Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Belevingspark B’RAIN geopend op Eurodal-site in Grobbendonk

Gerelateerde onderwerpen :

,
Belevingspark B’RAIN geopend  op Eurodal-site in Grobbendonk

Op de site van Eurodal in Grobbendonk werd zopas de B’RAIN Belevingszone officieel geopend. In aanwezigheid van afgevaardigden van onder meer Fluvius, Aquafin, verschillende architecten en gemeenten werd tevens het gelijknamige open platform voorgesteld. B'RAIN is het resultaat van een samenwerking tussen Eurodal, Beton De Bonte, Tree Builders en Aquafix en wil concrete oplossingen bieden voor het intelligent beheer van water, groen en verharding op een beperkte ruimte.

Steden en gemeenten zijn altijd op zoek naar manieren om bij werkzaamheden de overlast voor de buurt en de economische impact voor bedrijven en zelfstandige ondernemers tot een minimum te beperken. Eén van de oplossingen die bij de partners al uit de bus kwam is Vélonet. Het idee komt van creatief brein en architect Luc Maes, die een vijftal jaar geleden op zoek was naar een partner om zijn innovatief gedachtengoed effectief vorm te geven. Met Eurodal en Beton De Bonte vond hij die partners.

Vélonet

Het principe van Vélonet bestaat erin om daar waar nodig en tot het buffervolume vereist is, kamers in de gracht te plaatsen, weliswaar onder het fietspad. Deze kamers of betonnen bakken ontstaan in de productiehal van partner Beton De Bonte en zijn voorzien van infiltratiegaten waardoor het water verplicht wordt lokaal te infiltreren en geen kilometers verderop. Hierdoor blijft de grondwatertafel op peil. De grachten blijven hun functie van infiltratie en buffering behouden en in geval van een calamiteit zal deze beperkt blijven tot één of hooguit enkele kamers die eenvoudig gereinigd kunnen worden.

In deze kamers is tevens ruimte voor nutsvoorzieningen, wat een gevoelige tijdswinst zou kunnen betekenen naast de breekwerken die steeds opnieuw dienen te gebeuren. Over de kamers worden betonnen vloerplaten gelegd die dienst doen als een comfortabel fietspad. De voordelen zijn duidelijk: een oude gracht wordt een nieuwe gracht, er is geen onteigeningstraject, het is onderhoudsarm en er is plaats voor nutsleidingen en comfortabel fietsen.

Marianne Verhaert is tegenwoordig burgemeester van Grobbendonk maar heeft in het verleden als project manager bij Aquafin gewerkt en verschillende gemeenten begeleid in fietspadtrajecten en de hiermee gepaard gaande problemen zoals doorlooptijden en de kosten van onteigening. De fietsers moeten weg van de straat en de grachten moeten open blijven voor de opvang van hemelwater. Hierdoor ontstaat plaatsgebrek. Vervolgens worden tijdrovende onteigeningsdossiers in gang gezet.

Verhaert reflecteert deze kwesties meteen op het dossier van de gewestweg N13 tussen Nijlen en Herentals. Dit dossier is gestart in 2003, de eerste werken begonnen in de lente van 2017 en onlangs werd een derde van het totale traject tussen Herentals en Grobbendonk opgeleverd. Vandaag, zestien jaar later, moet nog twee derde van de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het is dus begrijpelijk dat de burgemeester vragende partij is voor snellere en efficiëntere methodes, alleen al om haar inwoners te vrijwaren van nog meer overlast.

Hydrops 3.0

Naast Vélonet wordt Hydrops 3.0 getoond; een combinatie van een open fundering met Eurodal-vloerplaten. Het water wordt verzameld in gootplaten waarna het via de ingebouwde kolken en volgens het volvullingsprincipe naar een voorbehandelingsunit gaat. Het gezuiverde water verdeelt zich via een geperforeerde buis in de open fundering. Door het unieke bodemprofiel van de fundering wordt deze niet belast met slibdeeltjes en ontstaat een groot infiltratieoppervlak.

Het kenmerk van de hoge infiltratie maakt van Hydrops 3.0 een concept dat uitermate geschikt is voor plekken met hoge grondwaterstand, zware lasten en plaatsgebrek. Vanuit de mogelijkheden van de ‘kamers’ werd voort ontwikkeld tot het gebruik van voorbehandeling. Elke vorm van filtering kan hiermee gecombineerd worden, waaronder waterzuivering, ecologische filtering door een rietfilter of bacteriën en hergebruik. Partner Aquafix beschikt hiervoor over de nodige expertise.

Slim groenbeheer

Bij een derde innovatieve oplossing op de B’RAIN Belevingszone wordt de aandacht gevestigd op slim groenbeheer. Het bedrijf Tree Builders leverde en installeerde namelijk speciale boombunkers waarin bomen voldoende ruimte krijgen zodat wortels naar beneden kunnen groeien en ze zo één grondvolume vormen met een natuurlijke water- en luchthuishouding.

In de filosofie van B’RAIN wordt afgestapt van aansluitende zoneringen en volledig ingezet op drielaagse zoneringen. B’RAIN kiest voor een degelijke en duurzame manier van verharden, ondergronds infiltreren en een slimme koppeling met hoogstammig groen. Het wil inzetten op een variëteit aan oplossingen die toelaten om water te laten infiltreren en liefst zo veel mogelijk te hergebruiken. Het principe van ‘Keep it, Share it’ is dan ook het motto van de vier partnerbedrijven.

Het platform B’RAIN bestaat momenteel uit vier partners en wil een open platform zijn voor creatievelingen die naast de bestaande producten en systemen ook kijken naar nieuwe zaken om deze al dan niet te gaan combineren en voort te ontwikkelen tot duurzame toepassingen voor efficiënt water, ruimte, groen en verhardingsbeheer.

B’RAIN wil de partner zijn van overheden, architecten, ontwikkelaars, nutsvoorzieningsbedrijven en meedenken in het ontwerpen van projecten omtrent intelligent omgaan met ruimte, water, het toepassen van groen en verharding.

Via deze online planner kan je inschrijven op één van de ‘Futureproof’-rondleidingen op de B’RAIN Belevingszone voor oplossingen inzake regenwaterbeheer: http://eurodal.be/nl/events.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Software zorgt voor snelle en accurate duurzaamheidsbeoordeling

Software zorgt voor snelle en accurate duurzaamheidsbeoordeling

Wie duurzaam wil bouwen, gebruikt duurzame materialen en grondstoffen. Bij nieuwe bouwprojecten of grondige renovatie zet deze tendens zich de jongste jaren sterk door. Om die ecologische voetafdruk te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de[…]

24/06/2021 | Digitaal
Circulair gevels bouwen met de ClickBrick

Circulair gevels bouwen met de ClickBrick

Aanleg eerste waterbalansweg in stad Damme

Aanleg eerste waterbalansweg in stad Damme

Hyve bundelt krachten inzake groene waterstof

Hyve bundelt krachten inzake groene waterstof

Meer artikels