bijna 5 ha een nieuwe invulling te geven. De stad Beringen heeft hierin het voortouw genomen door deze vrijgekomen gronden te kopen zodat ze het ritme en de concrete invulling van elke site kan bepalen.

Pps

Op deze collegesite komt een mix van publieke en private functies. De stad creëert dit nieuw stukje stad in publiek-private samenwerking met de thv The College, samengesteld uit Democo, DMI Vastgoed, Kumpen en Immogra en dit ondersteund door het ontwerpteam van UAU Architects en Jaspers-Eyers Architecten.

De ontwikkeling op de collegesite omvat in de eerste plaats de bouw van een nieuw stadhuis. Maar dit project omvat voorts nog de verbouwing en uitbreiding van de bibliotheek, een nieuw groen publiek binnenplein als verbinding tussen functies en gebouwen, een ondergrondse rotatieparking van 125 publieke parkeerplaatsen, de komst van een brasserie in de oude apotheek, twee private bouwvolumes aan de Graaf van Loonstraat met in totaal  28 doorzonappartementen en 65 assistentiewoningen en een privaat bouwvolume als markant gebouw in plaats van het oude stadhuis met 12 appartementen met groenkettingen en een teruggetrokken commerciële plint als sokkel.

Dit project wordt daarenboven afgestemd op de volledige heraanleg van de markt en omliggende straten (inbegrepen de Graaf van Loonstraat).  Een pluspunt van dit project is dat de volledige ontwikkeling van de collegesite en de heraanleg van het marktplein in de loop van 2020 klaar zal zijn en de hinder voor omwonenden en middenstand op deze manier tot een minimum beperkt kan worden.

Stadhuis

Het nieuwe stadhuis is de kers op de taart van de integratie van stad en OCMW waarbij de meeste diensten van beide organisaties fysiek worden samengevoegd. Dit heeft als voordeel dat de dienstverlening op één locatie kan worden aangeboden, wat klantvriendelijk en efficiënt is. Het oude collegegebouw wordt uitgebreid met een extra teruggetrokken bouwlaag in glas en met een nieuwe vleugel. Het karakter van de voorgevel van het college blijft behouden samen met de toneelzaal en de kapel die wordt heringericht als trouw- en gemeenteraadszaal.

Bibliotheek

De bibliotheek krijgt een uitbreiding van 135 m² zodat ze helemaal klaar is voor de toekomst. Zo komt er plaats voor een afzonderlijke polyvalente ruimte, een leesruimte, een voorleestribune en een lezersterras. De inkom van de bibliotheek wordt verplaatst van de Graaf van Loonstraat naar het binnenplein. Daarnaast zorgen een aantal klimatologische maatregelen, zoals bv. zonnefolie op de koepel, voor een aangenamer binnenklimaat.

Binnenplein

Met de ontwikkeling komt er een nieuw binnenplein tussen de verschillende functies en gebouwen. Door een slimme afwisseling van groenzones met verharde zones komt op dit binnenplein het groen tot in het hart van de stad. Het wordt dus geen tweede verharde markt, maar biedt dankzij zijn veelzijdige ontwerp wel de mogelijkheden om publiek gebruikt te worden. Bovendien zorgt het binnenplein voor nieuwe verbindingen voor de zachte weggebruiker van de Collegestraat en de markt naar de Graaf van Loonstraat. Onder het binnenplein komt de ondergrondse parkeergarage.

Ondergronds parkeren

De ondergrondse parkeergarage voorziet parkeerplaatsen voor de private appartementen, het markante gebouw en de assistentiewoningen, maar ook een publieke rotatieparking met 125 parkeerplaatsen en een afgezonderde ruimte met 35 plaatsen voor dienstwagens en personeelsvoertuigen van mindervalide werknemers. De parking maakt slim gebruik van het hoogteverschil in de Graaf van Loonstraat waardoor de toegang zich hier bovengronds bevindt.  Je verlaat de parking via eenzelfde niveau richting de Collegestraat of via de trap naar het binnenplein aan de bibliotheek. Een nieuw parkeerbeleid zal ontwikkeld worden om het gebruik van deze parking te optimaliseren.

Private bouwvolumes

Er komen twee private bouwvolumes aan de Graaf van Loonstraat. Beide gebouwen hebben vier verdiepingen en een terugliggende vijfde verdieping. In het bouwvolume dwars op de Graaf van Loonstraat komen 65  assistentiewoningen. In het bouwvolume evenwijdig met de Graaf Van Loonstraat is plaats voor 28 doorzonappartementen met terrassen.

Het zogenaamde ‘markante’ gebouw neemt de plaats in van het oude stadhuis dat wordt afgebroken. Dit gebouw krijgt twaalf appartementen verspreid over drie verdiepingen en  een terugliggende commerciële plint waarin de apotheek zijn intrek zal nemen. De begroeide regenkettingen langs de gevel van het gebouw geven het gebouw een uniek uitzicht.

Het huidige gebouw van de apotheek wordt herbestemd tot brasserie (grand café), waarbij de karakteristieke voorgevel en zijgevels van het achttiende-eeuwse gebouw worden bewaard. Aan de achterzijde krijgt het gebouw een glazen aanbouw en aan de voorzijde een perfect zongeoriënteerd terras met zicht op het marktplein.

De totale kost voor de publieke investeringen (stadhuis, bibliotheek, ondergrondse parking, publieke ruimte) bedraagt 20,65 miljoen €. Als grondeigenaar ontvangt de stad 2,65 miljoen € voor haar grondaandeel, waardoor de netto investering voor de stad 18 miljoen € bedraagt. Dit bedrag werd al enige tijd voorzien in de meerjarenplanning. De investeringskost voor het private vastgoed wordt volledig gedragen door  de private ontwikkelaar.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

De provincieraad van West-Vlaanderen heeft zopas de definitieve vaststelling van het prup Omleidingsweg Anzegem goedgekeurd. De aanleg van de ringweg zal door het Vlaams Agentschap van Wegen en Verkeer gebeuren, omdat de provincie niet langer[…]

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Dilbeek stelt masterplan Keperenberg voor

Dilbeek stelt masterplan Keperenberg voor

Vlaamse regering draagt zes gewestwegen over aan Mechelen

Vlaamse regering draagt zes gewestwegen over aan Mechelen

Meer artikels