Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

AWV overkapt kruispunt N71

Gerelateerde onderwerpen :

,
AWV overkapt kruispunt N71

None

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de stad Lommel gaan het drukke kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat in Lommel herinrichten. De Ringlaan zal in de toekomst onder de Stationsstraat doorlopen. Dat moet de files op de ring en in de Stationsstraat verminderen. Bovenop het vernieuwde kruispunt ontstaat bovendien ruimte voor een stedelijk plein.

De Ringlaan is een belangrijke Oost-Westverbinding tussen Noord-Limburg en de Antwerpse Kempen. Door de gewestweg onder de Stationsstraat door te leiden, kan het doorgaande verkeer hier in de toekomst vlotter doorrijden. Ook de files op de Noord-Zuidas zullen hierdoor verminderen. Via parallelwegen langs de Ringlaan blijven het centrum, de stationsomgeving en de winkels langs de Ringlaan (Binnen- en Buitensingel) vlot bereikbaar.

“We staan klaar om 18 miljoen € te investeren in vlotter en veiliger verkeer. Het is ons menens om de mobiliteit in Noord-Limburg aan te pakken. Door het doorgaande verkeer op de Ringlaan te scheiden van het lokale verkeer zorgen we voor een structurele oplossing die veel zal betekenen voor Lommel”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Langs de parallelwegen aan beide kanten van de Ringlaan is een dubbelrichtingsfietspad voorzien. Fietsers kunnen zich zo makkelijk verplaatsen tussen Balendijk en Hoeverdijk. Veilig de ring kruisen kan aan de verschillende lichtengeregelde kruispunten (Balendijk, Stationsstraat en Hoeverdijk). Ook de fietstunnel nabij Vreyshorring blijft behouden.

Toegangspoort

De overkapping van de Ringlaan zorgt ervoor dat er opnieuw een zichtbare verbinding ontstaat tussen het stadscentrum en de omgeving van het station. Bovenop komt een stedelijk plein dat rondom de verkeersinfrastructuur een groene invulling krijgt en ruimte biedt voor fietsers en voetgangers.

“De barrière die de Ringlaan vandaag vormt tussen Noord en Zuid wordt door het plein helemaal weggenomen”, zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. “Het plein bovenop de overkapping wordt ingericht als een toegangspoort voor onze stad. Een duidelijk, visuele entree voor iedereen die Lommel binnenrijdt.”

Planning

Voordat het project in uitvoering kan gaan, zijn er nog een aantal stappen te doorlopen, zoals de aanvraag van de omgevingsvergunning. Tijdens het openbaar onderzoek, dat vermoedelijk eind september zal starten, kan iedereen de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. Na de vergunningsprocedure volgt een openbare aanbesteding voor het uitvoeren van de werken. De voorbereidende werken (leidingen nutsmaatschappijen) zullen ten vroegste midden 2019 kunnen starten.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuw busbaantracé voor campus Gasthuisberg

Nieuw busbaantracé voor campus Gasthuisberg

De ontwerpers Sweco en BUUR werken mee aan de nieuwe vrijliggende busbaan op de ziekenhuiscampus Gasthuisberg. Dit gebeurt in opdracht van het UZ Leuven. BUUR is, in onderaanneming van Sweco, verantwoordelijk voor het voorontwerp. Sweco verzorgt[…]

AMB brengt bouwmaterialen over het water naar Antwerpen

AMB brengt bouwmaterialen over het water naar Antwerpen

7,7 miljoen € voor nieuwe wegen en riolering in Leuven

7,7 miljoen € voor nieuwe wegen en riolering in Leuven

Besix bouwt meer dan 1 km lange kaaimuur in haven van Zeebrugge

Besix bouwt meer dan 1 km lange kaaimuur in haven van Zeebrugge

Meer artikels