Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

AWV en stad Lokeren hebben plannen voor N47

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
AWV en stad Lokeren hebben plannen voor N47

(c) AWV en stad Lokeren

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Sweco Belgium en de stad Lokeren hebben de plannen klaar voor de toekomst van de N47 tussen de Dijkstraat en de Heilig-Hartlaan. De voorlopige plannen worden op 15 december voorgesteld op een infomarkt.
De toekomstvisie over het N47-trajectis het resultaat van een uitgebreide haalbaarheidsstudie die de knelpunten van de huidige toestand in kaart bracht en oplossingen heeft aangereikt om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verhogen. Speciale aandacht ging in deze studie naar veilige oversteekplaatsen voor de zachte weggebruikers, een vlotte doorstroming op de N47 als ring rond Lokeren, het verminderen van het aantal ongevallen en vermijden van conflicten tussen weggebruikers en de veilige en vlotte ontsluiting van het centrum en Lokeren-Zuid.
 
De haalbaarheidsstudie omvat twee luiken: 1. Ontwikkelen van een toekomstvisie. 2. In januari 2022 start de opmaak van de detailontwerpen voor de kruispunten van de N47 met de Martelarenlaan en de Heilig-Hartlaan.

In januari 2021 is de studie gestart. Het terrein werd opgemeten en de verkeerstellingen werden uitgevoerd. In februari kon de Lokeraar via het online inspraakplatform Denkmee zijn wensen, knelpunten en ideeën meegeven. Met die input werd verder gewerkt en zijn er een aantal scenario’s uitgewerkt. Deze werden voorgelegd aan een klankbordgroep, samengesteld uit betrokken actoren en inwoners van de stad, in mei van dit jaar. De feedback van de klankbordgroep stelde de werkgroep in staat om een voorkeursscenario uit te werken. Dit werd vervolgens voorgelegd aan de Lokeraar via het onlineplatform in oktober en aan het buurtcomité van Lokeren-Zuid in november. De input van deze twee feedbackmomenten heeft tot het finale resultaat geleid dat tijdens de infomarkt op 15 december wordt voorgesteld.

De afbakening van het studietraject is niet toevallig gekozen. Aan de Dijkstraat sluit het aan op het al heringerichte deel van de N47. En aan de westzijde stopt de projectzone vlak voor het kruispunt met de Sterrestraat. Dit kruispunt met de Sterrestraat wordt heraangelegd in het lopende dossier ‘Totaalrenovatie Sterrestraat – Naastveldstraat’. In de toekomst zal de gehele N47 aangepakt worden. Dit gebeurt gefaseerd en steeds onder de coördinatie van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Vanaf half januari zal er vanuit de toekomstvisie gestart worden met het maken van de ontwerpplannen voor de kruispunten met de Martelarenlaan en de Heilig-Hartlaan/Hovenierstraat. Eens dat die plannen vorm beginnen te krijgen, zal de Lokeraar opnieuw de mogelijkheid om vragen en opmerkingen te formuleren. Tegen de zomer van 2022 wordt getracht een finaal plan klaar te hebben. De heraanleg van de N47 zal nadien gefaseerd uitgevoerd worden. De budgetten moeten worden voorzien in de meerjarenplanning van het Agentschap Wegen en Verkeer.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Vandaag telt Vlaanderen ongeveer 30.000 verlichtingspalen langs de autosnelwegen. 40% daarvan zijn op dit moment al uitgerust met ledverlichting. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft het Agentschap Wegen en[…]

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Nieuwe fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas

Nieuwe fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas

Meer artikels