Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bart Tommelein op werkbezoek bij Fema/Feproma

Gerelateerde onderwerpen :

Bart Tommelein op werkbezoek bij Fema/Feproma

Fema en Feproma ontvingen op woensdag 30 september in hun kantoren staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Bart Tommelein. Tijdens een informeel gesprek konden ze hem de verzuchtingen van hun sector meedelen.

Vanwege Fema en Feproma waren André De Groote (De Groote in Wondelgem), Guido Van Wiele (Holmat in Malonne), Leo Schepers (Schepers in Landen), Jan Roodhooft (Kerkstoel in Heist-op-den-Berg), Veerle Herbots (Meuleman in Grimbergen), Charles-Antoine Kervyn (Carodec in Brussel), Rob Wijckmans (Wijckmans in Ham), Steven Loyaerts (Loyaerts in Deurne), Bernard Collot (Collot in Naninne), Stefaan Van Hulle (Van Hulle in Tielt) en Philippe Lathouwers (Imperbel in Lot) aanwezig.

Op deze bijeenkomst kwamen de resultaten van de Rondetafel Bouw ter sprake en wees Bart Tommelein herhaaldelijk op de interventies van Fema inzake productcertificatie. Tevens werd de nadruk gelegd op de noodzaak van doorgedreven controles op dit vlak, die moeten uitgevoerd worden door vice-premier Kris Peeters.

De Fema- en Feproma-delegatie merkte in grote steden, vooral in Brussel, steeds meer 'straathoekhandelaars' op. Deze zogenaamde handelaars ('kruideniers' op de Leuvensesteenweg, in Schaarbeek, in Molenbeek, ') verkopen producten van onbekende origine in grote aantallen tegen dumpingprijzen en zonder factuur.

De staatssecretaris informeerde de aanwezigen over het bestaan van een 'meldpunt' van sociale fraude waar ook organisaties zoals Fema dergelijke praktijken kunnen melden. Dit zal samen met andere data (via een systeem van 'datamining' en 'datamatching') leiden tot een efficiënte vervolging. 'Ik heb gegevens van de markt nodig om gericht te kunnen optreden', beklemtoonde Bart Tommelein.

Lastenverlaging

Ook de moeilijkheid om te kunnen concurreren zonder gebruik te maken van buitenlandse gedetacheerde werknemers werd naar voor gebracht. Volgens staatssecretaris Tommelein is bij volkomen legitieme detachering het verschil niet zo groot en bovendien loopt een vraag van de sector om een lastenverlaging van 6 ' per gepresteerd uur te bekomen voor de ganse bouw om het massale jobverlies in deze sector een halt toe te roepen. Over dit dossier beloofde de regering rond deze tijd een beslissing te nemen.

De Belgische bouwsector vraagt al geruime tijd een oplossing voor de oneerlijke concurrentie van buitenlandse bedrijven die werknemers detacheren naar ons land. Het enorme verschil in loonkost (20 tot 35%) vormt een grote handicap voor onze bouwbedrijven, die steeds meer aanbestedingen verliezen en personeel moeten ontslaan. Vele bouw­kmo's vrezen zelfs voor hun voortbestaan. 

Volgens de Nationale Bank zijn sinds eind 2011 al 17.300 jobs (meer dan viermaal dan bij Ford Genk) verdwenen in de bouw. Zonder sterke maatregel die onze bedrijven zuurstof geeft, wordt het totale jobverlies op 40.000 geschat tegen het einde van de legislatuur. Dit zorgt tevens voor evenveel gemiste inkomsten voor onze schatkist, naar schatting ten belope van 1,3 miljard '. Uit een studie van de sector blijkt dat een groot gedeelte van de arbeiders die hun job hebben verloren in de werkloosheid belanden. Volgens de sociale partners in de bouw, werkgevers en vakbonden samen, moet het probleem van de concurrentievervalsing worden opgelost door een doorgedreven lastenverlaging. Die moet ook los worden gezien van de problemen met sociale dumping en allerlei vormen van sociale fraude die voortvloeien uit de detachering. Op 8 juli ondertekende de sector samen met de regering een ambitieus plan voor eerlijke concurrentie met veertig concrete maatregelen om dergelijke praktijken te bestrijden.

Bart Tommelein vroeg respijt omdat hij nog maar korte tijd op dit terrein actief is. De initiatieven van de huidige regering beginnen nu pas op kruissnelheid te komen en moeten tot een 'level playing field' leiden, waarbij iedereen vecht met dezelfde wapens.

Voor de staatssecretaris is sociale fraude in elk geval een misdrijf dat op geen enkele manier goed te praten valt. Al zijn gesprekspartners - werkgevers, werknemers, overheid, ... - gaan akkoord met zijn werkzaamheden. Hij heeft het alleen moeilijk met Europa. Tommelein tracht op het beleid te wegen en zal over de besproken materie de vereiste communicatie voeren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Het ondernemersvertrouwen van bouwbedrijven zakte in het eerste kwartaal van 2022 naar 98,5, dat is een flink stuk onder de gezonde grens van 100. Negen op de tien bouwbedrijven maken zich ernstig zorgen over de economische situatie. Dat blijkt[…]

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Meer artikels