Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Belfius lanceert tweede editie Smart Awards

Gerelateerde onderwerpen :

Antwerpen was eind vorig jaar de grote winnaar van de eerste editie van de Belfius Smart City Awards met het project 'StadsLab2050'. De bank lanceert nu de tweede editie van deze awards die zich naast steden, gemeenten en intercommunales nu ook zullen richten op ondernemingen, ziekenhuizen, rusthuizen, zorgcentra en scholen. In totaal zullen vijf verschillende prijzen worden uitgereikt.

De steeds grotere concentratie van de wereldbevolking in steden vereist dat dringend duurzame en innoverende oplossingen aangereikt worden om de talrijke uitdagingen in domeinen zoals mobiliteit, huisvesting, energie of water- en afvalbeheer aan te gaan. Tegen 2030 zal het goederentransport in ons land met 44% toenemen. Als onze mobiliteit niet grondig wordt aangepakt, zal de gemiddelde snelheid op onze wegen met 33% afnemen. In 2050 zal België meer dan 3,5 miljoen gepensioneerden tellen. Terwijl Vlaanderen en Wallonië vergrijzen, blijft Brussel het jongst en heeft het vandaag al 125 nieuwe scholen. Daarnaast moeten vanaf 2019 alle nieuwe publieke gebouwen bijna-energieneutraal (ben) zijn.

Uitdagingen

Voldoende uitdagingen dus, maar hoe kunnen we nieuwe infrastructuurwerken duurzaam en energie-efficiënt realiseren' Hoe moeten de ziekenhuizen van morgen eruit zien' En hoe blijven we onze bedrijven voldoende zuurstof geven om concurrentieel te blijven' Als bevoorrechte partner van de Belgische openbare en sociale sector en huisbankier van vele bedrijven is Belfius zich bewust van deze uitdagingen en wil het hier meer dan alleen een figuurlijk steentje aan bijdragen.

Vorig jaar werden al de eerste stappen gezet met ‘Smart Cities & Sustainable Development', een programma dat werd ontwikkeld door de Europese Investeringsbank (EIB) en Belfius. Belgische lokale overheden kunnen daarmee projecten bekostigen in de vorm van kredieten tegen voordelige voorwaarden die gekoppeld zijn aan de EIB-fondsen. Het is de bedoeling de leningkosten voor gemeenten tot een minimum te beperken om ze te steunen bij hun vernieuwende en duurzame aanpak. Het programma is bestemd voor projecten op het vlak van energie-efficiëntie, duurzame mobiliteit en stadsontwikkeling. Belfius wil nu nog een stap verder gaan.

Dit jaar zijn de investeringsbudgetten van de Belgische lokale besturen met 8,7% gestegen. In totaal voorzien ze in 2016 ongeveer 6,6 miljard ' aan nieuwe investeringen. Belfius wil dat de 'Smart Cities' nog veel efficiënter hun weg kunnen vinden naar de 'Smart Companies'. Een voortdurende samenwerking tussen de publieke sector en de bedrijven moet zorgen voor duurzame oplossingen, afgestemd op de noden en evolutie van de bevolking. Belfius wil de missing link zijn om steden en gemeenten te gidsen naar deze bedrijven en omgekeerd. Behalve met 'Smart Companies' wil Belfius ook interactie met instanties die zich bezighouden met 'Smart Care', zoals ziekenhuizen, scholen en zorginstellingen.

Wedstrijd

Om deze smartdynamiek te steunen lanceert de bank de Smart Awards 2016. Deze wedstrijd staat open voor lokale overheden (steden, gemeenten, OCMW's, autonome regies, hulpverleningszones, en politiezones), bedrijven, intercommunales, ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, zorgcentra, enz.) die op een slimme manier een antwoord geven op de uitdagingen van morgen. De bedoeling is om de meest waardevolle projecten te bekronen in de domeinen stadsontwikkeling, mobiliteit, bestuur, milieu, technologie, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijk welzijn.

De projecten moeten uiterlijk op 15 december vóór middernacht ingediend zijn.

De Smart City Award richt zich naar alle lokale overheden (steden en gemeenten, politiezones, brandweerzones, enz.) en intercommunales. De prijs wordt dit jaar opgesplitst in twee categorieën: gericht op minder of meer dan 30.000 inwoners.

De Smart Company Award gaat naar ondernemingen, start-ups en intercommunales die op het vlak van klimaat, mobiliteit, technologie en maatschappelijke innovatie het meest innovatieve en succesvolle project ontwikkeld hebben voor een openbaar bestuur, een sociale instelling of een openbare ruimte. Deze prijs wordt eveneens gesplitst in twee categorieën: bedrijven met een jaarlijkse omzet van minder of meer dan 10 miljoen '.

De Smart Care Award ten slotte bekroont de beste inzending op het vlak van technologische ontwikkeling, research, maatschappelijke impact en innovatie in de domeinen gezondheidszorg en onderwijs.

De projecten moeten uiterlijk op 15 december vóór middernacht ingediend zijn en moeten operationeel of in ontwikkeling zijn in de periode tussen 1 januari 2015 en 31 december 2016. Alle ingezonden projecten worden geëvalueerd op hun innovatieve aanpak, resultaatsgerichtheid en efficiëntie.

De evaluatie van de projecten gebeurt in twee fases. Tijdens een preselectie zal de vakjury uit de inzendingen maximum tien projecten per categorie nomineren. Alle genomineerden worden uitgenodigd om hun project live aan de vakjury voor te stellen. Deze jury evalueert de projecten en zal één winnaar per categorie kiezen. De winnaars worden begin 2017 bekendgemaakt tijdens de awarduitreiking, waarop alle genomineerden en relevante spelers uit de publieke sector, de gezondheidszorg en de ondernemerswereld worden uitgenodigd.

Het reglement, de beoordelingscriteria en de online inschrijvingstool zijn ter beschikking op https://belfius.be/smartawards.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant maakt sinds enkele jaren werk van renovatieleningen die door de aanvragers pas terugbetaald moeten worden als de woning van eigenaar verandert of verhuurd wordt. Provinciale renovatiebegeleiders ontzorgen de[…]

06/12/2022 | Renovatie
Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Meer artikels