Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

België verzet zich tegen nieuwe Europese transportregels

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
België verzet zich tegen nieuwe Europese transportregels

België stapt samen met Malta naar het Hof van Justitie van de Europese Unie om de nieuwe regels voor wegvervoer aan te vechten die Europa vorige zomer goedkeurde. Het gaat om de zogenaamde cabotageregels, die normaal vanaf februari 2022 van kracht worden.
“De nieuwe regelgeving is zeer nadelig voor onze wegvervoersector. De leefbaarheid en de toekomst van onze transportfirma’s staan op het spel. Ik wil al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de nieuwe Europese cabotageregels worden bijgestuurd”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.
 
Cabotage is het verrichten van nationaal vervoer in een andere lidstaat dan die waar men gevestigd is. Vlaanderen en België gaan niet akkoord met de invoering van een afkoelingsperiode van vier dagen na cabotage. Die afkoelingsperiode betekent dat vervoerders na drie cabotageritten gedurende vier dagen geen nieuwe rit meer mogen ondernemen in dezelfde lidstaat. De nieuwe regeling is vooral slecht nieuws voor de Belgische transporteurs die regelmatig naar Frankrijk rijden. Ongeveer 10% van hen doet dat dagelijks. Door de vierdagenregel zouden ze veel tijd verliezen. De regeling geldt niet voor de Beneluxlanden Nederland en Luxemburg.
 
“Deze nieuwe regel beperkt de toegang tot belangrijke markten in onze buurlanden, in het bijzonder in Frankrijk. Dit kan het verdienmodel van Belgische en Vlaamse transportbedrijven onderuit halen en kan ik dus helemaal niet goedkeuren”, zegt Lydia Peeters.
 
“De internationale vervoersactiviteit van onze transportsector concentreert zich in onze buurlanden. Vooral voor de talrijke kleinere spelers die actief zijn op de Franse en de Duitse markt is deze regel zeer nadelig. Net het feit dat onze wegvervoerders op de terugweg van een internationaal transport nog cabotageoperaties kunnen uitvoeren, maakt dat de transportsector nog leefbaar is, ondanks de hoge loonkosten in dit land. De Belgische markt is zelf te klein om het verwachte verlies aan ritten op te vangen”, vervolgt de minister.
Europa wil via een Europees mobiliteitspakket een meer competitieve wegvervoermarkt in de EU creëren, met betere en eerlijkere arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in de sector. Dit pakket bevat zeer veel positieve elementen, die ook door Vlaanderen en België worden verwelkomd. De Belgische regeringen kunnen zich echter niet vinden in de uiteindelijk goedgekeurde cabotageregels.
 
“Gezien de grote economische belangen die hier op het spel staan voor onze wegvervoerders heb ik in overleg met mijn twee gewestelijke collega’s beslist om aan te sluiten bij het beroep dat eerder werd ingediend door Malta. Onder leiding van mijn Vlaamse administratie werken de drie gewesten nu aan een memorie ter onderbouwing van de Belgische interventie in deze zaak. Afhankelijk van hoe het Hof zich zal opstellen en welke strategie de Commissie zal hanteren, kunnen de nieuwe regels in de toekomst nog bijgestuurd worden”, aldus Lydia Peeters.
 
In de zomer van 2020 bereikte de transportcommissie van de Europese Unie een akkoord over het nieuwe Europese mobiliteitspakket wegvervoer. Dit was het resultaat van een lang wetgevend proces, inclusief onderhandelingen met het Europees Parlement, dat bijna drie jaar in beslag genomen heeft.
 
Het mobiliteitspakket legt nieuwe regels op voor de toegang tot het beroep en tot de markt, de rij- en rusttijden en de tachografen en de handhaving en detachering van bestuurders in de wegvervoersector. Deze traden vorige zomer allemaal in werking. De regels van de verordening inzake markttoegang, waaronder de cabotageregeling, worden echter pas toegepast in februari 2022.
 
Europa wil met dit mobiliteitspakket onder andere komaf maken met de oneerlijke concurrentie tussen de lidstaten en sociale dumping: het inzetten of detacheren van chauffeurs in andere lidstaten tegen een veel goedkoper loon dan wat gangbaar is dat land. Het gevolg daarvan is dat Vlaamse bonafide firma’s uit de markt worden geprijsd.
 
Het mobiliteitspakket betekent een grote stap vooruit wat betreft de sociale aspecten in de sector van het wegvervoer. Het zal zorgen voor beter arbeidsomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs, speciale detacheringsregels in de internationale vervoersector, een actualisatie van de regels voor toegang tot de markt van wegvervoerder én effectiever optreden tegen postbusfirma’s in EU-lidstaten met lagere loonkosten.
 
“In het originele voorstel van de Europese Commissie stond nog een liberalisering van de cabotage, wat past in de visie van Europa om te streven naar een eengemaakte Europese markt. Deze inperking van de cabotagemogelijkheden is er gekomen door de protectionistische overwegingen van enkele grote staten, die zo proberen om komaf te maken met de concurrentie die ze voelen van onder meer onze Vlaamse transportbedrijven. Daarom bundelen we de krachten en sluiten we ons aan bij de rechtszaak van Malta, één van de lidstaten die eveneens niet akkoord gaat met die invoering. We vragen de vernietiging van de cabotageregels”, besluit minister Peeters, die hoopt dat nog andere lidstaten aansluiten bij het beroep dat nu wordt aangetekend.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

70 miljoen euro voor modernisering cargozone Brussels Airport

70 miljoen euro voor modernisering cargozone Brussels Airport

De cargozone op Brussels Airport heeft de voorbije jaren heel wat nieuwe ontwikkelingen gekend. Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar opslag- en afhandelingsmagazijnen, en gezien de nood aan modernisering van verschillende gebouwen,[…]

WDP en Gosselin Group investeren in Genk-Zuid

WDP en Gosselin Group investeren in Genk-Zuid

Droogte zorgt voor economische problemen

Droogte zorgt voor economische problemen

DEME haalt groot baggercontract binnen in Polen

DEME haalt groot baggercontract binnen in Polen

Meer artikels