Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Beringen keurt bouw stadhuis goed

Gerelateerde onderwerpen :

De gemeenteraad van Beringen heeft de bouw goedgekeurd van een nieuw administratief centrum, waarin ook de trouw- en raadzaal een plaats krijgen. Het nieuwe stadhuis wordt gerealiseerd in een gedeelte van het Sint-Jozefscollege en in een daarop aansluitende nieuwbouwvleugel. Er komt ook een ondergrondse parking. De kostprijs wordt geraamd op 15,5 miljoen '.

Het stadsbestuur gaat via een procedure van publiek-private samenwerking (pps) op zoek naar een partner voor het ontwerp en de bouw. De werken kunnen beginnen in september 2017, wanneer de schoolgebouwen van het college vrijkomen. Volgens de planning zou het nieuwe stadhuis midden 2019 in gebruik worden genomen.

De gevels van het oude college moeten behouden blijven. Het achterliggende gedeelte mag gerenoveerd of gesloopt worden. De kapel en de toneelzaal moeten wel behouden blijven en worden opgenomen in het project. Wellicht kunnen hier de gemeenteraads- en de trouwzaal worden uitgebouwd. De sporthal van het college wordt afgebroken. In de plaats daarvan komen woongelegenheden. Een binnentuin vervangt de speelplaats.

Woonblok

De keuze om een nieuw stadhuis te bouwen, betekent dat de huidige administratieve diensten in de voormalige technische school in Beringen-Mijn in de toekomst verhuizen naar Beringen-Centrum. Het renoveren en verbouwen van de Mijnschoolsite bleek te duur. Zowel de stadsdiensten als de diensten van het OCMW verhuizen naar de nieuwbouw. Het oude stadhuis van Beringen wordt afgebroken en vervangen door een woonblok met op het gelijkvloers commerciële ruimtes.

De site wordt toegankelijk vanaf de Collegestraat en de Koerselsesteenweg. De zone langs de Graaf van Loonstraat met de sporthal en de parking wordt afgebroken en vervangen door een woonzone. Er komt een doorsteek tussen de Collegestraat en de Graaf van Loonstraat. De tussenliggende ruimten worden ingericht als openbaar domein. Hieronder komt de ondergrondse parking. Er zal ook ruimte beschikbaar zijn voor de uitbreiding van de stedelijke bibliotheek. De precieze invulling hangt af van de ontwerp- en architectenteams die de stad binnenkort wil selecteren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) heeft het consortium  voor de bouw van het nieuwe VRT-huis geselecteerd. De opdracht wordt gegund aan het bouwteam bestaande uit Office Kersten Geers David Van Severen, Jaspers-Eyers[…]

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

Molenpark wordt nieuwe groene woonbuurt in Eeklo

Molenpark wordt nieuwe groene woonbuurt in Eeklo

Portugese architect ontwerpt Scheutbospark tussen Anderlecht en Dilbeek

Portugese architect ontwerpt Scheutbospark tussen Anderlecht en Dilbeek

Meer artikels