Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

AWV en De Lijn bouwen tram- en bustunnel in Hasselt

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
AWV en De Lijn bouwen tram- en bustunnel in Hasselt

Foto’s: © AWV

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en vervoersmaatschappij De Lijn gaan het kruispunt van de Grote Ring (R71 Gouverneur Verwilghensingel) met de Universiteitslaan (N702) herinrichten.

Onder het kruispunt komt een tunnel voor het openbaar vervoer. Deze tunnel is een onderdeel van het Spartacusproject en zal in de toekomst gebruikt worden door de nieuwe sneltrams. Door deze tunnel nu al aan te leggen en in gebruik te nemen voor de lijnbussen, versterkt het openbaar vervoer in Limburg ook reeds op korte termijn. Tevens worden een aantal nieuwe fiets- en voetgangerstunnels gebouwd aan het kruispunt. Deze week zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen.

Langs de Universiteitslaan en de Koning Boudewijnlaan leggen het AWV en De Lijn een afzonderlijke rijbaan voor het openbaar vervoer aan. Die gaat in een tunnel onder het kruispunt met de Grote Ring door. Het gaat om een investering van 9,6 miljoen €. De nieuwe tunnel zal in eerste instantie gebruikt worden door de lijnbussen. De doorstroming en de stiptheid van de bussen op de as Hasselt - Genk - Noord-Limburg zal hierdoor sterk verbeteren. De tunnel kan in de toekomst met minimale aanpassingen omgebouwd worden voor de toekomstige sneltrams van het Spartacusproject. De bushaltes langs de Universiteitslaan worden eveneens vernieuwd en beter toegankelijk gemaakt.

 

Er wordt eveneens 11,4 miljoen € geïnvesteerd in veilige fiets- en wandelverbindingen. Samen met de bouw van de tram- en bustunnel past het Agentschap Wegen en Verkeer de fiets- en voetgangerstunnels onder het kruispunt aan en wordt de fietsinfrastructuur op en rond het kruispunt vernieuwd. De fietsonderdoorgangen worden ruimer en krijgen meer lichtinval.

Er komt een extra fietstunnel aan de noordzijde van het kruispunt, die de Japanse tuin en de Grenslandhallen verbindt. De bestaande fietstunnel onder de Universiteitslaan verdwijnt en wordt vervangen door een volledig nieuwe fiets- en voetgangerstunnel. Deze nieuwe verbinding schuift een stukje op in de richting van de bus- en tramhaltes. Zo wordt gezorgd voor een betere verbinding tussen het provinciehuis en de Grenslandhallen en wil men vermijden dat voetgangers bovengronds de Universiteitslaan oversteken.

Om plaats te maken voor de tram- en bustunnel wordt de bestaande fietstunnel, die aan de zuidkant van het kruispunt onder de Grote Ring doorgaat, afgebroken en verderop opnieuw opgebouwd. Ten slotte zal het AWV aan de Via Media een veilige en met slimme verkeerslichten geregelde oversteek realiseren voor fietsers tussen Hasselt en Diepenbeek die het fietspad langs de Universiteitslaan volgen.

Bovengronds worden de kruispunten van de Universiteitslaan met de Grote Ring (Gouverneur Verwilghensingel) en met de Trichterheideweg/Via Media verbeterd om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers (fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer) te verhogen en het verkeer vlotter te laten doorrijden. Dat gebeurt onder meer door de voorsorteerstroken te verlengen, afzonderlijke invoegstroken te voorzien voor het verkeer dat rechtsaf slaat en slimme verkeerslichten te installeren.

Deze week zijn de voorbereidende nutswerken begonnen. Deze duren tot volgend voorjaar en vinden plaats buiten de rijweg. Daardoor zal de hinder voor het verkeer en de omgeving slechts minimaal zijn. Rondom het kruispunt worden de kabels en de leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom verplaatst, zodat in de ondergrond voldoende ruimte ontstaat voor de bouw van de verschillende tunnels.

In de loop van 2019 starten de hoofdwerken met de bouw van de tram- en bustunnel, de vernieuwing van de fietsinfrastructuur en de herinrichting van de kruispunten. Die uitvoering zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Dankzij een slimme fasering en door de rijweg tijdelijk op te schuiven, kan het autoverkeer tijdens deze werken steeds in alle richtingen gebruik blijven maken van het kruispunt. Door de aanleg van tijdelijke wegen blijven alle rijvakken en uitwisselingsmogelijkheden op en tussen de grote ring en de Universiteitslaan behouden. Dankzij een tijdelijke rijbaan blijft het centrum van Hasselt bereikbaar via de Koning Boudewijnlaan. Enkel tijdens de laatste fase van de werken zal de Universiteitslaan gedurende één weekend afgesloten worden ter hoogte van het kruispunt.

Het Spartacusplan is het toekomstplan van De Lijn voor de provincie Limburg. Het omvat een fijnmazig openbaar vervoernetwerk waarin efficiënt op elkaar afgestemde tramlijnen, snelbussen, stads- en streekbussen én treinverbindingen de mobiliteit in Limburg naar een hoger niveau moeten tillen. Drie nieuwe snelle spoorverbindingen vormen, samen met de bestaande treinverbindingen, de ruggengraat van het Spartacusplan. De bus- en tramtunnel maakt deel uit van de geplande infrastructuurwerken. Zowel de tramlijn tussen Hasselt -Diepenbeek - Bilzen - Lanaken - Maastricht als de lijn Hasselt - Genk - Maasmechelen zullen via deze tunnel passeren. Beide tramlijnen krijgen hier ook een halte.

De eerste sneltramlijn loopt vanuit Hasselt via Diepenbeek, Bilzen en Lanaken naar Maastricht. Momenteel wordt de realisatie van de spoorinfrastructuur en de aanschaf van tramvoertuigen voorbereid. De laatste procedures en processen worden afgerond. De realisatie van de tramtunnel is meteen een eerste stukje infrastructuur dat daadwerkelijk wordt aangelegd. In 2020 starten de verdere infrastructuurwerken. Eind 2023 rolt de eerste tram tussen Maastricht en Hasselt over de sporen en in de loop van 2024 zal de tramlijn volledig in exploitatie worden genomen.

De bus- en tramtunnel moet ook het openbaar vervoer op de as Hasselt - Genk - Maasmechelen naar een hoger niveau tillen. In 2014 besliste de Vlaamse regering dat er een tweede tramlijn komt die vanuit Hasselt via Caetsbeek Noord en de E314 naar Maasmechelen zal lopen. In afwachting van de realisatie van deze tramlijn worden nu al doorstromingsmaatregelen genomen die de stiptheid van het bestaande streeknet, inclusief de huidige kernlijn 45, aanzienlijk zullen verbeteren. Dat de streeklijnen in de nabije toekomst al doorheen de tunnel gaan, komt de doorstroming en de stiptheid ten goede en betekent meteen ook tijdwinst voor de busgebruikers.

Voor de verbinding tussen Hasselt en het noorden van de provincie wordt momenteel onderzocht of het mogelijk is om opnieuw treinverkeer in te voeren.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

De Vlaamse overheid wil met publiek-private samenwerkingen (pps) tegen 2030 een vijftigtal verouderde vaste bruggen in heel Vlaanderen vervangen. De bouwkost wordt geraamd op 300 miljoen euro. De bruggen worden beheerd door het Agentschap Wegen[…]

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Meer artikels