Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Belevingsparcours en nieuw onthaal voor Rubenssite in Antwerpen

Gerelateerde onderwerpen :

Belevingsparcours en nieuw onthaal voor Rubenssite in Antwerpen

De stad Antwerpen wil voor de iconische Rubenssite, die een grote erfgoedwaarde en internationale uitstraling heeft, een vernieuwende visie laten ontwikkelen waarbij de site gefaseerd wordt uitgebouwd als een belevingsparcours. Prioritair is een innovatief onthaal van de bezoekers. Aanleiding voor de opdracht zijn knelpunten zoals het niet langer functioneel voldoen van het huidige ticketpaviljoen en de versnipperde toegang tot de site, maar ook de nood aan optimalisatie van de bezoekersfaciliteiten en ondersteunende functies. De bouwheer is het stadsbestuur van Antwerpen. Het project wordt gegund na een ontwerpwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het budget bedraagt 5,4 miljoen ', btw inbegrepen.

Het Rubenshuis en -palazzo met portiek en tuinpaviljoen, het Kolveniershof en de gereconstrueerde zeventiende-eeuwse stadstuin zijn als beschermde monumenten onaanraakbaar en deze historische site moet maximaal gerespecteerd worden. Maar de locaties waar de site het openbaar domein raakt zijn interessante invulplaatsen voor de verschillende lagen van de onthaalinfrastructuur: Wapper, Hopland en Kolveniersstraat.

Vertrekkend van een globale strategische visie voor de site wordt ingezoomd op een nieuw bezoekerscentrum. Dat moet de centrale hub worden waar al het Rubens-gerelateerde erfgoed samenkomt en van waaruit alle aan Rubens en de barok verwante verhaallijnen in Antwerpen kunnen geëxploreerd worden. Bezoekers worden in dit centrum voor een directe ervaring doorverwezen naar het Rubenshuis, voor meer kennisvergaring naar het Rubenianum of voor een verdere ontdekkingstocht naar de monumentale kerken met hun kunsthistorische schatten en naar andere relevante musea en erfgoedplekken in de stad.

De stad Antwerpen wil een nieuwe kijk op bezoekersfaciliteiten ontwikkelen.

Bezoekerscentrum

Dit bezoekerscentrum is open, transparant, vlot toegankelijk, uitnodigend, verleidelijk, authentiek, ' en biedt diensten aan die persoonlijk beleefd en ervaren worden en die hedendaags, innovatief en interactief zijn. Het bezoekerscentrum vormt de toegang voor individuele museumbezoekers en groepen, maar ook voor de meer geïnteresseerde bezoekers en gespecialiseerde onderzoekers, leveranciers en personeel. Het omvat onder meer bezoekersinformatie (een information desk), een ticketbalie, een vestiaire, sanitair, een winkel, een mogelijkheid voor groepsonthaal en een meeting point, maar ook verbeterde museale infrastructuur zoals een multimediale belevingsruimte met stimuli en een verdieping voor bezoek aan ander Rubens- en barokerfgoed (experience centre).

Er moet ook een ruimte komen voor educatieve en polyvalente ruimten, een bibliotheek met een leeszaal, een klein restauratieatelier, een (overslag)depot en archieven, personeelsruimten, conferentiefaciliteiten en ruimte voor recepties (corporate entertainment). Dit wordt gecombineerd met een positionerende rol in de historische binnenstad en vormt zo het onthaalpunt en een kompas voor het verhaal dat Antwerpen te bieden heeft aan een gevarieerd en internationaal doelpubliek.

De geoptimaliseerde bezoekersstroom door de gebouwen en tuinen moet een belevingsparcours vormen, een verhoogde appreciatie verzekeren en een meerwaarde betekenen. De stad Antwerpen wil een nieuwe kijk op bezoekersfaciliteiten ontwikkelen en wil faciliteiten ontwerpen die een hedendaagse invulling van het begrip 'onthaal' en 'beleven' bieden, met inbegrip van een scenografische aanzet voor het bezoekerscentrum, en die tegelijkertijd het waardevolle bouwkundige en kunsthistorische erfgoed op een duurzame en kwaliteitsvolle wijze weten te valoriseren, met inbegrip van de heraanleg van de historische tuin.

Multidisciplinaire expertise

De ontwikkelingsmogelijkheden worden onderzocht op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde randvoorwaarden, nl. het bouwhistorische onderzoek met waardenstelling en het ruimtelijke kader. Hiervoor rekent de opdrachtgever op een weloverwogen globale visie en een schetsontwerp van de ontwerper, die rekening houden met het karakter van de site en de uitstraling van het geheel met zijn nieuwe functie. Dit project ambieert het erfgoed van de Rubenssite op een duurzame en creatieve manier in te schakelen in een nieuwe ontwikkeling die een ruimtelijke, toeristische en architecturale meerwaarde beoogt voor de stad. De visie, het plan van aanpak en het ontwerpvoorstel worden in een intensieve samenwerking tussen ontwerper en bouwheer uitgediept, waarbij multidisciplinaire expertise en procesbereidheid cruciaal zijn om tot een maatschappelijk evenwichtig eindresultaat te komen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant maakt sinds enkele jaren werk van renovatieleningen die door de aanvragers pas terugbetaald moeten worden als de woning van eigenaar verandert of verhuurd wordt. Provinciale renovatiebegeleiders ontzorgen de[…]

06/12/2022 | Renovatie
Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Meer artikels