Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bedrijven staan in de rij voor bouw nieuwe sluis in Terneuzen

Bedrijven staan in de rij voor bouw nieuwe sluis in Terneuzen

Heel wat Belgische en Nederlandse aannemers, leveranciers en studiebureaus kijken uit naar de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen, op een boogscheut van de Belgische grens. De investeringskost wordt voorlopig geraamd op 920 miljoen '. Hoewel ons land het grootste deel van de rekening betaalt, is Nederland de juridische bouwheer en wordt het project volgens de Nederlandse regels aanbesteed en gegund. Maar dat kan de interesse bij de Vlaamse bedrijven niet temperen, bleek op een informatiedag over de nieuwe sluis van Beluned en de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg in Terneuzen. Ruim 60 deelnemers luisterden naar de plannen en brachten een bezoek aan het huidige sluizencomplex.

Dat de interesse groot is, komt o.m. omdat er momenteel weinig andere infrastructuurprojecten van die grootteorde op de markt gebracht worden: er is sprake van 8 miljoen m³ grondverzet en aansluitend moeten heel wat kaaimuren, bruggen, wegen, rotondes, fietspaden en een diensthaven aangelegd worden en worden o.m. een dienstgebouw en technische lokalen opgetrokken. Aannemers en leveranciers die naast deze opdrachten grijpen, krijgen nog een herkansing bij de uitbreiding van de havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent die mogelijk al kort na het openen van de nieuwe sluis kunnen volgen. Ook de spoorinfrastructuur moet nog een stuk opgewaardeerd worden.

Design & build

'Nederland zet deze opdracht in de markt als een concurrentiegerichte dialoog waarbij 'getrechterd' wordt op het dialoogproduct. De opdracht wordt niet gesplitst in loten, maar als totaalpakket aangeboden. Mogelijk wordt nog een kortlopend onderhoudscontract toegevoegd aan de ontwerp- en bouwopdracht', weet contractmanager Frederic Van Hoorebeke.

'De nieuwe sluis komt tussen de inmiddels reeds bijna 50 jaar oude West- en Oostsluizen, ongeveer op de plaats van een nog oudere sluis, de Middensluis, die maar weinig gebruikt wordt. Ze krijgt twee keer twee sluisdeuren, wat voordelen geeft bij het onderhoud', stelt Harm Verbeek, omgevingsmanager bij de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. In tegenstelling tot de Oost- en Westsluis in 1968 zal deze nieuwe sluis niet in een open bouwput gerealiseerd kunnen worden. Er zijn nog wel meer bijzondere randvoorwaarden. Tijdens de bouw moet de sluiswerking in Terneuzen gegarandeerd blijven. Er moet gewerkt worden op een heel krappe locatie en in een heel specifieke ondergrond met o.m. Boomse klei.

De nieuwe sluis in Terneuzen wordt een betonnen bak van 427 m lang, 55 m breed en 16,44 m diep. Ter vergelijking: de Oostsluis is 280 m lang en 23 m breed, de Middensluis is 140 m lang en 18 m breed en de Westsluis is 290 m lang en 40 m breed. De Deurganckdoksluis in het Belgische Kallo (Beveren), die sinds kort met water gevuld is, is met een lengte van 500 m, een breedte van 68 m en een diepte van zowat 18 m net een maatje groter. Deze 'Antwerpse' sluis vergde een grondverzet van 9 miljoen m³ en het gebruik van 750.000 m³ beton.

Tijdpad

Het voorkeurstraject voor de nieuwe sluis in Terneuzen is aangeduid. De Europese subsidies zijn toegekend. De onteigeningen zijn reeds gestart. De selectiefase voor het aanduiden van ontwerper en aannemer loopt tot november van dit jaar. De eerste fase van de dialoog start in januari van volgend jaar en duurt tot april 2016. Aansluitend volgt de tweede fase, die loopt tot oktober 2016. De definitieve inschrijvingen moeten tegen november 2016 ingediend worden. De opdrachtverlening (gunning) wordt dan toegekend in februari 2017, waarna de eigenlijke werkzaamheden kunnen starten. De nieuwe sluis is dan operationeel tegen 2021.

'Een nieuwe sluis heeft doorgaans meer impact op de havenactiviteiten dan een extra dok. Op lange termijn kan de haven van Gent nog zowat 500 ha aan havengebonden bedrijventerreinen ontwikkelen in een relatief dichtbevolkte afzetmarkt. Internationaal zien we stilaan een verschuiving van waar bedrijven zich vestigen. Ze willen dicht bij de markt zitten, terwijl de loonkost relatief minder belangrijk wordt. Dat biedt heel wat kansen voor Gent', zegt ceo Daan Schalk van de Haven van Gent.

'Ook in de havens van Zeeland is er op een termijn van pakweg 30 jaar een ontwikkelingspotentieel van zowat 450 ha aan watergebonden bedrijventerreinen', weet cco Dick Gilhuis van Zeeland Seaports. 'Wel moet er nog gewerkt worden aan de ontsluiting van de Gentse en Zeelandse havens via de weg en het spoor', vindt Daan Schalk.

Tunnel van Zelzate

De tunnel van Zelzate is voor heel wat stakeholders een uitdaging. De tunnel loopt onder het kanaal Gent-Terneuzen en zit eigenlijk niet diep genoeg. Als straks grotere schepen van Terneuzen naar Gent kunnen varen, kunnen ze door de schuld van de tunnel in Zelzate slechts een beperkte diepgang en dus niet hun volle capaciteit gebruiken. 'De nieuwe sluis zal in de eerste plaats de congestie aan de doorgang in Terneuzen wegwerken. De doorvaarbreedte aan de sluis is daarbij van fundamenteler belang dan de diepgang. Wel moet er op termijn een oplossing gevonden worden voor de tunnel van Zelzate. Hopelijk begint die binnenkort te lekken, dat kan de zaak vooruit helpen', grapt Schalk.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Het familiebedrijf Vorsselmans uit Loenhout, gespecialiseerd in de productie en montage van aluminium ramen, gevels en zonnepanelen, zette de symbolische eerste spadesteek voor de bouw van een nieuwe, geautomatiseerde productiehal met een[…]

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring