Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bedrijven mogen verliezen aftrekken van winst vorig jaar

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Bedrijven mogen verliezen aftrekken van winst vorig jaar

De Kamercommissie Financiën heeft een wetsvoorstel van minister van Financiën Alexander De Croo goedgekeurd dat bedrijven toelaat een belastingvrije reserve aan te leggen. Het wetsontwerp moet nu nog door de plenaire vergadering van de Kamer worden goedgekeurd.
De maatregel zal zowel in de vennootschapsbelasting (voor ondernemingen) als in de personenbelasting (voor zelfstandigen) gelden. De ingreep versterkt op korte termijn het eigen vermogen van ondernemingen en verbetert zowel hun kaspositie als hun solvabiliteit. Daardoor kunnen faillissementen worden voorkomen.
 
Concreet zullen zelfstandigen en bedrijven met een zogenaamd ‘carry back-mechanisme’ hun verliezen van 2020 kunnen afzetten tegen de winsten van 2019. Ze kunnen zo hun voorafbetalingen al dan niet gedeeltelijk terugvragen, waardoor hun belastingfactuur voor het inkomstenjaar 2019 aanzienlijk zal verlagen.
 
Volgens minister De Croo grijpt de viruscrisis bij heel wat bedrijven flink in op hun eigen vermogen, met grotere risico’s op falingen en jobverlies. Met het aanleggen van een belastingvrije coronareserve kunnen ondernemingen hun eigen vermogen versterken en hun solvabiliteit op peil houden.
 
Er zijn wel enkele voorwaarden aan de maatregel verbonden. Bedrijven die er gebruik van maken mogen geen dividenden uitkeren, geen eigen aandelen inkopen en geen kapitaalverminderingen doorvoeren. Ook ondernemingen die transacties doen naar belastingparadijzen zonder economische substantie of deelnemingen aanhouden in die belastingparadijzen worden uitgesloten van de maatregel.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tegen 2026 moeten alle nieuwe bedrijfswagens broeikasgasvrij zijn

Tegen 2026 moeten alle nieuwe bedrijfswagens broeikasgasvrij zijn

De federale regering zet het licht op groen voor het wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem dat zorgt voor de vergroening van de mobiliteit. Minister Van Peteghem neemt drie stappen om de omslag te maken naar mobiliteit[…]

Vlaanderen wil af van beperkingen btw-verlaging sloop en renovatie

Vlaanderen wil af van beperkingen btw-verlaging sloop en renovatie

Nieuwe tarieven kilometerheffing vrachtwagens vanaf 1 januari

Nieuwe tarieven kilometerheffing vrachtwagens vanaf 1 januari

Overheid wil private investeringen aanmoedigen

Overheid wil private investeringen aanmoedigen

Meer artikels