Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

ATO zoekt met de loep

Gerelateerde onderwerpen :

ATO zoekt met de loep

ATO, d.i. de afdeling Algemene Technische Ondersteuning van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaamse Gewest, doet zijn werk grondig. In een bepaalde zaak viel men erover dat een inschrijver in zijn offerte een uurtarief van 30 ' hanteerde. De inschrijver had dat blijkbaar overgenomen uit een dossier dat dateerde van 2011. Toen was dat tarief mogelijk nog aanvaardbaar, tegenwoordig bleek dat echter onder het minimumloon te liggen, rekening houdend met onder meer sociale bijdragen en verzekeringen. Dat bleek meteen een 'goede reden' om de door een inschrijver gegeven prijsverantwoording niet te aanvaarden.

In de procedure voor de Raad van State argumenteerde de inschrijver in kwestie nog dat dit tarief wel degelijk realistisch was omdat er gewerkt werd met bepaalde categorieën van werknemers waarvoor een RSZ-korting gold. Op zich kan dat een goed argument zijn om dat lage uurtarief te verantwoorden, maar dat had dan wel in de prijsverantwoording zelf vermeld moeten worden. Daarmee pas in het kader van de procedure voor de Raad van State mee afkomen, brengt geen zoden aan de dijk. Alert zijn en zo volledig mogelijk motiveren bij een prijsverantwoording is dus de boodschap (arrest van 19 februari 2015).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

De steden Leuven en Mechelen gaan expertise delen om in overleg met de bouwsector en via co-creatie, hun stedenbouwkundige verordening te verbeteren in het licht van de klimaatuitdagingen. De focus zal liggen op warmte en circulaire[…]

11/06/2021 | LeuvenMechelen
Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

Meer artikels