Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bedrijven betalen gros vernieuwde energieheffing

Gerelateerde onderwerpen :

Bedrijven betalen gros vernieuwde energieheffing

De alternatieve regeling voor de energieheffing die de Vlaamse regering aankondigde tijdens haar Septemberverklaring zorgt er op korte termijn voor dat de structurele tekorten uit het verleden grotendeels worden weggewerkt, maar een coherente visie op lange termijn ontbreekt. Dat vindt essenscia vlaanderen, de federatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, op basis van een eerste analyse van de cijfers.

Bedrijven betalen het gros van de vernieuwde energieheffing en zijn tegelijkertijd een onmisbare schakel in de energietransitie. Voor essencia een reden te meer om de regering eindelijk werk te laten maken van de invoering van een energienorm die de energiekosten voor de industrie in Vlaanderen beter in lijn brengt met de kostprijs in de buurlanden.

De hervormde energieheffing die de Vlaamse regering maandag voorstelde, bevat volgens essencia enkele goede elementen zoals het behoud van een financieringsbasis die het elektriciteitsverbruik niet lineair penaliseert. Het voorstel zorgt er bovendien voor dat de factuur voor de gezinnen fors daalt en dat de kosten voor de industrie ongeveer stabiel blijven.

Anderzijds zien ondernemingen wel de beloofde kostendalingen vanaf 2018 wegvallen. Die verlaging was bedoeld om de concurrentiekracht te verbeteren omdat bedrijven in Vlaanderen al 10 tot 40% meer betalen voor energie dan hun concurrenten in de buurlanden. Die kostenhandicap blijft dus bestaan, terwijl de ondernemingen de inspanningen op zich moeten nemen door ruim 80% van de kosten van de vernieuwde heffing te dragen.

“Met dit voorstel heeft de Vlaamse regering op korte termijn rekening gehouden met de impact van energiekosten op de bedrijven, maar dit is slechts een eerste stap. Een succesvol klimaatbeleid overstijgt de huidige aanpak die louter via de elektriciteitsfactuur wordt gevoerd. Het zullen innovatieve bedrijven zijn die de technologische oplossingen moeten ontwikkelen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. De overheid heeft er dus alle belang bij om een competitief kader te creëren voor een innovatieve sector als de chemie en life sciences. We kunnen de toekomst enkel voorbereiden met een energienorm, zoals opgenomen in het regeerakkoord. Op die manier vrijwaren we het concurrentievermogen van bedrijven en geven we ze de slagkracht om te innoveren”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen.

De chemie en life sciences in Vlaanderen zijn kampioen in energie-efficiëntie. Ze produceren op de meest energiezuinig mogelijke manier en de producten die ze maken, zorgen op hun beurt voor forse energiebesparingen in onder meer gebouwen en transport. Zo is de industrie vandaag al goed voor 60% van de Europese doelstellingen in energie-efficiëntie die Vlaanderen moet halen. Met basiscomponenten voor zonnepanelen en windturbines en vooruitstrevende toepassingen als industriële warmtenetwerken en diepe geothermie is de sector een bondgenoot in een innovatieve aanpak van de klimaatuitdaging.

“Het is noodzakelijk om de schuldenberg uit het verleden op te lossen, maar het is vooral nodig om werk te maken van een toekomstvisie in het belang van gezinnen, bedrijven en het klimaat, een toekomst die mikt op de volledige marktintegratie van hernieuwbare energie, zonder subsidiemechanismen die leiden tot oncontroleerbare kostenverhogingen, maar ook een toekomst die voluit inzet op innovatie en de ontwikkeling van energie-efficiënte technologieën”, besluit Els Brouwers, Hoofd Energie, Klimaat en Economie bij essenscia.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Waregem schenkt CO2-meters aan scholen

Waregem schenkt CO2-meters aan scholen

De stad Waregem schenkt elk van z’n scholen twee CO2-meters. Zo kunnen leerkrachten en leerlingen de binnenluchtkwaliteit in de klassen goed volgen en weten ze wanneer er meer geventileerd moet worden. Het stadsbestuur koos voor deze actie[…]

17/09/2020 | MilieuScholen
Tweede projectoproep Proeftuinen Droogte

Tweede projectoproep Proeftuinen Droogte

De Watergroep investeert in slimme watervoorziening

De Watergroep investeert in slimme watervoorziening

Deme Offshore plaatst 94 windturbines in Nederland

Deme Offshore plaatst 94 windturbines in Nederland

Meer artikels