Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Baksteensector houdt goed stand tijdens crisis

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Baksteensector houdt goed stand tijdens crisis

De vzw Belgische Baksteenfederatie publiceerde zopas haar jaarverslag. 2020 zou een veelbelovend jaar worden met mooie groeivooruitzichten voor de bouw in België, maar een virus besliste er anders over. De economische activiteit van de bouwsector nam vorig jaar met 7,5% af. Ondanks de crisis toonde de baksteensector zijn veerkracht. De totale baksteenproductie in België bedroeg 2.437.000 ton.
De bouwsector verwacht dit jaar een economische groei met 8%, maar denkt pas in 2022 opnieuw op het economische niveau van vóór de coronacrisis te zitten. Toch werden vorig jaar 929.000 ton bakstenen voor gewoon metselwerk en 1.508.000 ton gevelstenen geproduceerd. De productie van baksteenstrips kende in 2020 zelfs een verdere groei tot 638.000 m².
 
De uitvoer bedroeg 862.684 ton, wat ongeveer 35% van de totale productie betekent. De uitvoercijfers worden samengesteld op basis van een rondvraag bij de leden en de gegevens van de Nationale Bank van België. De export gebeurde voornamelijk naar de buurlanden. Het Verenigd Koninkrijk was vorig jaar het belangrijkste exportland voor gevelsteen. De invoer kende een toename tegenover een jaar eerder en bereikte 206 377 ton. Hiermee bedraagt de invoer ongeveer 8,5% van de Belgische productie.
 
Er blijven heel wat uitdagingen op de baksteensector afkomen. De Europese Green Deal vormt een belangrijk kader in de relance maar omvat ook een traject richting een klimaatneutraal Europa in 2050. Dit traject zal inspanningen van de baksteensector vergen maar ook kansen bieden. Voor Europa is het namelijk het momentum voor investeringen in een toekomstbestendig bebouwde omgeving in België en Europa. De bouw is een belangrijk instrument achter de relance als belangrijke hefboom voor de economie in haar geheel.
 
Specifiek voor de bouwsector kunnen maatregelen voor het stimuleren van nieuwbouw, sloop- en heropbouw, renovatie of openbare werken hiertoe bijdragen. De vergunningen voor nieuwe woningen zijn een indicator voor de toekomst. Vorig jaar werden in België meer vergunningen voor renovaties uitgereikt dan in 2019. Het aantal vergunde renovaties van residentiële gebouwen in België nam toe met 6%. Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen kende een daling met 1% t.o.v. 2019.
 
Bakstenen voor ‘gewoon metselwerk’ omvatten zowel volle bakstenen als geperforeerde bakstenen (snelbouw). Deze bakstenen worden gebruikt voor metselwerk van binnenmuren. De productie van baksteen voor gewoon metselwerk bedroeg 929.000 ton. Het betreft hier de productie van geperforeerde bakstenen. Volle bakstenen werden in 2020 niet geproduceerd.
 
De totale productie van gevelbaksteen bedroeg 1.508.241 ton. In 2020 werd 227.547 ton strengpersgevelsteen en 1.280.694 ton handvormbaksteen geproduceerd. In de sector is een uitgebreid gamma baksteenstrips beschikbaar, geproduceerd volgens verschillende productieprocessen. In 2020 evolueerde de productie van baksteenstrips in verdere stijgende lijn tot 638.226 m².
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken uit Lanaken viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Het bedrijf ruilt het traditionele feestgedruis echter in voor een grootschalige solidariteitsactie. Het team van Nelissen doorkruist de komende weken het hele land onder[…]

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

Steden en gemeenten blijven ook tijdens coronacrisis investeren

Steden en gemeenten blijven ook tijdens coronacrisis investeren

Bouwvakkers mogen opnieuw samen in camionette zitten

Bouwvakkers mogen opnieuw samen in camionette zitten

Meer artikels