Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Asielzoekers aan de slag

Gerelateerde onderwerpen :

,
Asielzoekers aan de slag

© ©bannafarsai - stock.adobe.com

“Asielzoeker zoekt match” is de naam van het actieplan van staatssecretaris bevoegd voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi en Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. Doelstelling is om via een centrale aanpak werk te maken van de competentieverwerving en activering van asielzoekers tijdens de verblijfsprocedure. VDAB en Fedasil staan klaar om asielzoekers te begeleiden naar een job. Ook werkgevers kunnen rekenen op ondersteuning via taalcoaching op de werkvloer.
Asielzoekers mogen werken vanaf vier maanden nadat ze hun asielaanvraag ingediend hebben en dit zolang hun asielprocedure loopt. In theorie althans. Velen botsen op administratieve drempels en vinden hun weg niet naar de arbeidsmarkt, hoewel ze eigenlijk zouden kunnen en willen bijdragen aan de samenleving. Bovendien beschikt men momenteel over onvoldoende informatie over de competenties en de kwalificatieniveaus van de asielzoekers om hen simpelweg toe te leiden naar een job. Er is ook echte mentaliteitswijziging nodig. Daarom willen Fedasil en VDAB al zo vroeg mogelijk de competenties, de eerdere werkervaring, de studies van asielzoekers in kaart brengen.
 
“Het standpunt was veel te lang dat er op de pauzeknop van het leven van de asielzoeker moest worden geduwd tot men een beslissing had genomen over zijn of haar asielaanvraag en dat het geen zin had om tijdens de procedure bepaalde competenties te verwerven of te zorgen voor een zinvolle dagbesteding. Een gemiste kans is dat, zowel voor de gemeenschap als voor de asielzoeker zelf wiens potentieel niet benut wordt”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.
 
Win-win

“Nochtans zou dit een win-win voor alle partijen zijn. De asielzoeker wint aan zelfstandigheid, zet onmiddellijk belangrijke stappen op vlak van integratie bij een leven in België of verwerft vaardigheden die ook bij een terugkeer naar het land van herkomst gebruikt kunnen worden.Zo draagt de asielzoeker als actieve burger bij aan de samenleving. Anderzijds hebben heel wat bedrijven handen nodig door de krapte op de arbeidsmarkt”, zegt Mahdi. Recent nog signaleerde VDAB een recordaantal van 72.067 openstaande vacatures in Vlaanderen.
 
Coaches
 
Fedasil heeft een actieplan waarbij aan de hand van zeven pijlers ingezet wordt op competentieverwerving (zoals opleidingen, taallessen,..) en de activering van asielzoekers naar een volwaardige job van korte duur of vrijwilligerswerk. Er wordt een nieuwe cel opgericht binnen Fedasil, ‘deelname aan de samenleving’, die door middel van een centrale aanpak vraag en aanbod zal matchen. Er wordt voor alle asielzoekers een begeleidingstraject uitgewerkt dat focust op maatschappelijke participatie, evenals een aanvullend aanbod op vlak van competentieverwerving, tewerkstelling, en ondernemerschap. Regionale coaches zullen de brug slaan tussen het opvangcentrum en de arbeidsmarkt. Er komen partnerschappen met organisaties die helpen bij toeleiding, maar Fedasil gaat samen met VDAB ook actief op zoek naar organisaties die rechtstreeks asielzoekers willen tewerkstellen. Wie informatie wil of cocrete samenwerking wil opzetten, kan terecht op een centraal aanmeldpunt: work@fedasil.be. Drempels zullen stelselmatig aangepakt worden onder meer via de nieuw opgerichte Interministeriële Conferentie Asiel en Migratie.
 
Een goede samenwerking met de gewesten en met partners zoals VDAB, Forem en Actiris is essentieel. Vlaams minister van Werk, Hilde Crevits: “VDAB en Fedasil werken op maat van de specifieke vacatures van de werkgever. Als blijkt dat enkele kandidaten matchen met openstaande vacatures, dan krijgt de werkgever omkadering van Fedasil en VDAB en hun partners. Zo hopen ze de drempelvrees bij werkgevers te verkleinen en de kansen voor asielzoekers te vergroten. VDAB zal daarbij onder andere focussen op taalcoaching, want taal is een van de grootste drempels om asielzoekers te activeren. De asielzoeker krijgt een taalbad Nederlands en er wordt ook aandacht besteed aan de collega’s. Want zij moeten natuurlijk met hun collega kunnen communiceren. Ook werkplekleren zal worden gestimuleerd. Door de job aan te leren op de werkplek, leren de asielzoeker en de toekomstige werkgever elkaar beter kennen. Met deze aanpak verruimen we het potentieel aan arbeidskrachten op onze arbeidsmarkt en dragen we bovendien bij aan de sociale cohesie.”
 
Het actieplan werd voorgesteld bij Westvlees nv, één van de belangrijkste Europese producenten van vers en bereid varkensvlees in West-Vlaanderen. Westvlees is goed vertrouwd met de doelgroep. Zo zijn er asielzoekers uit de opvangcentra in Moeskroen en Langemark-Poelkapelle succesvol tewerkgesteld. Dat is mede te danken aan de ondersteuning van VDAB en partners. VDAB voorziet in Individuele beroepsopleidingen (IBO) met taalondersteuning, en ook train de trainer-sessies. In dat laatste geval leidt een medewerker van VDAB een werknemer van Westvlees op om zelf taalcoaching te kunnen voorzien..
“Het afgelopen jaar heb ik heel wat projecten bezocht die mensen activeren. Denk maar aan de vele vaccinatiecentra waar asielzoekers actief waren, het WK wielrennen dit jaar of Westvlees. Al deze initiatieven leveren schitterend werk en sterken mij in de overtuiging dat we dit op een structurele manier op grote schaal moeten uitrollen. Het vormen en aan de slag krijgen van asielzoekers is een win-winsituatie voor de betrokkenen én de samenleving”, sluit Sammy Mahdi af.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sectorfondsen bieden betaalbaar bijleren voor bedrijven

Sectorfondsen bieden betaalbaar bijleren voor bedrijven

Met de campagne iedereenkanbijleren.be willen 38 sectorfondsen en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) werknemers en bedrijven aanzetten om levenslang te leren en hen naar het opleidingsaanbod van de sectorfondsen leiden. Deze[…]

25/11/2022 | Vakopleiding
“Hoog tijd om het syteem van duaal leren op te waarderen”

“Hoog tijd om het syteem van duaal leren op te waarderen”

Opleidingsprogramma voor heftruckchauffeurs om 4.000 vacatures in te vullen

Opleidingsprogramma voor heftruckchauffeurs om 4.000 vacatures in te vullen

Steeds minder jongeren volgen voltijds bouwonderwijs

Steeds minder jongeren volgen voltijds bouwonderwijs

Meer artikels