Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

“Begrotingsnorm van 5% zou bijdragen tot werk(en)zekerheid”

Gerelateerde onderwerpen :

,
“Begrotingsnorm van 5% zou bijdragen tot werk(en)zekerheid”

Geert Bourgeois.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois meldde dat de overheidsinvesteringen in Vlaanderen al 3,55% van het bruto binnenlandse product (bbp) vertegenwoordigen en stelt voor om een begrotingsnorm van minstens 4% in te voeren. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) steunt de idee van een begrotingsnorm, maar vindt dat door jarenlange achterstallige investeringen de overheidsinvesteringen op termijn naar 5% van het bbp moeten stijgen.

“Op langere termijn een begrotingsnorm stellen biedt het voordeel dat de bouwsector voor zijn uitvoeringscapaciteit een langetermijnperspectief heeft. Drie jaar terug krompen de gemeentelijke investeringen fors zodat wegenbouwbedrijven hun personeelsbestand sterk moesten afslanken. Vlak vóór de gemeenteraadsverkiezingen piekten de gemeentelijke investeringen evenwel opnieuw, waardoor wegenbouwbedrijven opnieuw versneld moesten aanwerven. Maar voor hoelang nog?”, vraagt de VCB zich af.

Ze heeft kunnen vaststellen dat de investeringen van de Vlaamse overheid de jongste jaren sterk zijn gestegen. De investeringen van de lokale overheden blijven echter een belangrijke factor van onzekerheid. De nieuwe gemeentebesturen moeten nu een meerjarenplanning opstellen; het is volgens de VCB belangrijk dat zij zo snel mogelijk opnieuw naar een verhoging van hun investeringsritme streven om zo samen met de Vlaamse overheid hiervoor een aandeel van 5% van het bbp te bereiken. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 hebben zij hiervoor volgens de VCB veel te lang geaarzeld, wat in bedrijven die sterk van overheidsinvesteringen afhangen tot een zware crisis leidde.

Voor de nieuwe Vlaamse regering is het eveneens koffiedik kijken. Diverse partijen hebben diverse plannen: de enen willen meer investeren in sociale woningbouw, de anderen in energiezuinigere woningen en nog anderen in infrastructuurwerken, scholen en zorggebouwen. Elke partij legt haar eigen klemtonen. De VCB rekent er evenwel op dat zij bij het uittekenen van het nieuwe regeerakkoord samen met de Vlaamse regering een begrotingsnorm van 5% zullen nastreven.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Nieuwe technieken moeten het tekort aan noodzakelijke handen compenseren"

"Nieuwe technieken moeten het tekort aan noodzakelijke handen compenseren"

Bouwkroniek geeft elke week het woord aan een CEO of leidinggevende uit de breder Belgische bouwsector. Deze week komen de antwoorden van Gino Gailliaert, voorzitter Xthermo.be, de federatie van ETICS-fabrikanten in de schoot van IVP. Van welke[…]

Deschacht levert Tubaotank voor (bijna) grootste bufferproject ooit

Publireportage

Deschacht levert Tubaotank voor (bijna) grootste bufferproject ooit

"Het is belangrijk om vandaag een technologische benadering voorop te stellen, omdat het leren en impleteren ervan veel tijd kost"

"Het is belangrijk om vandaag een technologische benadering voorop te stellen, omdat het leren en impleteren ervan veel tijd kost"

Brugge zet steviger in op een lokaal aankoopbeleid

Brugge zet steviger in op een lokaal aankoopbeleid

Meer artikels