Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

AWV gebruikt BIM in kwart van de studiebestekken

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
AWV gebruikt BIM in kwart van de studiebestekken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gebruikte vorig jaar BIM, het virtueel bouwen en het digitaal samenwerken tussen alle projectpartners in een bouwproject, al in een kwart van de studiebestekken en in 10% van de uitvoeringsbestekken. Deze cijfers zullen dit jaar nog hoger liggen.
“We standaardiseren en uniformeren de manier waarop data over onze ‘assets’ of infrastructuurobjecten wordt verzameld, beheerd en uitgewisseld”, legt Natasha Blommaert, BIM programma manager voor het Agentschap Wegen en Verkeer, uit. “Als grootste asset manager van wegen in Vlaanderen wil het Agentschap Wegen en Verkeer richtinggevend zijn, door sterk in te zetten op standaardisatie en de ObjectTypenBibliotheek (OTL) en door BIM-gericht werken meer en meer op te nemen in onze bestekken.”
In 2020 werd BIM en OTL-conform werken opgenomen in 10% van de gepubliceerde uitvoeringsbestekken en 25% van de gepubliceerde studiebestekken.
 
De ObjectTypenBibliotheek (OTL) is één van de grondbeginselen, een gemeenschappelijke taal, die AWV in staat stelt om informatie uniform uit te wisselen tussen alle partners. Op de valreep van 2020 mocht AWV ook de erkenning van de ObjectTypenBibliotheek (OTL) als Vlaamse standaard aankondigen. De OTL werd erkend door het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT beleid als een interbestuurlijke datastandaard, dat wil zeggen dat de standaard komt vanuit Vlaanderen, maar zijn gebruik daarom niet beperkt is tot Vlaanderen of Vlaamse spelers.
 
“Dit is een belangrijke digitale standaard die we samen met al onze partners creëerden: alle entiteiten in het beleidsdomein MOW, andere grote infrastructuurbeheerders zoals Aquafin, VMM en heel belangrijk, ook samen met de vele experten uit de sector, zoals studiebureaus en aannemers,” zegt Natasha Blommaert.

Ambities

“In 2021 zetten we in op twee grote werven: de verdere uitbouw van de OTL en de verdere integratie van BIM-gericht werken in onze projecten.”
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer hanteert de filosofie ‘eens BIM, altijd BIM’: bij vervolgopdrachten is BIM-gericht werken voortaan verplicht. Dit jaar streeft het AWV naar BIM in 20% van de gepubliceerde uitvoeringsbestekken en 30% van de gepubliceerde studiebestekken.
 
“Dat stap voor stap groeien voor alle betrokken partijen belangrijk is, kwam als duidelijk signaal uit een masterproefonderzoek van Melisa Uzunbacak i.s.m. met de Universiteit Antwerpen over de adaptatie van BIM in de wegenbouwsector. Hierin gaf 47% van de respondenten uit de wegenbouwsector aan te willen starten met BIM, maar dit nog niet te doen wegens gebrek aan kennis en ervaring en onvoldoende vraag naar BIM door opdrachtgevers. Daar willen we als AWV een antwoord op bieden”, besluit BIM-verantwoordelijke Timo Nuttens.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

De plannen voor de heraanleg van de Schuttershofstraat, de bekende Antwerpse winkelstraat, zijn goedgekeurd. Ze wordt omgevormd tot een winkelerf, zodat voetgangers de volledige breedte kunnen benutten. District Antwerpen wil in het voorjaar van[…]

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Besix en MT Højgaard bouwen Nordhavn-tunnel in Denemarken

Besix en MT Højgaard bouwen Nordhavn-tunnel in Denemarken

Meer artikels