Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

België gebuisd voor energie- en klimaatplan

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
België gebuisd voor energie- en klimaatplan

© ©sveta - stock.adobe.com

De Europese Commissie heeft de nationale energie- en klimaatplannen van de lidstaten die uitgevoerd moeten worden tegen 2030 geanalyseerd. Geen enkel nationaal plan beantwoordt aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs: een gemiddelde temperatuurstijging van 1,5° C handhaven ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het Belgische plan is totaal ontoereikend om de doelstellingen op het vlak van CO2-reductie, energiebesparing en hernieuwbare energie te halen. De Bond Beter Leefmilieu noemt het rapport beschamend. De ‘gebuisde’ lidstaten hebben nog zes maanden om daar iets aan te doen. De aangepaste plannen moeten vóór het einde van dit jaar worden ingediend.

De Europese Commissie geeft België vooral een onvoldoende op de kwaliteit van het plan. Er is te weinig coherentie tussen de regionale en federale plannen: alle geplande inspanningen werden zonder enige afstemming en zonder gemeenschappelijke visie op een hoop gegooid. De maatregelen zijn onvoldoende onderbouwd en becijferd en bereiken vaak niet het beoogde doel. België moet volgens de Commissie ook de investeringsbehoeften en financieringsbronnen voor klimaatbeleid beter in kaart brengen en een impactanalyse toevoegen aan het finale plan. Tot slot vraagt de Commissie ook dat ons land de sociale gevolgen van de energietransitie aanpakt: de impact op de werkgelegenheid en de energiearmoede verdient een antwoord.

Er zijn inspanningen nodig in de transport- en gebouwensector, een uitfasering van subsidies voor fossiele brandstoffen en een snellere uitbouw van hernieuwbare energie. “Duidelijke maatregelen om sneller naar emissievrij transport over te schakelen of bedrijfswagens uit te faseren ontbreken. Daarnaast zetten de beleidsmakers te sterk in op schadelijke maatregelen zoals biobrandstoffen en cng, en te weinig op echte oplossingen zoals fietsinfrastructuur en een kwalitatief openbaar vervoer. Er is een duidelijk ruimtelijk kader nodig voor de inplanting van windturbines en een plan om de bevolking beter te betrekken. Daarnaast dienen beleidsmakers investeringen in zonnepanelen op gemeenschappelijke daken mogelijk te maken en inspanningen om gebouwenverwarming te vergroenen op te schroeven. Extra fiscale stimuli om te renoveren, zoals de omvorming van de woonbonus naar een klimaatbonus, kunnen hierbij ook een belangrijke impuls vormen”, vindt Laurien Spruyt, beleidsmedewerker Klimaat van de Bond Beter Leefmilieu.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Bouwonderneming Besix wint het contract voor de vernieuwing van een 1,46 km lange kademuur langs de rechteroever van het Albertkanaal in Schoten. Het gaat om een project van de Vlaamse Waterweg ter waarde van 8,3 miljoen €. De werken[…]

15/01/2021 | ProjectenBesix
Keuring afvoer afval- en regenwater uitgebreid

Keuring afvoer afval- en regenwater uitgebreid

Verontreinigde bodem houdt duurzame beplanting niet tegen in Kioskpark Mol

Verontreinigde bodem houdt duurzame beplanting niet tegen in Kioskpark Mol

Corona stimuleert creativiteit rond openbaar groen

Corona stimuleert creativiteit rond openbaar groen

Meer artikels