Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Belgische bedrijven betaalden nog nooit zo stipt

In tegenstelling tot de federale overheid, bij wie het betaalgedrag opnieuw verslechterde, hebben Belgische bedrijven hun facturen nooit eerder zo stipt betaald. De federale overheid betaalt slechts in 67% van de gevallen op tijd. 8% van de overheidsfacturen wordt meer dan 90 dagen te laat betaald, dat is de zwakste score sinds 2008. Dat staat in schril contrast met de ondernemingen. In het laatste kwartaal van vorig jaar betaalde 71,29% van de bedrijven hun facturen op tijd. Dat is een nieuw stiptheidsrecord. De cijfers komen uit een studie van Graydon.

'Uit onze nieuwe studie blijkt dat het Belgische bedrijfsleven zijn facturen stipter dan ooit betaalt. Dit is het gevolg van het verbeterde economisch klimaat in ons land, maar uit ons onderzoek blijkt ook dat de Belgische kmo's vandaag, na enkele moeilijke jaren, een duidelijk verbeterde cash- en liquiditeitspositie hebben. Ook dit verklaart de betere betalingen. Deze leveren bovendien niet enkel voor de crediteur, maar ook voor de debiteur winst op aangezien die via een snelle betaling kortingen kan onderhandelen die een hoog rendement teweegbrengen. Een derde verklaring voor het verbeterde betaalgedrag is dat de crisis gezorgd heeft voor een sterke bewustwording van de problematiek inzake cashbeheer. Vele bedrijven zijn daardoor nu beter georganiseerd om betalingen snel en vooral efficiënt binnen te halen', legt Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development van Graydon, uit.

De Graydonstudie toont aan dat alle regio's er inzake betaalgedrag op vooruitgaan. Vooral in het Brusselse Gewest is de stijging spectaculair. Daar worden gemiddeld 72,89% van de facturen op tijd betaald. In Vlaanderen worden 70,76% van de facturen op tijd betaald, een nieuw record, dat grotendeels te verklaren is door het verbeterde betaalgedrag in de provincie Antwerpen. Ook in Wallonië betalen bedrijven steeds stipter. Tijdens het laatste kwartaal van 2015 werden 69,41% van de facturen daar keurig op tijd betaald.

Wat de sectoren betreft, noteert Graydon in de meeste branches een verbetering van het betaalgedrag. Enkele sectoren, zoals die van de reisbureaus, de drukkerijen en het vervoer over water, vormen hierop een uitzondering. Ondanks de positieve cijfers blijft het aantal wanbetalingen (meer dan 90 dagen na afspraak) met bijna 9% toch bijzonder hoog. Bedrijven die hiervan het slachtoffer worden, zien hun liquiditeitspositie sterk aangetast. Volgens Van den Broele verdient het probleem alle aandacht en moet het voort worden ingedijkt.

'Het betalingsprobleem van de federale overheid situeert zich bijna uitsluitend op de fod Justitie. Indien de federale overheid er echter in zou slagen de nieuwe wet op het b2b-betaalverkeer uit 2013 toe te passen, zou dat een enorme liquiditeitsboost voor het Belgische bedrijfsleven betekenen', besluit Eric Van den Broele.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tips & Tricks

Tips & Tricks

In een deze reeks, exclusief voor Bouwkroniek, geven we praktische en haalbare tips om de slaagkansen van je offertes gevoelig te verhogen.

23/10/2020 |
Bouwprofessionals welkom in virtuele stad van de toekomst

Bouwprofessionals welkom in virtuele stad van de toekomst

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Nieuwe methode om verf te testen

Nieuwe methode om verf te testen