Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

AWV gebruikt BIM in kwart van de studiebestekken

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
AWV gebruikt BIM in kwart van de studiebestekken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gebruikte vorig jaar BIM, het virtueel bouwen en het digitaal samenwerken tussen alle projectpartners in een bouwproject, al in een kwart van de studiebestekken en in 10% van de uitvoeringsbestekken. Deze cijfers zullen dit jaar nog hoger liggen.
“We standaardiseren en uniformeren de manier waarop data over onze ‘assets’ of infrastructuurobjecten wordt verzameld, beheerd en uitgewisseld”, legt Natasha Blommaert, BIM programma manager voor het Agentschap Wegen en Verkeer, uit. “Als grootste asset manager van wegen in Vlaanderen wil het Agentschap Wegen en Verkeer richtinggevend zijn, door sterk in te zetten op standaardisatie en de ObjectTypenBibliotheek (OTL) en door BIM-gericht werken meer en meer op te nemen in onze bestekken.”
In 2020 werd BIM en OTL-conform werken opgenomen in 10% van de gepubliceerde uitvoeringsbestekken en 25% van de gepubliceerde studiebestekken.
 
De ObjectTypenBibliotheek (OTL) is één van de grondbeginselen, een gemeenschappelijke taal, die AWV in staat stelt om informatie uniform uit te wisselen tussen alle partners. Op de valreep van 2020 mocht AWV ook de erkenning van de ObjectTypenBibliotheek (OTL) als Vlaamse standaard aankondigen. De OTL werd erkend door het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT beleid als een interbestuurlijke datastandaard, dat wil zeggen dat de standaard komt vanuit Vlaanderen, maar zijn gebruik daarom niet beperkt is tot Vlaanderen of Vlaamse spelers.
 
“Dit is een belangrijke digitale standaard die we samen met al onze partners creëerden: alle entiteiten in het beleidsdomein MOW, andere grote infrastructuurbeheerders zoals Aquafin, VMM en heel belangrijk, ook samen met de vele experten uit de sector, zoals studiebureaus en aannemers,” zegt Natasha Blommaert.

Ambities

“In 2021 zetten we in op twee grote werven: de verdere uitbouw van de OTL en de verdere integratie van BIM-gericht werken in onze projecten.”
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer hanteert de filosofie ‘eens BIM, altijd BIM’: bij vervolgopdrachten is BIM-gericht werken voortaan verplicht. Dit jaar streeft het AWV naar BIM in 20% van de gepubliceerde uitvoeringsbestekken en 30% van de gepubliceerde studiebestekken.
 
“Dat stap voor stap groeien voor alle betrokken partijen belangrijk is, kwam als duidelijk signaal uit een masterproefonderzoek van Melisa Uzunbacak i.s.m. met de Universiteit Antwerpen over de adaptatie van BIM in de wegenbouwsector. Hierin gaf 47% van de respondenten uit de wegenbouwsector aan te willen starten met BIM, maar dit nog niet te doen wegens gebrek aan kennis en ervaring en onvoldoende vraag naar BIM door opdrachtgevers. Daar willen we als AWV een antwoord op bieden”, besluit BIM-verantwoordelijke Timo Nuttens.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

België, Denemarken, Duitsland en Nederland bundelen hun krachten om van de Noordzee de grootste duurzame energiecentrale van Europa te maken. Dat zijn de vier landen zopas overeengekomen tijdens de North Sea Summit in de Deense havenstad[…]

Werken aan nieuwe omleidingsweg in Tongeren starten eind dit jaar

Werken aan nieuwe omleidingsweg in Tongeren starten eind dit jaar

Team gezocht voor vergelijkende studie ruimtegebruik in grote scholen

Team gezocht voor vergelijkende studie ruimtegebruik in grote scholen

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Meer artikels