Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

“Begrotingsnorm van 5% zou bijdragen tot werk(en)zekerheid”

Gerelateerde onderwerpen :

,
“Begrotingsnorm van 5% zou bijdragen tot werk(en)zekerheid”

Geert Bourgeois.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois meldde dat de overheidsinvesteringen in Vlaanderen al 3,55% van het bruto binnenlandse product (bbp) vertegenwoordigen en stelt voor om een begrotingsnorm van minstens 4% in te voeren. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) steunt de idee van een begrotingsnorm, maar vindt dat door jarenlange achterstallige investeringen de overheidsinvesteringen op termijn naar 5% van het bbp moeten stijgen.

“Op langere termijn een begrotingsnorm stellen biedt het voordeel dat de bouwsector voor zijn uitvoeringscapaciteit een langetermijnperspectief heeft. Drie jaar terug krompen de gemeentelijke investeringen fors zodat wegenbouwbedrijven hun personeelsbestand sterk moesten afslanken. Vlak vóór de gemeenteraadsverkiezingen piekten de gemeentelijke investeringen evenwel opnieuw, waardoor wegenbouwbedrijven opnieuw versneld moesten aanwerven. Maar voor hoelang nog?”, vraagt de VCB zich af.

Ze heeft kunnen vaststellen dat de investeringen van de Vlaamse overheid de jongste jaren sterk zijn gestegen. De investeringen van de lokale overheden blijven echter een belangrijke factor van onzekerheid. De nieuwe gemeentebesturen moeten nu een meerjarenplanning opstellen; het is volgens de VCB belangrijk dat zij zo snel mogelijk opnieuw naar een verhoging van hun investeringsritme streven om zo samen met de Vlaamse overheid hiervoor een aandeel van 5% van het bbp te bereiken. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 hebben zij hiervoor volgens de VCB veel te lang geaarzeld, wat in bedrijven die sterk van overheidsinvesteringen afhangen tot een zware crisis leidde.

Voor de nieuwe Vlaamse regering is het eveneens koffiedik kijken. Diverse partijen hebben diverse plannen: de enen willen meer investeren in sociale woningbouw, de anderen in energiezuinigere woningen en nog anderen in infrastructuurwerken, scholen en zorggebouwen. Elke partij legt haar eigen klemtonen. De VCB rekent er evenwel op dat zij bij het uittekenen van het nieuwe regeerakkoord samen met de Vlaamse regering een begrotingsnorm van 5% zullen nastreven.
 

AANBESTEDINGEN
Alle aanbestedingen

Meest aanbevolen artikels

B&R Bouwgroep breidt hoofdkantoor uit

B&R Bouwgroep breidt hoofdkantoor uit

De Kempische bouwsector zit in de lift en de gevolgen hiervan zijn voelbaar op alle fronten. Na twee jaar van telkens meer dan honderd aanwervingen blijft deze tendens zich voortzetten. Het aantal vacatures was nooit zo hoog en het aantal[…]

20/05/2019 |
Hein Dirix leidt SPIE Belgium

Hein Dirix leidt SPIE Belgium

Inhuldiging van de nieuwe brandweerkazerne van de post Leopoldsburg

Inhuldiging van de nieuwe brandweerkazerne van de post Leopoldsburg

Jean Biesmans wordt Ereconsul van de Republiek Polen

Jean Biesmans wordt Ereconsul van de Republiek Polen

Meer artikels