Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

AWV heeft nog veel werk op de plank in Oost-Vlaanderen

Gerelateerde onderwerpen :

,
AWV heeft nog veel werk op de plank in Oost-Vlaanderen

© Photographee.eu - stock.adobe.com

Het Vlaams Gewest en Infrabel werken aan het omleggen van de N437 rond het centrum van Hansbeke, een dorp van de nieuwe fusiegemeente Deinze. De werken voor de uitbreiding van de sporenbundel Brussel-Oostende, waar de rondweg Hansbeke een onderdeel van vormt, hebben voor Infrabel een hoge prioriteit. Daarom zullen ze zo snel mogelijk uitgevoerd worden, maar een concrete timing is nog niet bekend. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) na een reeks schriftelijke vragen over verschillende projecten van AWV aan Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

“Voor het omleggen van de N437 in Hansbeke werd het ontwerp reeds goedgekeurd. De onteigeningen zijn in uitvoering en de bouwvergunningsaanvraag werd reeds toegekend. Er werd evenwel een bezwaar ingediend tegen de afgeleverde bouwvergunning. Voor de omlegging in Hansbeke heeft het Vlaamse Gewest 1.700.000 € voorzien. Infrabel treedt op als bouwheer bij de werken voor de uitbreiding van de sporenbundel tussen Drongen en Aalter en de aanleg van de rondweg in Hansbeke en zorgt voor de aanbesteding van de werken”, meldt minister Weyts.

Nevele

Minister Weyts gaf voorts nog een update over de aanleg van fietspaden in de Damstraat in Nevele (Deinze). “De projectnota werd reeds gemaakt en goedgekeurd. Nu wordt het project uitgewerkt en worden de onteigeningsplannen gemaakt. Nadat die innemingen afgerond zijn, zal de vergunningsaanvraag worden ingediend en zal het bestek voor de werken worden gemaakt en aanbesteed. Daarvoor is nog geen timing gekend”, weet de Vlaamse minister van Openbare werken. In het ontwerp van geïntegreerd investeringsprogramma 2019-2021 van het Agentschap Wegen en Verkeer) voor de provincie Oost-Vlaanderen wordt voor dit fietspadenproject Damstraat voor 2019, 2020 en 2021 telkens 200.000 € voorzien voor het betalen van de onteigeningsvergoedingen bij de innemingen langs de N437. De innemingen zijn nodig om veilige vrijliggende fietspaden te kunnen aanleggen.

Oosterzele

Jos De Meyer vroeg de minister ook naar de stand van zaken in het dossier voor de voor de herinrichting van het vak Wetteren-Oombergen op de N42 in Oosterzele. In het ontwerp van geïntegreerd investeringsprogramma 2019-2021 voor de provincie Oost-Vlaanderen trekt het Agentschap Wegen en Verkeer hiervoor in 2021 afgerond 1 miljoen € uit. “De ombouw van de N42 heeft als doel deze gewestweg te herinrichten tot een primaire gewestweg volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) die bestaat uit 2x2 rijstroken. Tot op heden is dit een gewestweg met 2x1 rijstroken. Het budget op het programma is bedoeld voor de onteigeningen. Voor dit project zijn het plan-mer en de startnota afgewerkt en goedgekeurd. In 2018 werd gewerkt aan de projectnota en het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup). Dit jaar wordt voortgewerkt aan de projectnota, het grup en de mer-screening. Het is de betrachting om met het definitieve grup vervolgens de daaropvolgende procedures uit te werken (onteigeningsprocedure, omgevingsvergunning), normaliter vanaf 2020”, stelt Weyts.

Wetteren

Ten slotte polste Jos De Meyer naar een stand van zaken in het dossier voor structureel onderhoud bij het fietspadenproject in Westrem op de N462 in Wetteren. Het Agentschap Wegen en Verkeer trekt voor dit dossier alles samen 1,6 miljoen € uit. “Dit gaat over een moduledossier (aanleg van vrijliggende fietspaden) op het grondgebied van Westrem tot aan de grens met Sint-Lievens-Houtem die gecombineerd is met het vervangen van de rioleringen. Aquafin is de bouwheer. 100.000 € gaat naar het deel openbare verlichting. De meeste onteigeningen zijn reeds uitgevoerd. De omgevingsvergunningsaanvraag wordt momenteel samengesteld. Parallel zal het aanbestedingsdossier voorbereid worden. De aanbesteding kan nog dit jaar gepubliceerd worden, indien de resterende onteigeningen tijdig worden beëindigd. De uitvoering is voorzien voor 2020”, antwoordde de minister.

Nog in Wetteren zal in 2021 een haalbaarheidsstudie in de markt gezet worden waarin onder andere een capaciteitsuitbreiding van de N42 onderzocht zal worden, met de ongelijkgrondse kruising Bourgondisch Kruis en de capaciteitsuitbreiding van de N42 tot aan de E40. Het maken van het studiebestek moet volgens Ben Weyts nog aangevat worden. Voor deze studie wordt in 2021 200.000 € uitgetrokken.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Investeringsplan van 2,1 miljard € voor mobiliteit en infrastructuur

Investeringsplan van 2,1 miljard € voor mobiliteit en infrastructuur

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft haar investeringsplan voor 2022 klaar. Daarin staan drie kernwoorden centraal: fiets, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Alle geplande investeringen kunnen telkens onder[…]

Gent krijgt de komende vier jaar meer dan duizend extra laadpunten

Gent krijgt de komende vier jaar meer dan duizend extra laadpunten

BMB Bouwmaterialen ontvangt leveringen direct via de Schelde

BMB Bouwmaterialen ontvangt leveringen direct via de Schelde

4 tot 5 miljard € voor metro in Utrecht

4 tot 5 miljard € voor metro in Utrecht

Meer artikels