Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

AZ Sint Jan Brugge-Oostende heeft hybride operatiezaal

AZ Sint Jan Brugge-Oostende heeft hybride operatiezaal

In het operatiekwartier van het AZ Sint Jan Brugge-Oostende AV werd eerder dit jaar een hoogtechnologische operatiezaal in gebruik genomen. De zaal wordt hybride zaal genoemd vanwege het samensmelten van enerzijds een moderne gedigitaliseerde operatiezaal en anderzijds een up-to-date katheterisatie labo (cathlab) met alle mogelijkheden van geavanceerde medische beeldvorming. De zaal in Brugge is uniek enerzijds door het concept van de apparatuur maar anderzijds door de infrastructuur waardoor de flexibiliteit van de apparatuur tot zijn volle recht komt.

'Bij het uitvoeren van een ingreep kunnen we met minder stralen en minder contrast de ingreep zelfs nog preciezer uitvoeren. Deze zaal is geïnstalleerd om operaties uit te voeren waarbij medische beeldvorming een cruciale rol speelt. Steeds vaker maakt men bij operaties van de bloedvaten gebruik van doorlichting (beeldvorming) voor het uitvoeren van ballondilataties, plaatsen van stents en plaatsen van endoprothesen (vaatprothese die via het bloedvat wordt geplaatst). Met deze technieken worden operaties aan de bloedvaten uitgevoerd via het bloedvat zelf langs een kleine opening in de huid. Hoe beter de beeldvormende technieken, hoe preciezer men kan werken en hoe beter men in staat is om ook de fijnere bloedvaten te behandelen', meldt dr. Jan De Letter van de dienst Algemene, kinder- en vaatheelkunde.

Door de toenemende complexiteit van de ingrepen is het echter aangewezen deze technieken te combineren met de klassieke operatieve technieken. Men zoekt dus een ruimte waarin de meest performante beeldvorming kan ingezet worden in de veilige en steriele omgeving van een operatiezaal. Dit is juist het unieke concept van de hybride zaal. 'De meest performante beeldvormingstechnieken vindt men vandaag enkel in cathlab's terug. Deze logge apparatuur, klassiek met plafondophanging, is echter maar moeilijk te integreren in de steriele structuur van een operatiezaal. Ook de flexibiliteit is beperkt door de vaste structuren. Daarom hebben we in Brugge geïnvesteerd in een zaal die bestaat uit een mobiel gerobotiseerd cathlab wat zich op een honderdste van een mm weet te situeren in de ruimte door middel van laser positionering', duidt dr. De Letter.

'We doen geen enkele toegeving aan de steriliteitsprincipes in een operatiezaal, doordat er geen gebruik gemaakt wordt van plafondophanging. Het is het derde apparaat in deze soort geïnstalleerd in Europa. Maar nog nooit eerder werd het hybride karakter en de flexibele inzetbaarheid zo benadrukt, dit is mogelijk gemaakt door de ruimte welke in Brugge voorzien werd voor het installeren van de apparatuur. De zaal heeft de meest performante beeldvorming met zelfs mogelijkheden om een kleine ct uit te voeren. Het is bovendien mogelijk om preoperatief gemaakte ct-gegevens te gebruiken om 3D beelden te maken. Deze 3D-beelden kan men dan projecteren in de livebeelden die men gebruikt tijdens de operatie. Deze image fusion-techniek is enkel mogelijk door de exacte positionering van de c-boog in de ruimte en de perfecte koppeling met de tafelpositie. Dergelijke technieken resulteren in een belangrijke reductie van de straling en de hoeveelheid contraststof noodzakelijk voor een operatie. We slaagden er in om een endoprothese te plaatsen met enkel één vijfde van de contraststof en de helft van de stralingsdosis', besluit Jan De Letter.

Deze technologie resulteert volgens dr. De Letter in een veel exactere plaatsing van stents en endoprothesen. Bovendien resulteert het in een verminderd gebruik van contraststof en een vermindering van de stralenbelasting voor de patiënt. Door de betere beeldvorming is het ook mogelijk om fijnere katheters en ballonnen te gebruiken en dus ook fijnere bloedvaten te behandelen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af