Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bedrijventerrein wil energieonafhankelijk worden

Gerelateerde onderwerpen :

Het Wilrijkse industrieterrein Terbekehof heeft de ambitie om energieonafhankelijk te worden en dus zelf te voorzien in energie via eigen opgewekte hernieuwbare energiebronnen. De mogelijkheden gaan van windturbines over zonnepanelen tot warmtepompen. Dat kondigde Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom gisteren aan bij de voorstelling van het HIW-bedrijventerreincharter in Wilrijk.

Met het charter, dat tot stand kwam in samenwerking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen en de Vlaamse overheid en dat door alle aanwezige bedrijven ondertekend werd, wil de bedrijvenvereniging Handel & Industrie Wilrijk ernaar streven het meest duurzame, CO2-vriendelijke en energie-efficiënte industrieterrein van Vlaanderen te worden inzake infrastructuur, energie-, groen- en afvalbeleid. Turtelboom wil in de toekomst ook privégeld gebruiken om via ESCO-financiering bedrijven op weg te zetten naar meer energie-efficiëntie. Samenwerken met een Energy Service Company (ESCO) biedt kmo's heel wat mogelijkheden om zonder zorgen te besparen op hun energiefactuur.

'We willen van Terbekehof een voorbeeld maken hoe een werkomgeving van morgen alle hedendaagse infrastructuur omvat die bedrijven nodig hebben in hun alledaagse werking en er tegelijkertijd voor zorgen dat deze investering kostenefficiënt is. Hierbij is niet alleen aandacht voor energie-efficiëntie, maar ook voor hernieuwbare energiebronnen, restwarmterecuperatie en warmtenetten. Hierdoor bereidt het bedrijventerrein zich voor op de energietransitie. Het charter stelt tevens plannen voor inzake duurzame mobiliteit, de heraanleg van wegeninfrastructuur, fietspaden, collectieve afvalophaling, een nieuw rioleringsstelsel, scheiding van regen- en afvalwater, en gemeenschappelijke waterbuffers', aldus minister Turtelboom.

Een actieplan ondersteunt het charter met onderlinge afspraken over infrastructuur, energie-, groen- en afvalbeleid om het bedrijventerrein innovatief, duurzaam en concurrentieel te maken. Na elk jaar komt er een evaluatie van de doelstellingen die in het actieplan werden gebundeld. Bedrijven die deze gehaald hebben, krijgen jaarlijks een certificaat als beloning voor hun inspanningen.

'Het idee om als volledig bedrijventerrein een charter op te stellen, berust op de voordelige schaalgrootte wanneer bedrijven onderling samenwerken. De bedrijvenvereniging HIW tracht de krachten van de lokale bedrijven te bundelen om economische voordelen te bekomen en de gemeenschappelijke belangen te verdedigen. Dit laat toe dat bedrijven onderling hun kennis delen en elkaar o.m. kunnen helpen bij de oefening om hun energiegebruik te verminderen', vertelt Turtelboom.

'Na het Renovatiepact, dat zorgt voor energie-efficiënte woningen, hebben we nood aan sterke impulsen voor energie-efficiëntie en de productie van hernieuwbare energie bij bedrijven en ondernemingen. Daarom hoop ik als eerste regio in Europa werk te kunnen maken van een succesvol ESCO-beleid specifiek gericht naar ondernemingen. De oprichting van het ESCO-fonds wordt op dit moment bekeken door de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV)', zegt Turtelboom.

Daarom wil Turtelboom het ESCO-fonds inzetten om energie-efficiëntie bij bedrijven te stimuleren. Een ESCO-bedrijf voert een energieproject in een bedrijf uit en financiert die investering ook zelf met de opbrengsten van de lagere energiefactuur. Door deze investering daalt het energieverbruik drastisch, waardoor ook de energiefactuur aanzienlijk lager uitvalt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

De interesse in nieuwere woonvormen zoals tiny houses of containerwoningen, die op een beperkte ruimte toch alle comfort bieden, neemt toe. Deze woonvormen vallen vaak wat buiten de klassieke woningtypes. Voor steden en gemeenten is deze materie[…]

05/08/2022 | Wetgeving
Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

BlueDeal.vlaanderen bundelt investeringen tegen droogte

BlueDeal.vlaanderen bundelt investeringen tegen droogte

Meer artikels