Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

België steunt energie-efficiënte hypotheken

Gerelateerde onderwerpen :

België steunt energie-efficiënte hypotheken

Op woensdag 15 november zette het initiatief inzake het Actieplan voor Energie-efficiënte Hypotheken (EeMAP) weer een concrete stap vooruit met een tweede evenement in een reeks van nationale rondetafelevenementen, ditmaal met focus op België. Dit evenement, dat i.s.m. de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) in Brussel werd georganiseerd, brengt deskundigen uit de Belgische en Europese bank-, bouw, taxatie- en engineeringsector samen die veel belangstelling hebben voor energie-efficiëntie in gebouwen en de financiering ervan. Op die manier proberen de deelnemers ook bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen die op de klimaatconferentie van Bonn van 6 tot 17 november opnieuw besproken werden.

 

Het rondetafelevenement van 15 november werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van de kabinetten van de Belgische gewestelijke Energieministers, die daarmee wezen op de politieke steun die het EeMAP ook op nationaal niveau krijgt. Hierbij werd besproken hoe berekeningen van energiemetingen en documentatie over de prestaties van activa ontwikkeld en uitgerold in België kunnen opgeschaald worden om de ontwikkeling van een energie-efficiënt hypotheekproduct voor Europa te steunen dat getest zal worden in een op stapel staande EeMAP-testfase.

De eerste nationale casestudy van het EeMAP, gefocust op Italië, vond plaats op 13 november in Milaan. Andere nationale rondetafelevenementen zijn later dit jaar en begin 2018 gepland.

“We zijn blij dat we zoveel multidisciplinaire steun van België krijgen voor deze nationale EeMAP-casestudy. We worden vooral aangemoedigd door de sterke politieke belangstelling van België voor het initiatief. Dergelijke uitwisselingen tussen lokale en Europese stakeholders zijn van onschatbare waarde om nationale best practices te identificeren en op te nemen in het kader van het EeMAP op Europees niveau en voor het succes van het initiatief op lange termijn”, meent Luca Bertalot, coördinator van het EeMAP.

Ivo Van Bulck, secretaris-generaal van UPC/BVK (Beroepsvereniging van het Krediet) en directeur Commercial Banking bij Febelfin, juicht toe dat de Belgische kredietsector het voortouw neemt bij dit Europese sociale initiatief. “Deze soort nauwe samenwerking tussen de bouwsector, de kredietsector en de politieke wereld is van het grootste belang als België en Europa nog de milieudoelstellingen willen nastreven die tegen 2050 gehaald moeten worden. De Belgische kredietsector is ook voorbereid om zijn verantwoordelijkheid op te nemen om die doelen tijdig te bereiken”, beklemtoont hij.

De VCB  beseft dat het objectief van  de Vlaamse regering om alle huizen tegen 2050 energie-efficiënt te maken heel ambitieus is. “Om dit doel te bereiken hebben we initiatieven op nationaal en op EU-niveau nodig, zoals het EeMAP. Een zeer grote uitdaging is het vinden van langetermijnfinanciering om huizen te renoveren. Daarvoor ontwikkelden we onze ReCalculator-tool om een precieze raming van de werkelijke energiebesparingen na renovatie te verstrekken”, luidt het.

Johan Van Der Biest, General Manager van Wienerberger, noemt de renovatie van het bestaande woningbestand cruciaal om de EU-streefcijfers inzake CO2-reductie te halen. “Het terugverdieneffect zit in de combinatie van minder energiekosten voor en meer totale waarde (fysiek en esthetisch) van de eigendom. De focus moet liggen op het financieren van minder energieverbruik en het opwaarderen van de fundamentele kwaliteit van het gebouw, aangezien zij de waarde bepalen en niet het opwekken van groene energie in een eigendom”, stelt hij.

Voor meer informatie over het Actieplan voor Energie-efficiënte Hypotheken (EeMAP) surf je best naar http://energyefficientmortgages.eu, de website van het project, en/of volg je het project op Twitter.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Plannen voor eerste windturbineproject in Brussels Gewest

Plannen voor eerste windturbineproject in Brussels Gewest

In Anderlecht werd zopas een energiepark met 4.122 zonnepanelen ingehuldigd. De installatie bij Coca-Cola Services werd gerealiseerd door Dauvister, een dochterbedrijf van Luminus gespecialiseerd in zonnepanelen. Luminus en Coca-Cola[…]

21/09/2020 | EnergieZonnepanelen
Deme Offshore plaatst 94 windturbines in Nederland

Deme Offshore plaatst 94 windturbines in Nederland

VoltH2 bouwt groenewaterstoffabriek in Vlissingen

VoltH2 bouwt groenewaterstoffabriek in Vlissingen

'Bijna elke woning in België moet tegen 2050 worden aangepakt'

'Bijna elke woning in België moet tegen 2050 worden aangepakt'

Meer artikels